Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak rozpoznać piramidę finansową?

Jak rozpoznać piramidę finansową?

Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nie jest zbyt atrakcyjne – to obecnie mniej niż 5%. Także nie każdy z nas zna się na giełdzie i chce ryzykować, korzystając z różnych metod inwestycyjnych. Właśnie dlatego duże zainteresowanie wzbudzają oferty wysoko oprocentowanych produktów finansowych, które jednak nie są oferowane przez banki. Warto jednak pamiętać, że w pogoni za zyskami możemy wpaść w sidła twórców tak zwanych piramid finansowych. Jak tego uniknąć?

Chyba każdy z nas słyszał już o aferze Amber Gold. Było to polskie przedsiębiorstwo finansowe, które działało w latach 2009-2012. Amber Gold podawało się jako dom składowy zajmujący się składowaniem metali szlachetnych i inwestujący w złoto, srebro, platynę oraz inne kruszce. Firma kusiła bardzo wysokim oprocentowaniem swoich produktów wynoszącym ponad 15%, co przyciągnęło uwagę wielu klientów.

Chociaż już od 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegała, że Amber Gold nie ma odpowiednich zezwoleń, wielu Polaków chętnie wpłacało firmie pieniądze. Od 2012 roku prowadzone jest śledztwo w tej właśnie sprawie. W tym samym roku ogłoszono także upadłość likwidacyjną.

Jak działa piramida finansowa?

Amber Gold było klasycznym przykładem piramidy finansowej. Jej zasada działania jest prosta. Nowi członkowie, którzy wpłacają do piramidy swoje pieniądze, tak naprawdę finansują zyski tych członków, którzy wcześniej wpłacili swoje środki.

Wobec tego piramida finansowa w początkowej fazie działalności wydaje się legalna – członkowie otrzymują w końcu wypłaty. Może ona działać nawet bardzo długo przy stałym napływie nowych członków wraz z ich pieniędzmi. Jednak na dłuższą metę utrzymanie takiego modelu funkcjonowania nie jest możliwe. Zatem w pewnym momencie cała piramida finansowa wali się jak domek z kart, pozostawiając swoich członków bez pieniędzy. jesienna-pozyczka

Oczywiście, sam fakt, że mamy do czynienia z piramidą finansową, jest pilnie strzeżony. Gdyby został ujawniony, wtedy także oznaczałoby to rychły upadek całego „interesu”.

Jak poznać piramidę finansową?

Rozpoznanie piramidy finansowej nie jest wcale tak trudne, jak może się wydawać. Gdy posiadamy podstawowe rozeznanie w sprawach finansowych i nie jesteśmy przy tym zaślepieni żądzą zysku, wtedy od razu możemy wskazać, że konkretna firma działa jak piramida finansowa.

Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na poziom zysku oferowany przez daną inwestycję. Gdy znacznie przewyższa on lokaty bankowe czy też obligacje skarbu państwa, a przy tym jest „gwarantowany”, wtedy od razu możemy wskazać, że to piramida finansowa.

Także piramidy finansowe mają opisane w skomplikowany sposób czy nawet niezbyt wiarygodne mechanizmy generowania zysków. Może być to tak jak w przypadku Amber Gold, inwestowanie w kruszce, ale też inwestowanie na rynkach spożywczych. Im dziwniejsze strategie inwestycyjne, tym większe ryzyko.

Ponadto piramidy możemy rozpoczynać po specjalnych promocjach przeznaczonych dla nowych członków, którym obiecuje się niebotyczne zyski – mają oni zapewnić wtedy stały dopływ nowej gotówki, aby piramida stała nieruszona jak najdłużej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.