Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak nauczyć się oszczędzania pieniędzy?

Jak nauczyć się oszczędzania pieniędzy?

Regularnie oszczędzanie nie jest wcale takie trudne. Jednak wiele osób musi nauczyć się takiego funkcjonowania, które pozwala na systematyczne oszczędzanie. Korzystając z odpowiednich wskazówek można znacznie ułatwić przyzwyczajenie się do regularnego budowania oszczędności.

Przy systematycznym oszczędzaniu najważniejsze jest przede wszystkim odpowiednie podejście do kontrolowania wydatków. Wiele osób wydaje nadmierne środki finansowe, których kontrolowanie pozwala na znaczne zwiększenie nadwyżki finansowej, która może być przeznaczana na oszczędności.

Jeśli chce się nauczyć kontrolowania wydatków najważniejsze jest planowanie wydatków a także zapisywanie zrealizowanych wydatków. Pozwala to na ograniczenie niepotrzebnych wydatków jak wydatki impulsowe. Jednocześnie ważne jest sprawdzanie na podstawie zrealizowanych wydatków jakie ma się tendencje zakupowe. Można wówczas oduczać się negatywnych zachowań na rynku realizowanych jako konsument.

Planowanie wydatków i oszczędności

Bardzo ważne w ramach regularnego oszczędzania jest planowanie zarówno wydatków a także oszczędności. Planowanie wydatków, szczególnie większych wydatków pozwala na znacznie łatwiejsze budowanie nadwyżek finansowych w domowych budżetach w sposób regularny. Jeśli uzyskuje się regularnie nadwyżki finansowe można bez problemu systematycznie realizować oszczędności.

Znacznym ułatwieniem przy systematycznym oszczędzaniu jest korzystanie z takich produktów finansowych, które pozwalają na wygodne gromadzenie oszczędności. Do takich produktów zaliczyć można konta oszczędnościowe. Obecnie ich założenie jest bardzo łatwe ze względu na możliwości zapewniane przez bankowość mobilną.

Jeśli posiada się konto rozliczeniowe założenie konta oszczędnościowego można wykonać w bardzo krótkim czasie. Posiadanie takiego rachunku pozwala również na ustalenie stałych wpłat bezpośrednio z konta rozliczeniowego posiadanego w tym samym banku jak też w innym banku. Wówczas nie trzeba samodzielnie pamiętać o dokonaniu wpłaty pieniędzy na konto oszczędnościowe w danym miesiącu.

Programy oszczędnościowe

Gdy chce się oszczędzać a jednocześnie zarabiać wówczas konta oszczędnościowe nie są najlepszym rozwiązaniem. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na różnego rodzaju programy oszczędnościowe.

W tym względzie można zdecydować się na bezpieczne rozwiązania, jak programy oszczędzania na emerytury, które są prowadzone pod protektoratem państwa. Pozwalają one na gromadzenie środków finansowych, z których następnie będzie można korzystać na emeryturze.

Programy oszczędnościowe pozwalają na regularne oszczędzanie poprzez wpłaty miesięczne, kwartalne czy roczne. Jednocześnie taka regularność wpłat pozwala na kreowanie przyzwyczajenia okładania pieniędzy, które następnie wpłacane są do danego programu, w którym posiada się stałą umowę.

W dłuższym okresie czasu systematyczne oszczędzanie w różnych programach regularnego oszczędzania pozwala na zebranie dużych sum pieniędzy, które stanowić mogą tak zwaną poduszkę finansową tworzącą bezpieczeństwo finansowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.