Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Gdy domowy budżet znów się nie dopina…

Gdy domowy budżet znów się nie dopina…

O swój budżet domowy powinniśmy dbać, aby nasze wydatki oraz wpływy mogły się równoważyć. Co jednak wtedy, gdy coraz częściej mamy problemy ze związaniem końca z końcem?

O kondycji naszego domowego budżetu decyduje szereg różnych czynników. Oczywiście, podstawą jest to, ile zarabiamy, ale równie ważne jest to, ile wydajemy. Przykładowo osoba, która zarabia średnią krajową, może być w większych kłopotach finansowych niż ta, która zarabia mniej, ponieważ ta pierwsza cały czas wydaje zbyt wiele.

W związku z tym podstawą wyjścia z finansowych kłopotów jest dokładne przeanalizowanie swoich wpływów i wydatków, aby potem przygotowanie takiego planu budżetu, który pomoże nam w wyjściu na prostą.

Po pierwsze, wykonaj analizę budżetu

Gdy także twój budżet domowy się nie dopina, najważniejsze jest wykonanie jego analizy. W tym celu możemy wykorzystać komputer, aplikację na telefon lub tablet lub po prostu możemy skorzystać z kartki.

Zapisujemy wtedy posiadane oszczędności, regularne wydatki, które musimy ponosić, a także nasze dochody. Na podstawie tych danych możemy określić, ile pieniędzy mamy na czysto, po odjęciu naszych regularnych wydatków, na przykład czynszu, rachunków, rat. Pozostała kwota powinna wystarczyć nam na życie.

Aby wiedzieć, gdzie pieniądze nam „uciekają”, powinniśmy zapisywać swoje wydatki bardzo dokładnie. Może okaże się, że to regularne kupowanie kawy na mieście jest odpowiedzialne za spore straty w budżecie? A może kupujemy za dużo jedzenia, które wyrzucamy?

Oczywiście, oszczędności możemy poszukiwać też w wielu innych wydatkach, na przykład możemy zmienić abonament na telefon na tańszy lub zrezygnować z drogiej kablówki, która co miesiąc kosztowała nas zbyt wiele.

Po drugie, wprowadź plan naprawczy

Gdy już wiemy, na co wydajemy dużo pieniędzy, powinniśmy wprowadzić nasz plan naprawczy, na podstawie którego będziemy mogli stworzyć nasz nowy, zbilansowany budżet, który będzie dopinał się każdego miesiąca.

Na początku każdego miesiąca wypisujmy swoje wydatki stałe oraz jednorazowe, które planujemy ponieść, a także posiadane dochody. Gdy będziemy mieli informacje o tym, jak dużo pieniędzy zostanie nam po opłaceniu koniecznych wydatków, nie wpadniemy w finansowe tarapaty. Pozostałą kwotę możemy wtedy podzielić na tygodnie, aby nie wydać jednorazowo zbyt dużo.

Oczywiście, musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że wprowadzenie zmian w domowym budżecie będzie wymagało od nas wytrwałości, cierpliwości oraz samozaparcia, a także motywacji, aby nie zniechęcić się i nie powrócić do starych nawyków.

Po trzecie, ciesz się z dobrze funkcjonującego domowego budżetu

Gdy uda ci się wprowadzić w życie swój program naprawczy, nawet pierwszego miesiąca możesz zauważyć wtedy znaczną różnicę i okaże się, że pieniędzy pod koniec miesiąca zostanie ci więcej niż poprzednio.

Dzięki obcięciu zbędnych wydatków możemy wobec tego zyskać bardzo dużo – nie będziemy musieli wtedy ratować się w razie problemów szybkimi pożyczkami, ponieważ będziemy mogli też odłożyć część pieniędzy na niespodziewane wydatki. To się opłaca!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.