Na czym polega samozatrudnienie?

Na czym polega samozatrudnienie?

Samozatrudnieniem określamy sytuację, gdy osoba fizyczna rozpoczyna działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko. W naszym kraju termin ten odnosi się głównie do tych osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, ale status samozatrudnionych różni się w zależności od kraju.

Z pracą w Polsce związane są spore koszty. Wobec tego przedsiębiorcy decydują się na wprowadzanie różnych zmian, które mają na celu zmniejszenie tych właśnie wydatków. Najdroższe jest zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracy, co z drugiej strony jest również najbezpieczniejsze dla pracowników. Niemniej jednak teraz umowa o pracę jest powoli luksusem. Pracodawcy preferują umowy cywilnoprawne – o dzieło oraz zlecenia, które pozwalają na zmniejszenie kosztów oraz łatwiejsze zwolnienie pracownika.

Także coraz więcej pracodawców zaznacza, że preferuje samozatrudnienie, które również jest formą zmniejszenia kosztów, ale ma też swoje zalety dla pracownika. Czym jest samozatrudnienie?

Samozatrudnienie – co to jest?

Aby być samozatrudnionym, musimy założyć indywidualną działalność gospodarczą. Wobec tego firma osoby samozatrudnionej może wtedy rozpocząć współpracę z firmą zlecającą pracę. Samozatrudniony może także współpracować z wieloma firmami, co jest popularne wśród osób wykonujących tak zwane wolne zawody, ale nie tylko.

Musimy jednak pamiętać o tym, że samozatrudnionym nie możemy zostać zawsze. Przede wszystkim nie dotyczy to osób, które pracują pod kierownictwem, w miejscu i czasie określonym przez zlecającego, nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaną działalnością, a także wykonują działania na zlecenie podmiotu, który ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych działań oraz ich wykonywanie (z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych).

Zalety i wady bycia samozatrudnionym

pozyczka-online-na-lato

Najczęściej jest tak, że przejście z etatu na samozatrudnienie jest opłacalne zarówno dla pracodawcy, jak i dla osoby samozatrudnionej. Musimy jednak pamiętać o tym, że takie rozwiązanie ma też swoje wady, szczególnie wtedy, gdy porównamy je z pracą na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca, który podejmuje współpracę z samozatrudnionym pracownikiem, może zmniejszyć koszty, a przy tym jest w stanie zaproponować pracownikowi większą sumę niż wtedy, gdy pracowałby on zatrudniony na umowie o pracę. Wobec tego możemy wtedy zarabiać więcej.

Z drugiej strony samozatrudnieni, którzy są w końcu przedsiębiorcami, muszą rozliczać się regularnie z fiskusem. Istnieje możliwość rozliczania się według podatku ryczałtowego bądź też liniowej 19% stawki podatku dochodowego. Jest też plus, ponieważ osoby fizyczne, muszą płacić podatek progresywny w wysokości 18% i 32% według progów. Ponadto samozatrudnieni ponoszą mniejsze koszty w ZUS, wobec tego nie muszą oddawać urzędowi tak dużo pieniędzy, jak osoby na etacie.

Minusem natomiast jest mniejsza stabilność zatrudnienia, brak przywilejów dla osób zatrudnionych na umowie o pracę oraz konieczność prowadzenia księgowości samodzielnie czy z biurem rachunkowym, co także oznacza wyższe koszty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.