Czym kierować się przy wyborze pożyczki ratalnej?

Czym kierować się przy wyborze pożyczki ratalnej?

Wzięcie pożyczki wcale nie musi oznaczać sporego obciążenia dla domowego budżetu. Wszystko zależy od tego, jaką ofertę dla siebie wybierzemy. W Aasa Polska przygotowaliśmy dla naszych klientów wygodne pożyczki ratalne, które są bardzo łatwe w spłacie.

Przy zaciąganiu pożyczek zawsze powinniśmy pamiętać o tym, aby dobrać taką wysokość rat, która będzie dla nas bardziej dogodna. Rozłożenie spłaty na raty powoduje, że możemy łatwiej poradzić sobie z zadłużeniem, nawet jeżeli mamy napięty budżet.

Pożyczki ratalne lepsze od chwilówek

Wśród pożyczek internetowych bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się obecnie chwilówki. To pożyczki, które udzielane są na krótkie terminy, zwykle 15-30 dni na sumy od 100 do ponad 2 000 złotych. Spłata chwilówek odbywa się w jednej racie i wtedy musimy firmie pożyczkowej oddać całość zobowiązania.

To dość duże ryzyko, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy wziąć pożyczkę na wyższą sumę – może się okazać, że pojawi się jakiś inny niespodziewany wydatek lub po prostu przeliczyliśmy się z wysokością chwilówki, dlatego spłata stanie pod znakiem zapytania. Gdy nie spłacimy zobowiązania w terminie, pojawią się dodatkowe kary. Oczywiście, możemy wziąć następną pożyczkę na spłatę obecnej, ale to prosta droga do powstania spirali zadłużenia.

Znacznie lepszym wyborem są wobec tego pożyczki ratalne, które pozwalają nam na spłatę zobowiązania w mniejszych ratach. Wtedy nie musimy spłacać już 1000 złotych, ale możemy spłacić raty w wysokości około 100 złotych w zależności od okresu spłaty. wiosenna-pozyczka

Jaka wysokość raty będzie najlepsza?

W naszej firmie Aasa Polska przy wypełnianiu wniosku pożyczkowego klient może samodzielnie wskazać, jaki okres spłaty najbardziej go interesuje. Przy wskazaniu kwoty oraz okresu spłaty możemy od razu zobaczyć wysokość raty oraz ogólny koszt pożyczki. W ten sposób poprzez przesuwanie suwaków możemy dobrać takie parametry pożyczki, które odpowiadają nam najbardziej.

Pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie wyznaczać wysokości raty do spłaty na zbyt wysokim poziomie, „na styk”, ponieważ może się okazać, że w danym miesiącu pojawią się dodatkowe wydatki, więc zacznie brakować nam pieniędzy. Bardziej wygodnie będzie spłacało nam się ratę, która nie będzie tak mocno odczuwalna z punktu widzenia domowego budżetu.

Gdy nie wiemy, jaka wysokość raty będzie optymalna, podliczmy nasze comiesięczne dochody oraz wydatki, w tym na rachunki, jedzenie, leki oraz inne opłaty. Kwota, która zostanie nam po odjęciu wydatków od dochodów to nasza kwota wolna i to w niej powinna mieścić się rata pożyczki. Najlepiej jednak, aby kwota wolna nie była równa racie – warto zawsze mieć w zanadrzu dodatkowe oszczędności.

Złóż swój wniosek już teraz w Aasa Polska

Gdy interesuje cię łatwa w spłacie pożyczka ratalna, nie czekaj, ale już teraz zobacz naszą pełną ofertę w Aasa Polska. Wybierz dla siebie taką kwotę oraz okres spłaty, które będą dla twojego budżetu praktycznie niezauważalne, a wtedy spłata zadłużenia nie będzie już żadnym problemem. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty już teraz!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.