Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak dodatkowo odkładać na emeryturę?

Jak dodatkowo odkładać na emeryturę?

Emeryturę otrzymujemy wtedy, gdy spełnimy określone wymagania – ważny jest przede wszystkim odpowiednio długi okres składkowy. Wtedy, gdy osiągniemy obowiązujący wiek emerytalny, wówczas będziemy mogli przejść na emeryturę. Niestety, system emerytalny w Polsce nie działa zbyt wydajnie. Pracujący nie będą mogli liczyć na tak wysokie emerytury jak obecni emeryci. Wobec tego samodzielne odkładanie pieniędzy staje się niezbędne, aby na starość móc żyć na podobnym poziomie.

Żyjemy coraz dłużej. Szacuje się, że obecni trzydziestolatkowie i czterdziestolatkowie będą mogli dożyć do dziewięćdziesiątki. Oczywiście, wiek emerytalny, który obecnie plasuje się w sześćdziesiątce, będzie na pewno zmieniał się niejednokrotnie, Niemniej jednak im dłuższe życie i im krótsza praca przed emeryturą, tym na mniejsze świadczenie będziemy mogli liczyć. Oczywiście, ważne jest też to, jak dużo odłożymy pieniędzy. Tutaj w najgorszej sytuacji są osoby zarabiające najmniej, a także przedsiębiorcy, szczególnie samozatrudnieni.

Wobec tego wtedy, gdy nie chcemy otrzymywać tylko minimalnej emerytury, powinniśmy pomyśleć o samodzielnym odkładaniu pieniędzy. Możemy robić to obecnie na kilka różnych sposobów. Co warto wybrać?

IKE – Indywidualne Konta Emerytalne

Indywidualne Konta Emerytalne, tak zwane IKE, to III filar, na którym opierają się emerytury. Możemy oszczędzać w nich dobrowolnie. To konta emerytalne, które pozwalają nam na wpłacanie pieniędzy z dowolną częstotliwością, ale w określonym limicie maksymalnym, który na 2017 rok wynosi 12 789 złotych, czyli nie odłożymy na swoim IKE więcej.

Główną zaletą oszczędzania na Indywidualnych Kontach Emerytalnych jest brak podatków od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki. Dotyczy to sytuacji, gdy wypłacimy swoje oszczędności z rachunku dopiero wtedy, gdy ukończymy 60 lat lub też wcześniej, gdy uzyskamy uprawnienia emerytalne.

IKZE – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Produktem podobnym do IKE są IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Są także elementem III filaru systemu emerytalnego i również pozwalają na oszczędzanie na emeryturę w połączeniu z ulgą podatkową i zachętą podatkową.

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego mogą mieć różne formy:

• depozyty bankowe

• rejestry funduszy inwestycyjnych

• giełdowe papiery wartościowe

• inwestycyjne ubezpieczenie na życie

• dobrowolne fundusze emerytalne

Z ofert w ramach IKZE możemy skorzystać w bankach, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach maklerskich, zakładach ubezpieczeniowych.

Osoby korzystające z IKZE mają możliwość odpisania rocznej składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od dochodu, co powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania przy rozliczaniu PIT. Ponadto oszczędności zgromadzone na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem Belki.

Samodzielne oszczędzanie i inwestowanie

Możemy również oszczędzać i inwestować pieniądze samodzielnie, na przykład na lokatach, na giełdzie, możemy kupować złoto czy inne wartościowe przedmioty, które będziemy mogli po latach sprzedać z zyskiem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.