Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak nauczyć się oszczędzania pieniędzy?

Jak nauczyć się oszczędzania pieniędzy?

Regularnie oszczędzanie nie jest wcale takie trudne. Jednak wiele osób musi nauczyć się takiego funkcjonowania, które pozwala na systematyczne oszczędzanie. Korzystając z odpowiednich wskazówek można znacznie ułatwić przyzwyczajenie się do regularnego budowania oszczędności.

Przy systematycznym oszczędzaniu najważniejsze jest przede wszystkim odpowiednie podejście do kontrolowania wydatków. Wiele osób wydaje nadmierne środki finansowe, których kontrolowanie pozwala na znaczne zwiększenie nadwyżki finansowej, która może być przeznaczana na oszczędności.

Jeśli chce się nauczyć kontrolowania wydatków najważniejsze jest planowanie wydatków a także zapisywanie zrealizowanych wydatków. Pozwala to na ograniczenie niepotrzebnych wydatków jak wydatki impulsowe. Jednocześnie ważne jest sprawdzanie na podstawie zrealizowanych wydatków jakie ma się tendencje zakupowe. Można wówczas oduczać się negatywnych zachowań na rynku realizowanych jako konsument.

Planowanie wydatków i oszczędności

Bardzo ważne w ramach regularnego oszczędzania jest planowanie zarówno wydatków a także oszczędności. Planowanie wydatków, szczególnie większych wydatków pozwala na znacznie łatwiejsze budowanie nadwyżek finansowych w domowych budżetach w sposób regularny. Jeśli uzyskuje się regularnie nadwyżki finansowe można bez problemu systematycznie realizować oszczędności.

Znacznym ułatwieniem przy systematycznym oszczędzaniu jest korzystanie z takich produktów finansowych, które pozwalają na wygodne gromadzenie oszczędności. Do takich produktów zaliczyć można konta oszczędnościowe. Obecnie ich założenie jest bardzo łatwe ze względu na możliwości zapewniane przez bankowość mobilną. jesienna-pozyczka

Jeśli posiada się konto rozliczeniowe założenie konta oszczędnościowego można wykonać w bardzo krótkim czasie. Posiadanie takiego rachunku pozwala również na ustalenie stałych wpłat bezpośrednio z konta rozliczeniowego posiadanego w tym samym banku jak też w innym banku. Wówczas nie trzeba samodzielnie pamiętać o dokonaniu wpłaty pieniędzy na konto oszczędnościowe w danym miesiącu.

Programy oszczędnościowe

Gdy chce się oszczędzać a jednocześnie zarabiać wówczas konta oszczędnościowe nie są najlepszym rozwiązaniem. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na różnego rodzaju programy oszczędnościowe.

W tym względzie można zdecydować się na bezpieczne rozwiązania, jak programy oszczędzania na emerytury, które są prowadzone pod protektoratem państwa. Pozwalają one na gromadzenie środków finansowych, z których następnie będzie można korzystać na emeryturze.

Programy oszczędnościowe pozwalają na regularne oszczędzanie poprzez wpłaty miesięczne, kwartalne czy roczne. Jednocześnie taka regularność wpłat pozwala na kreowanie przyzwyczajenia okładania pieniędzy, które następnie wpłacane są do danego programu, w którym posiada się stałą umowę.

W dłuższym okresie czasu systematyczne oszczędzanie w różnych programach regularnego oszczędzania pozwala na zebranie dużych sum pieniędzy, które stanowić mogą tak zwaną poduszkę finansową tworzącą bezpieczeństwo finansowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.