W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Czy warto ukrywać długi przed bliskimi?

Czy warto ukrywać długi przed bliskimi?

O długach najczęściej nie rozmawiamy. Uważamy, że są powodem do wstydu, dlatego pomijamy ten temat, nawet wśród najbliższej rodziny. Ukrywanie długów jest jednak gorącym tematem do dyskusji – czy warto to robić? A może lepiej odkryć od razu wszystkie karty? Czy zatajenie informacji o długach może przysporzyć nam kłopotów?

Posiadanie zadłużenia nie jest niczym złym i nienormalnym – wielu z nas ma pożyczki oraz kredyty, nierzadko na kilkadziesiąt lat. Gdy swoje zobowiązania spłacamy regularnie, nie mamy się czego obawiać.

Jednak w sytuacji, gdy nie radzimy sobie z problemem, zwykle zaczynamy ukrywać go przed bliskimi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że posiadanie niespłaconych długów jest uznawane za powód do wstydu, jako znak tego, że nie radzimy sobie z naszym życiem, ponieważ nie potrafimy zarobić wystarczającej ilości pieniędzy, aby pokryć swoje zobowiązania.

Na jakie niebezpieczeństwo narażają się dłużnicy?

Osoby mające trudności ze spłatą swojej pożyczki czy pożyczek są w wysokim stopniu narażone na powstanie tak zwanej spirali zadłużenia. Pojawia się ona wtedy, gdy na pokrycie posiadanych już długów zaciągamy coraz to nowe pożyczki. W rezultacie jest ich coraz więcej i więcej, zaczynają ciążyć, a dług wcale nie maleje.

Oczywiście, są także inne konsekwencje trudnego w spłacie zadłużenia. Pojawia się permanentny stres, który odbija się na stanie zdrowia, na przykład może spowodować problemy z sercem, wrzody, bezsenność, a nawet depresja, która może prowadzić do myśli samobójczych. Osoba zadłużona staje się bardziej zamknięta w sobie, ma trudności w normalnych kontaktach z otoczeniem. Znane są nawet przypadki rozwodów, gdy drugi małżonek nagle dowiedział się o ogromnym zadłużeniu swojej drugiej połówki. zimowa-pozyczka

Długi – ukrywać je czy nie?

Wszystko zależy od charakteru zadłużenia. Gdy nie mamy trudności ze spłatą lub wiemy, że z chwilowego dołka finansowego uda nam się szybko wyjść, w takiej sytuacji zwykle nie musimy informować o tym bliskich, aby dodatkowo ich nie martwić. Naturalnie, nie oznacza to wcale, że nie możemy im o tym powiedzieć, gdy na co dzień dzielimy się z nimi różnymi informacjami o swoim życiu.

Jednak w sytuacji, gdy zaciągane pożyczki stają się jak pętla na szyi, warto poszukać pomocy. Najlepiej o sytuacji powiedzieć bliskim. Gdy wykażą się zrozumieniem, wtedy rozwiązania problemu będzie można poszukać wspólnie. Poza tym powiedzenie o nim bliskim jest dużą ulgą, dlatego poczujemy się wtedy lepiej.

Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy

Pamiętajmy też o tym, że w przypadku pojawienia się długów możemy skonsultować się z innymi osobami, które mają w tym zakresie doświadczenie. Pomocy możemy szukać między innymi w fundacjach oraz innych organizacjach zajmujących się pomocą dłużnikom – ich adresy możemy znaleźć przez internet.

Profesjonalna pomoc będzie bardzo przydatna wtedy, gdy nie wiemy, jak uporządkować zadłużenie, co spłacić najpierw, potrzebujemy wsparcia w przygotowywaniu pism przeznaczonych do banków, firm pożyczkowych czy firm windykacyjnych. W organizacjach tego rodzaju skorzystamy ze wsparcia ekspertów, w tym prawników i psychologów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.