Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy warto ukrywać długi przed bliskimi?

Czy warto ukrywać długi przed bliskimi?

O długach najczęściej nie rozmawiamy. Uważamy, że są powodem do wstydu, dlatego pomijamy ten temat, nawet wśród najbliższej rodziny. Ukrywanie długów jest jednak gorącym tematem do dyskusji – czy warto to robić? A może lepiej odkryć od razu wszystkie karty? Czy zatajenie informacji o długach może przysporzyć nam kłopotów?

Posiadanie zadłużenia nie jest niczym złym i nienormalnym – wielu z nas ma pożyczki oraz kredyty, nierzadko na kilkadziesiąt lat. Gdy swoje zobowiązania spłacamy regularnie, nie mamy się czego obawiać.

Jednak w sytuacji, gdy nie radzimy sobie z problemem, zwykle zaczynamy ukrywać go przed bliskimi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że posiadanie niespłaconych długów jest uznawane za powód do wstydu, jako znak tego, że nie radzimy sobie z naszym życiem, ponieważ nie potrafimy zarobić wystarczającej ilości pieniędzy, aby pokryć swoje zobowiązania.

Na jakie niebezpieczeństwo narażają się dłużnicy?

Osoby mające trudności ze spłatą swojej pożyczki czy pożyczek są w wysokim stopniu narażone na powstanie tak zwanej spirali zadłużenia. Pojawia się ona wtedy, gdy na pokrycie posiadanych już długów zaciągamy coraz to nowe pożyczki. W rezultacie jest ich coraz więcej i więcej, zaczynają ciążyć, a dług wcale nie maleje.

Oczywiście, są także inne konsekwencje trudnego w spłacie zadłużenia. Pojawia się permanentny stres, który odbija się na stanie zdrowia, na przykład może spowodować problemy z sercem, wrzody, bezsenność, a nawet depresja, która może prowadzić do myśli samobójczych. Osoba zadłużona staje się bardziej zamknięta w sobie, ma trudności w normalnych kontaktach z otoczeniem. Znane są nawet przypadki rozwodów, gdy drugi małżonek nagle dowiedział się o ogromnym zadłużeniu swojej drugiej połówki. jesienna-pozyczka

Długi – ukrywać je czy nie?

Wszystko zależy od charakteru zadłużenia. Gdy nie mamy trudności ze spłatą lub wiemy, że z chwilowego dołka finansowego uda nam się szybko wyjść, w takiej sytuacji zwykle nie musimy informować o tym bliskich, aby dodatkowo ich nie martwić. Naturalnie, nie oznacza to wcale, że nie możemy im o tym powiedzieć, gdy na co dzień dzielimy się z nimi różnymi informacjami o swoim życiu.

Jednak w sytuacji, gdy zaciągane pożyczki stają się jak pętla na szyi, warto poszukać pomocy. Najlepiej o sytuacji powiedzieć bliskim. Gdy wykażą się zrozumieniem, wtedy rozwiązania problemu będzie można poszukać wspólnie. Poza tym powiedzenie o nim bliskim jest dużą ulgą, dlatego poczujemy się wtedy lepiej.

Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy

Pamiętajmy też o tym, że w przypadku pojawienia się długów możemy skonsultować się z innymi osobami, które mają w tym zakresie doświadczenie. Pomocy możemy szukać między innymi w fundacjach oraz innych organizacjach zajmujących się pomocą dłużnikom – ich adresy możemy znaleźć przez internet.

Profesjonalna pomoc będzie bardzo przydatna wtedy, gdy nie wiemy, jak uporządkować zadłużenie, co spłacić najpierw, potrzebujemy wsparcia w przygotowywaniu pism przeznaczonych do banków, firm pożyczkowych czy firm windykacyjnych. W organizacjach tego rodzaju skorzystamy ze wsparcia ekspertów, w tym prawników i psychologów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.