Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Co to jest zdolność kredytowa?

Co to jest zdolność kredytowa?

Do uzyskania pożyczki potrzebujemy odpowiedniej zdolności kredytowej. To jeden z podstawowych warunków, niemniej jednak różne instytucje bankowe i pozabankowe podchodzą do zdolności w inny sposób. Czym dokładnie jest zdolność kredytową oraz w jaki sposób dokonuje się jej oceny?

Zdolnością kredytową nazywamy zdolność kredytobiorcy do spłaty kwoty kredytu, czyli kapitału wraz z opłatami w danym terminie płatności. Zgodnie z polskim prawem bankowym posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej jest niezbędne do uzyskania kredytu. W wyjątkowych sytuacjach jednak podmiot oferujący kredyt może udzielić go osobie z niewystarczającą zdolnością, gdy przedłoży ona odpowiednie zabezpieczenie.

Gdy chcemy zdecydować się na pożyczkę albo na kredyt bankowy, wtedy właściwa zdolność kredytowa jest niezbędna. Sprawa jednak wygląda inaczej w przypadku firm pożyczkowych działających pozabankowo, które nie zawsze sprawdzają zdolność kredytową klientów, co powoduje, że oferują pożyczki również dla tych osób, które otrzymałyby decyzję odmowną w banku.

Jak oblicza się zdolność kredytową?

Do zbadania zdolności kredytowej służy analiza kredytowa. Na jej podstawie można ocenić ryzyko kredytowe związane z udzieleniem kredytu określonemu pożyczkobiorcy. Na ryzyko kredytowe wpływa bardzo wiele czynników, między innymi to wysokość udzielonego kredytu, jego przeznaczenie, długość okresu kredytowania, ponadto sytuacja finansowa kredytobiorcy, jego historia kredytowania oraz cechy, w tym wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, forma zatrudnienia. Oczywiście, przedstawiliśmy tylko kilka tych czynników, jako że jest ich znacznie więcej.

Poniżej prezentujemy dokładniejsze informacje dotyczące tego, jakie czynniki kształtują zdolność kredytową. Warto je poznać, jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy uzyskanie kredytu czy pożyczki będzie możliwe.

Czynniki wpływające na zdolność kredytową:

• wysokość dochodów – oczywiście, im będziemy mieli lepsze dochody, tym większą pożyczkę czy kredyt będziemy mogli otrzymać

• źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów – obecnie preferuje się umowę o pracę na czas nieokreślony, ale możemy też otrzymać pożyczki jako osoby pracujące na umowie cywilnoprawnej, posiadające własną działalność, renciści, emeryci

• aktualne obciążenia i zobowiązania – inne pożyczki i kredyty, karty kredytowe, alimenty, rachunki i inne wydatki zmniejszają zdolność kredytową, zatem jeżeli będziemy mieli wysokie dochody, ale równie wysokie obciążenia i zobowiązania, nie będziemy mieli wysokiej zdolności

• rodzaj kredytu – inaczej oblicza się zdolność kredytową dla pożyczek gotówkowych i kredytów celowych, na przykład samochodowych czy hipotecznych na kupno mieszkania

• wysokość kredytu – im wyższa kwota, tym wyższą zdolność musimy posiadać

• okres kredytowania – dłużysz okres pozwala na uzyskanie mniejszej raty

• dotychczasowa historia kredytowa – problemy ze spłatą zadłużeń odnotowane w bazach, na przykład BIK i BIG, obniżają zdolność kredytową

• dodatkowe zabezpieczenia – może być to poręczenie, należąca do kredytobiorcy nieruchomość, weksel

Ten wpis znajduje się w kategorii