Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak płacić za zakupy w internecie?

Jak płacić za zakupy w internecie?

Realizowanie zakupów internetowych staje się coraz popularniejsze. Jednak przy zakupach internetowych bardzo ważne jest branie pod uwagę takich form płatności, które są bezpieczne. Jednocześnie należy unikać zakupów w niesprawdzonych miejscach, gdyż łatwo wówczas narazić się na utratę środków finansowych.

Płatności internetowe są bezpieczne gdy realizowane są za pośrednictwem sprawdzonych aplikacji. Nie powinno się z tego powodu wybierać takie form płatności w sieci, które nie mają potwierdzonej przez dużą liczbę klientów wiarygodności. W wielu przypadkach warto za płatność zapłacić drobną kwotę przy jednoczesnym posiadaniu pewności, że jest to bezpieczna forma płatności.

Jednocześnie powinno się unikać stron sklepów internetowych, które nie są zabezpieczone. Strony internetowe, które są prowadzone przez profesjonalne sklepy mają odpowiednie zabezpieczenia stron internetowych w zakresie prywatności realizowania połączenia przy zakupach.

Wówczas można mieć pewność, że nie utraci się żadnych danych podczas takiego połączenia.

Sprawdzone aplikacje

Jednym z obecnie najbardziej popularnych sposobów kradzieży środków finansowych w ramach płatności w Internecie jest tworzenie fałszywych aplikacji. Ważne jest przy korzystaniu z aplikacji choćby wykorzystywanych na telefonach pobierać ze sprawdzonych źródeł. jesienna-pozyczka

Na urządzeniu powinno się posiadać również zabezpieczenia w formie odpowiednich programów zarówno chroniących przed wirusami, a także przed kradzieżą danych.

Posiadanie sprawdzonych programów oferujących takie zabezpieczenie znacznie zwiększa bezpieczeństwo realizowania jakichkolwiek transakcji w sieci w tym płatności.

Jeśli pojawia się nowa aplikacja, która nie jest nam znana warto jest sprawdzić informacje w sieci, czy inni użytkownicy korzystali już z takiej aplikacji, czy też informacje o tym, jaka firma przygotowała daną aplikację.

Pozwala to ograniczyć ryzyko, że aplikacja została przygotowana przez oszustów.

Aplikacje bankowe

Płacenie w Internecie dobrze jest realizować za pośrednictwem sprawdzonych aplikacji, do których można zaliczyć te, które są zatwierdzone przez banki.

W przypadku takich firm można mieć pewność, że mają one zabezpieczenia potwierdzone przez specjalistów od bezpieczeństwa w bankach. Liczyć można również na to, że takie aplikacje będą również odpowiednio zabezpieczone w kontekście możliwości łatwego sprawdzenia przez klienta sposobu zabezpieczenia. jesienna-pozyczka

Dotyczy to zarówno stron oferujących realizowanie transakcji jak też aplikacji. Jednocześnie dobrze jest przed skorzystaniem ze strony czy aplikacji do płatności internetowych sprawdzić dokładny adres.

Wówczas można mieć pewność, że taka strona nie jest podrobioną stroną przez oszustów, co jest jednym ze sposobów realizowania kradzieży danych, które następnie mogą być wykorzystywane do opróżniania kont ze środków finansowych.

Szczególnie groźne jest utracenie danych dotyczących kart kredytowych, gdzie realizowanie płatności odbywa się bez autoryzacji. Z tego powodu płatności kartami kredytowymi winny być realizowane jedynie na pewnych stronach internetowych sprzedawców internetowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.