Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Gdzie rolnik może dostać pożyczkę?

Gdzie rolnik może dostać pożyczkę?

Szacuje się, że kilkanaście procent osób pracujących w Polsce związanych jest z rolnictwem. Bycie rolnikiem jest ciężkim kawałkiem chleba. Co więcej, rolnicy często mają problemy związane z uzyskaniem pożyczek i kredytów. Gdzie możliwe jest ich otrzymanie?

Rolnicy mogą osiągać nawet bardzo wysokie zarobki. Nie są one jednak najczęściej regularne. Są dość duże w ciągu sezonu, gdy następuje sprzedaż plonów, z kolei są mniejsze w okresie zimowym. Oczywiście, wszystko zależy od tego, z jakiego rodzaju pracą rolniczą mamy do czynienia.

Bycie rolnikiem oznacza wobec tego inny sposób osiągania przychodów niż w przypadku osób pracujących na umowę o pracę. W związku z tym wiele instytucji z rezerwą podchodzi do rolników i nie oferuje im tak atrakcyjnych kredytów i pożyczek jak innym klientom. Nie oznacza to jednak, że rolnik nie pożyczy nigdzie potrzebnych mu pieniędzy. Gdzie to możliwe?

Pożyczki gotówkowe w bankach

Tylko niektóre banki oferują pożyczki gotówkowe osobom posiadającym dochody z rolnictwa. Pieniądze z tego rodzaju pożyczek możemy przeznaczyć na dowolny cel zarówno związany z gospodarstwem rolnym, jak i z naszymi osobistymi potrzebami, na przykład na remont domu czy wyjazd na wakacje.

Warto zatem sprawdzić, czy bank oferuje pożyczkę dla rolników. Pamiętajmy o tym, że w przypadku wyższych sum mogą być potrzebne zabezpieczenia, na przykład poręczenie czy zastaw hipoteczny. jesienna-pozyczka

Kredyty specjalnie dla rolników

W bankach rolnicy mogą też skorzystać ze specjalnych kredytów inwestycyjnych oraz innych typów kredytów przeznaczonych specjalnie dla nich. Są one przeznaczone przede wszystkim na działalność rolniczą. Opiewają na wysokie sumy wynoszące nawet kilkaset tysięcy złotych, a okres spłaty wynosi wtedy nawet do 10 lat.

Aby uzyskać taki kredyt na działalność rolniczą, musimy udowodnić swoje dochody z tytułu działalności rolnej. Warto również wskazać, że w przypadku niektórych kredytów konieczne jest przedstawienie wkładu własnego w wysokości około 10%. Niektóre banki posiadają też w ofercie kredyty rolnicze we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wówczas część kosztów można pokryć dzięki dopłatom z ARiMR.

Pożyczki pozabankowe dla rolników

Jednak rolnicy mogą ubiegać się o pożyczki oraz kredyty nie tylko w instytucjach bankowych. Oprócz nich do dyspozycji mamy również szereg firm pożyczkowych działających pozabankowo, które również oferują atrakcyjne pożyczki dla osób zajmujących się rolnictwem.

Do dyspozycji mamy szybkie i wygodne chwilówki, które pozwalają nam na błyskawiczne podreperowanie domowego budżetu. Aby uzyskać pieniądze w ten właśnie sposób, nie potrzebujemy nawet dostarczania odpowiednich dokumentów. Wypełniamy tylko umowę z oświadczeniem, w którym wskazujemy na wysokość osiąganych dochodów oraz ich źródło.

Oprócz chwilówek na miesiąc możemy również wnioskować o pożyczki ratalne przez internet. Są one dostępne na podobnych zasadach jak chwilówki i nie musimy wtedy najczęściej dostarczać dokumentów. Warto jednak wskazać, że nie wszystkie firmy pozabankowe udzielają pożyczek na wyższe sumy rolnikom. Rolnicy mogą też korzystać z pozabankowych pożyczek hipotecznych i innych pożyczek pod zastaw.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.