Na jaką ratę pożyczki miesięcznie mnie stać?

Na jaką ratę pożyczki miesięcznie mnie stać?

Najlepiej mieć swoje oszczędności na czarną godzinę. Jednak nie zawsze jest to możliwe. W takiej sytuacji, gdy pojawia się nieoczekiwany wydatek, możemy wziąć pożyczkę, która pomoże nam w pokryciu różnych opłat. Zdecydowanie najwygodniejszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie pożyczka ratalna.

Najczęściej pożyczki ratalne kojarzymy z pożyczkami bankowymi. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko w banku możemy otrzymać taką właśnie pożyczkę. Coraz częściej dostępne są one też jako pożyczki pozabankowe. Z takiej dogodnej oferty można skorzystać również w naszej firmie Aasa Polska – dla klientów przygotowaliśmy pożyczki w kwocie od 1 000 do 10 000 złotych udzielane na okres od 10 do 24 miesięcy.

Pożyczki ratalne pozwalają nam przede wszystkim na zaciągnięcie większej sumy pieniędzy niż w przypadku chwilówek. Dzięki temu, że kwota do spłaty rozłożona jest na kilka czy kilkadziesiąt comiesięcznych rat, możemy łatwiej uporać się z zadłużeniem bez ryzyka dla domowego budżetu. W związku z tym zobowiązanie sięgające kilku tysięcy złotych nie będzie takie trudne w oddaniu.

Od czego zależy wysokość raty?

Gdy chcemy wziąć pożyczkę ratalną, najczęściej możemy samodzielnie wybrać wysokość raty przy składaniu wniosku pożyczkowego. Oczywiście, im więcej pieniędzy potrzebujemy, tym wyższą sumę będziemy mieli do oddania, dlatego możemy wtedy rozłożyć spłatę na więcej niższych rat.

Również wysokość raty zależna jest od czasu spłaty – im dłuższy okres spłaty, tym więcej kosztów pożyczkowych. Przykładowo w naszej firmie Aasa Polska pożyczenie kwoty 1 000 złotych do spłaty w 10 miesięcy daje łączną kwotę do spłaty na poziomie 1536,02 złotych z ratą 157,22 złotych, z kolei spłata w 20 miesięcy będzie oznaczała oddanie kwoty 1577,62 złotych z ratą wynoszącą 82,77 złotych. wiosenna-pozyczka

Jaka wysokość raty będzie odpowiednia?

Wobec tego razem z pożyczą ratalną możemy samodzielnie dopasować wysokość raty do swoich możliwość finansowych. Gdy nie możemy przeznaczyć na spłatę więcej niż 100 złotych miesięcznie, wydłużamy okres spłaty. Z kolei wtedy, gdy będziemy mogli spłacić zobowiązanie nawet z wyższymi ratami, wybierzmy krótki okres spłaty, ponieważ wtedy ogólne koszty pożyczki ratalnej będą dla nas niższe.

Pamiętajmy jednak o tym, aby zwykle zostawić sobie mały margines w wysokości kilkudziesięciu złotych, ponieważ nigdy nie wiadomo, jakie wydatki przydarzą nam się w danym miesiącu.

Pożyczki ratalne – to się opłaca!

Podsumowując, pożyczki ratalne są naprawdę bardzo atrakcyjną propozycją dla tych osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego w wyższej sumie. To także znacznie bezpieczniejsza propozycja niż chwilówki, ponieważ dzięki rozłożeniu zadłużenia na mniejsze raty są one znacznie prostsze w spłacie – nie mamy ryzyka, że spłata nas po prostu przerośnie.

Jeżeli zainteresowały cię pożyczki ratalne, możesz już teraz zapoznać się z ich kosztami oraz przeprowadzić symulację wysokości rat na naszej stronie internetowej Aasa Polska. W razie dodatkowych pytań pozostajemy także całkowicie do dyspozycji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.