Jak nauczyć dziecko oszczędzania?

Jak nauczyć dziecko oszczędzania?

Rozsądne gospodarowanie pieniędzmi już od najmłodszych lat wyrabia w dzieciach nawyk. Takie maluchy mają mniej problemów z oszczędzaniem w przyszłości i rzadziej wpadają w finansowe tarapaty.

Pieniądze wprawdzie nie są potrzebne dziecku do dyspozycji od najmłodszych lat, ale wielu rodziców zaczyna dość wcześnie naukę gospodarowania tymi środkami. W jaki sposób powinniśmy nauczyć dziecko wydawania pieniędzy oraz oszczędzania? To nie takie trudne, jak może się wydawać.

Świeć przykładem

Przede wszystkim o wiele łatwiej będzie nauczyć dziecko gospodarowania pieniędzmi wtedy, gdy będzie miało ono pozytywny przykład płynący z góry. Jeśli rodzice nie mają problemów z pieniędzmi i potrafią wydawać je mądrze i oszczędzać, takiej trudności nie będą miały też dzieci.

Zatem jako rodzic powinniśmy pamiętać o tym, aby dziecko mogło czerpać z nas przykład. Nie kupujmy impulsywnie, odmawiajmy sobie czegoś, aby potem wydać pieniądze na większy cel. Regularnie oszczędzajmy. W ten sposób będzie nam łatwiej przekazać te rady dziecku.

Kieszonkowe dla malucha

Nie ma lepszej nauki wydawania i oszczędzania pieniędzy niż kieszonkowe. Dzięki niemu maluch będzie mógł nauczyć się gospodarowania swoimi środkami w praktyce. Kieszonkowe możemy dawać już kilkulatkowi – oczywiście, w niezbyt dużej wysokości, na przykład 10 złotych miesięcznie.

Aby kieszonkowe było zagospodarowane mądrze, powinniśmy omówić z dzieckiem kwestie jego wydawania i oszczędzania. Pytajmy, na co dziecko chce wydawać pieniądze i doradzajmy, że jeśli maluch oszczędzi teraz pieniądze, będzie mógł wydać je potem na coś droższego. Jeśli dziecko jednak szybko wyda pieniądze, nie dawajmy mu dodatkowej sumy – to nauczy je, że rozrzutność ma też swoje konsekwencje.

Jak zachęcić dziecko do oszczędzania?

Dzięki odkładaniu niewielkiej kwoty co miesiąc dziecko będzie mogło nauczyć się oszczędzania. Warto go do tego motywować, co możemy zrobić na kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest ustalenie premii za oszczędzanie. Przykładowo, jeśli dziecko co tydzień odłoży 3 złote, wtedy będziemy mogli dać mu pod koniec miesiąca dodatkowe 3 złote. Także możemy kupić dla dziecka skarbonkę, która będzie pomocna w przechowywaniu zaoszczędzonych pieniędzy. Warto też pomagać w realizacji marzeń. Przykładowo, gdy dziecko zbiera na coś większego, możemy obiecać mu, że dołożymy mu do zakupu określoną kwotę, gdy sam zbierze odpowiednie oszczędności.

Jak jeszcze pomóc dziecku?

W oszczędzaniu bardzo pomocne będzie także analizowanie domowego budżetu wspólnie z dzieckiem, co pozwoli mu na zapoznanie się z tym, jak powinno się gospodarować pieniędzmi. To najlepszy wybór dla nieco starszych dzieci, które potrafią już liczyć – wtedy razem możecie dokonywać różnych obliczeń.

Także gospodarowania pieniędzmi uczą różnego rodzaju gry komputerowe oraz gry planszowe o tematyce ekonomicznej. Dzięki nim dziecko może jednocześnie uczyć się i bawić, dlatego do kapitalna propozycja dla całej rodziny.

Podsumowując, nauka wydawania i oszczędzania pieniędzy nie jest bardzo trudna – warto rozpocząć ją jak najszybciej, aby przyniosła też jak najlepsze rezultaty!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.