Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Oszczędzanie a nieregularne dochody

Oszczędzanie a nieregularne dochody

Regularne oszczędzanie pozwala gromadzić pieniądze na emeryturę czy na naukę dla dzieci. Im dłuższy jest czas regularnego oszczędzania tym można odłożyć znacznie większe sumy pieniędzy nawet przy odkładaniu niewielkich sum pieniędzy w skali miesiąca.

Znacznie trudniej jest regularnie oszczędzać, gdy uzyskuje się dochody nieregularne.

Coraz większa liczba osób uzyskuje nieregularne dochody. Dotyczy to między innymi różnej wielkości dochodów uzyskiwanych w skali miesiąca czy dochodów uzyskiwanych nie co miesiąc. W takiej sytuacji znajduje się między innymi wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobowe przedsiębiorstwa czy wykonujących kontrakty długoterminowe.

Osoby pracujące jako freelancerzy również bardzo często uzyskują nieregularne dochody. Przy dochodach uzyskiwanych w taki sposób niezbędne jest przy regularnym oszczędzaniu szukanie elastycznych produktów finansowych pozwalających na oszczędzanie w dłuższym okresie czasu.

Produkty finansowe niewymagające stałych, miesięcznych wpłat

Jednym z produktów finansowych, które pozwalają na korzystanie z dużej elastyczności przy oszczędzaniu jest indywidualne konto emerytalne. Konta emerytalne w ramach trzeciego filaru nie pozwalają na wpłacenie większej, rocznej kwoty niż ustalony limit. jesienna-pozyczka

Jednocześnie taka kwota może być wpłacona zarówno w ramach jednorazowej wpłaty jak też w formie rat. Nie ma również konieczności wpłacenia całego kwoty, która jest równa maksymalnemu limitowi w IKE.

Rodzaje IKE

Decydując się na oszczędzanie w ramach IKE trzeba brać pod uwagę, że indywidualne konta emerytalne oparte są na różnych instrumentach finansowych. Poszczególne instrumenty wiążą się z różnym rodzajem ryzyka inwestycyjnego. Ważne jest by takie ryzyko odpowiednio ocenić w stosunku do możliwych do uzyskania zysków.

IKE mogą być oparte o fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia inwestycyjne, rachunki maklerskie. Jednym z atutów IKE jest to, że nie obejmuje ich podatek od zysków kapitałowych, gdy środki wypłacane są zgodnie z ustalonymi warunkami, czyli po uzyskaniu sześćdziesiątego roku życia lub po przekroczeniu pięćdziesiątego roku życia i uzyskaniu emerytalnych uprawnień.

Programy systematycznego oszczędzania

Innym rozwiązaniem jest postawienie na programy systematycznego oszczędzania. Wiele takich programów nie wymaga stałych wpłat pieniędzy realizowanych co miesiąc. Można zdecydować się na programy, w których można wpłacać składki raz na kwartał czy raz na rok. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla osób nieuzyskujących regularnych, gdyż pozwala na dokonywanie wpłat w sposób nieregularny.

W wielu programach systematycznego oszczędzania można również regularnie wpłacać różnej wielkości kwoty, które mają być równe ustalonemu limitowi rocznemu. Programy systematycznego oszczędzania opierają się również na bardzo różnych rodzajach inwestycji.

Wymaga to wybrania takich, które są odpowiednio dopasowane pod kątem ryzyka, a także ustalonego czasu oszczędzania pieniędzy. Im dłuższy jest czas oszczędzania tym znacznie lepszym rozwiązaniem jest decydowanie się w początkowym okresie na bardziej agresywne formy inwestycji. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.