Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak dodatkowo odkładać na emeryturę?

Jak dodatkowo odkładać na emeryturę?

Emeryturę otrzymujemy wtedy, gdy spełnimy określone wymagania – ważny jest przede wszystkim odpowiednio długi okres składkowy. Wtedy, gdy osiągniemy obowiązujący wiek emerytalny, wówczas będziemy mogli przejść na emeryturę. Niestety, system emerytalny w Polsce nie działa zbyt wydajnie. Pracujący nie będą mogli liczyć na tak wysokie emerytury jak obecni emeryci. Wobec tego samodzielne odkładanie pieniędzy staje się niezbędne, aby na starość móc żyć na podobnym poziomie.

Żyjemy coraz dłużej. Szacuje się, że obecni trzydziestolatkowie i czterdziestolatkowie będą mogli dożyć do dziewięćdziesiątki. Oczywiście, wiek emerytalny, który obecnie plasuje się w sześćdziesiątce, będzie na pewno zmieniał się niejednokrotnie, Niemniej jednak im dłuższe życie i im krótsza praca przed emeryturą, tym na mniejsze świadczenie będziemy mogli liczyć. Oczywiście, ważne jest też to, jak dużo odłożymy pieniędzy. Tutaj w najgorszej sytuacji są osoby zarabiające najmniej, a także przedsiębiorcy, szczególnie samozatrudnieni.

Wobec tego wtedy, gdy nie chcemy otrzymywać tylko minimalnej emerytury, powinniśmy pomyśleć o samodzielnym odkładaniu pieniędzy. Możemy robić to obecnie na kilka różnych sposobów. Co warto wybrać?

IKE – Indywidualne Konta Emerytalne

Indywidualne Konta Emerytalne, tak zwane IKE, to III filar, na którym opierają się emerytury. Możemy oszczędzać w nich dobrowolnie. To konta emerytalne, które pozwalają nam na wpłacanie pieniędzy z dowolną częstotliwością, ale w określonym limicie maksymalnym, który na 2017 rok wynosi 12 789 złotych, czyli nie odłożymy na swoim IKE więcej.

Główną zaletą oszczędzania na Indywidualnych Kontach Emerytalnych jest brak podatków od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki. Dotyczy to sytuacji, gdy wypłacimy swoje oszczędności z rachunku dopiero wtedy, gdy ukończymy 60 lat lub też wcześniej, gdy uzyskamy uprawnienia emerytalne. jesienna-pozyczka

IKZE – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Produktem podobnym do IKE są IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Są także elementem III filaru systemu emerytalnego i również pozwalają na oszczędzanie na emeryturę w połączeniu z ulgą podatkową i zachętą podatkową.

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego mogą mieć różne formy:

• depozyty bankowe

• rejestry funduszy inwestycyjnych

• giełdowe papiery wartościowe

• inwestycyjne ubezpieczenie na życie

• dobrowolne fundusze emerytalne jesienna-pozyczka

Z ofert w ramach IKZE możemy skorzystać w bankach, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach maklerskich, zakładach ubezpieczeniowych.

Osoby korzystające z IKZE mają możliwość odpisania rocznej składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od dochodu, co powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania przy rozliczaniu PIT. Ponadto oszczędności zgromadzone na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem Belki.

Samodzielne oszczędzanie i inwestowanie

Możemy również oszczędzać i inwestować pieniądze samodzielnie, na przykład na lokatach, na giełdzie, możemy kupować złoto czy inne wartościowe przedmioty, które będziemy mogli po latach sprzedać z zyskiem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.