Zimowa pożyczka dla każdego do 15 tys. złotych.

Sprawdź!

Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Dlaczego przyszłe emerytury będą tak niskie?

Dlaczego przyszłe emerytury będą tak niskie?

System emerytalny w Polsce sprawia, że przyszłe emerytury mogą nie być wysokie. Wynika to przede wszystkim z kapitałowego charakteru systemu emerytalnego. Przyszła emerytura zależna jest w ten sposób od wielkości sumy zgromadzonej w formie składek emerytalnych.

Im wyższe są składki emerytalne wpłacane w okresie wykonywania pracy tym można liczyć na większe emerytury. Jednak nawet przy wysokiej kwocie trafiających do ZUS składek emerytura może nie być zadowalająca ze względu na stopę zastąpienia, która stale spada.

Stopa zastąpienia jest ustalana na przestrzeni czasu przy braniu pod uwagę między innymi rosnącej, średniej długości życia a także tak zwanego okresu dożycia. Liczy się również liczba płatników składek. Spadająca kwota zastąpienia przekłada się na spadające emerytury. Jednocześnie stopa zastąpienia będzie stale spadać co będzie się przekładało na spadającą wysokość emerytur w przyszłości.

Dla przyszłych emerytów nie jest korzystne również to, że pensje w Polsce nie rosną w szybkim tempie. Przekłada się to na niską medianą zarobków i nie rosnące w odpowiednim tempie składki emerytalne wpływające do funduszu emerytalnego.

Dłuższa płaca jest korzystna

Jeśli chce się uzyskiwać w przyszłości wyższą emeryturę trzeba liczyć się z koniecznością wykonywania pracy w dłuższym okresie czasu. Im dłużej opłacane są składki emerytalne tym można liczyć na znacznie wyższe emerytury. Wiele osób, które maja niskie pensje muszą rozważać dłuższy okres pracy w celu uzyskania znacznie większych emerytur.

Likwidacja OFE

OFE zostały stworzone w celu zwiększenia przyszłych emerytur. OFE miały na celu wykorzystać zyski kapitałowe w celu zwiększenia wysokości wypłacania emerytur a jednocześnie ograniczenia zależności ZUS jedynie od składek wpłacanych przez pracowników. Przejęcie części składek z OFE przez rząd i zamiana jednostek funduszy OFE na zapisy w ZUS może przełożyć się na zmniejszenie wysokości uzyskiwanej emerytury w przyszłości.

Oszczędzanie na emeryturę.

Jeśli chce się zwiększyć wysokość wypłacanej emerytury warto również rozważyć indywidualne oszczędzanie na emerytury. Korzystać można z rozwiązań stworzonych przez państwo. Dotyczy to IKE i IKZE, które pozwalają na gromadzenie kapitału na emeryturę w ramach regularnego oszczędzania. IKE pozwala na brak konieczności opłacania podatku od zysków kapitałowych, gdy środki będą wypłacane po sześćdziesiątym roku życia.

Natomiast IKZE pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych w formie możliwości odliczenia części składek od podstawy opodatkowania przy podatku dochodowym.

Prywatne fundusze

Oszczędzać na emeryturę można również w prywatnych funduszach. Wiele z nich przy bardzo efektywnym zarządzaniu pozwala na uzyskanie wysokich stóp zwrotu z kapitału licząc średniorocznie. Jednocześnie można decydować się na oszczędzanie w funduszach mających różną skalę ryzyka inwestycyjnego.

W dłuższym okresie czasu i przy stałym oszczędzaniu można liczyć na uzyskanie znacznych zysków, które pozwolą na uzyskanie dużego kapitału, który może być wypłacony jednorazowo lub w ratach w okresie emerytalnym.

Ten wpis znajduje się w kategorii