Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Dlaczego przelewy ekspresowe są drogie?

Dlaczego przelewy ekspresowe są drogie?

Musisz przesłać komuś przelew i pieniądze powinny być na koncie odbiorcy jak najszybciej? W takim przypadku za ekspresowy przelew będziemy musieli dopłacić. Czym dokładnie są ekspresowe przelewy? Jak się je wykonuje? Ile będziemy musieli zapłacić za takie przekazanie pieniędzy?

Standardowe przelewy księgowane są według godzin sesji Elixir, czyli specjalnego międzybankowego systemu rozliczeniowego, który stosowany jest w Polsce już od lat. Elixir ma po trzy sesje przychodzące i wychodzące każdego dnia roboczego – od poniedziałku do piątku. Oznacza to, że najczęściej przelew z jednego banku do drugiego „idzie” przez jeden dzień roboczy. Gdy wykonamy przelew wcześnie rano, jest jednak szansa, że będzie zaksięgowany wieczorem u odbiorcy.

Wobec tego taki przelew nie rozwiązuje sytuacji, gdy będziemy chcieli przekazać pieniądze do odbiorcy natychmiastowo. Oczywiście, gdy my oraz odbiorca mamy konto w tym samym banku, wtedy księgowanie następuje od razu, ale taka sytuacja nie zawsze jest możliwa. Wówczas warto pomyśleć o skorzystaniu z przelewów ekspresowych.

Czym są przelewy ekspresowe?

Przelewami ekspresowymi określamy takie przelewy międzybankowe, które wykonywane są błyskawicznie – zwykle pieniądze u odbiorcy mogą być w ciągu kilku minut, także w ciągu weekendów.

Aktualnie w Polsce dostępne są dwa systemy płatności ekspresowych przeznaczonych dla klientów banków, a mianowicie Express Elixir stworzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową i System Płatności Blue Cash prowadzony przez firmę Blue Media.

Jak wykonuje się przelewy ekspresowe?

Przelewy ekspresowe działają generalnie podobnie. Usługa polega na tym, że operator płatności zakłada konta we wszystkich obsługiwanych w ramach swojej usługi bankach. Na każdym koncie ma zgromadzone pieniądze.

Gdy klient chce wysłać przelew międzybankowy, pieniądze księgowane są na koncie w jego banku, informacja o przelewie przechodzi następnie do drugiego banku, w którym konto ma odbiorca, a tam środki przekazywane są z konta w tym drugim banku. Teoretycznie więc mają miejsce dwa przelewy wewnątrzbankowe.

Przelew ekspresowy wykonujemy zasadniczo tak samo jak zwykł przelew – wypełniamy formularz przelewu, ale zaznaczamy, że chcemy skorzystać z opcji ekspresowej. Pamiętajmy jednak o tym, że mogą pojawić się ograniczenia. Przykładowo, kwota przelewu może być ograniczona do kwoty 3 000 złotych. Może obowiązywać też dzienny limit kwoty przelewu, na przykład 6 000 złotych.

Ile zapłacimy za przelew ekspresowy?

Większość banków nie pobiera żadnych opłat za wykonanie standardowego przelewu międzybankowego. Jednak w przypadku przelewów ekspresowych mogą pojawić się już opłaty.

Zwykle za jeden przelew ekspresowy będziemy musieli zapłacić od 1 do 10 złotych. Nie jest to wobec tego niska cena, ale wynika ona z charakteru tego rodzaju usługi, która jest inna niż standardowe przelewy.

Warto też wskazać, że niektóre banki oferują swoim klientom konta pozwalające na wykonywanie darmowych przelewów ekspresowych w danym limicie na miesiąc. Są to głównie konta firmowe dla przedsiębiorców.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.