W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Fundusze inwestycyjne – dobry sposób na oszczędzanie?

Fundusze inwestycyjne – dobry sposób na oszczędzanie?

Fundusze inwestycyjne cieszą się dzisiaj coraz większym zainteresowaniem. Stały się bowiem sprytnym sposobem na oszczędzanie pieniędzy. Ze względu na możliwość inwestowania mniejszych kwot są one odpowiednie dla każdego z nas. Warto więc zapoznać się bliżej z tymi instrumentami finansowymi i zacząć zarabiać na funduszach.

Czym są fundusze inwestycyjne? Najprościej mówiąc są to nasze pieniądze, które różnego rodzaju instytucje czy to bankowe czy też firmy inwestują we wszelkiego rodzaju papiery wartościowe, instrumenty pieniężne, a także inne prawa majątkowe.

W zależności od tego, jaki fundusz wybierzemy, inwestować będziemy więc albo w akcje albo w obligacje czy też w inne elementy rynku finansowego.

Inwestować możemy niewielkie kwoty, co jest bardzo dużą zaletą funduszów inwestycyjnych. Takie posunięcie jest najlepszym rozwiązaniem dla początkującego inwestora, aby zapoznać się z panującymi zasadami na rynku papierów wartościowych.

  zimowa-pozyczka

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Rynek oferuje osobom chcącym zainwestować swoje pieniądze bardzo wiele różnorodnych funduszy inwestycyjnych. Początkującemu ciężko jest wybrać spośród nich te najlepsze. Warto więc dowiedzieć się, czym kierować się podczas poszukiwania pierwszego funduszu inwestycyjnego. Przede wszystkim należy przeanalizować wskaźnik IR danego funduszu czyli jego Information Ratio.

Dzięki temu wskaźnikowi szybko można się dowiedzieć, które fundusze w przeciągu danego okresu czasu radziły sobie najlepiej i są tym samym obarczone małym ryzykiem. Mając już dzięki temu wskaźnikowi na uwadze kilka funduszy inwestycyjnych, należy następnie prześledzić ranking funduszy i zobaczyć, na którym miejscu znajdują się wybrane przez nas fundusze. Jeżeli są wysoko, to mamy jasny obraz sytuacji.

Taka metoda wyboru funduszy inwestycyjnych sprawdza się od lat, dlatego też warto ją zastosować i zacząć stopniowo zarabiać pieniądze. Rankingi bez problemu znajdziemy na dobrych stronach internetowych z tematyki finansów.

 

Ile można zarobić i czy warto tak oszczędzać? zimowa-pozyczka

Zarabiać na funduszach inwestycyjnych można tylko wówczas, gdy odpowiednio inwestujemy i stale śledzimy to, co dzieje się na rynkach finansowych. Z powodzeniem wprawiony inwestor może zarobić nawet kilka tysięcy złotych. Okazuje się więc, że inwestowanie w fundusze jest bardzo dobrym pomysłem na zarabianie i oszczędzanie. Zarobione pieniądze częściowo można bowiem odkładać, a resztę znowu inwestować.

W taki sposób z pewnością uda nam się pomnożyć nasz majątek. Trzeba oczywiście uważać na ryzyko inwestycyjne i rzeczywiście wybierać tylko te fundusze, które są obarczone najmniejszym ryzykiem. Czasem jednak warto pokusić się o zakup dobrze rokujących funduszy inwestycyjnych. Tego typu operacje są jednak polecane tylko tym, którzy już jakiś czas inwestują i są obeznani w tego typu operacjach. Inwestując mądrze nie tracimy, a tylko możemy zyskać.

Podsumowując, oszczędzanie z funduszami inwestycyjnymi jest jak najbardziej możliwe, dlatego też każdy choć raz w życiu powinien spróbować tego typu inwestycji. Wymagane są bowiem niewielkie kwoty i minimum wysiłku.

 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.