W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak oszczędzać podczas zakupów online?

Jak oszczędzać podczas zakupów online?

Realizowanie zakupów za pośrednictwem Internetu staje się obecnie coraz bardziej popularne. Jest to spowodowane między innymi tym, że rośnie liczba sklepów internetowych a także rośnie zaufanie do realizowania zakupów za pośrednictwem Internetu.

Dodatkowo coraz więcej osób swobodnie posługuje się Internetem, korzysta z internetowych kont, a także z systemów płatności internetowych co przekłada się na możliwość realizowania bardzo wygodnych zakupów w sieci.

Na zakupach internetowych można generalnie zyskać ze względu na niższe przeciętne ceny dostępne w przestrzeni internetowej w stosunku do cen w sklepach stacjonarnych. Jednak można również decydować się na dodatkowe wyszukiwanie takich rozwiązań przy zakupach internetowych, które pozwalają na dodatkowe zyskanie przy takich zakupach.

Jedną z takich opcji, która pozwala na realizowanie tańszych zakupów w sieci jest korzystanie ze specjalnych ofert zapewnianych przez banki. Wiele banków oferuje swoim klientom posiadającym rachunki internetowe możliwość realizowania zakupów w wybranych sklepach ze specjalnymi rabatami.

Pozwala to na uzyskanie dostępu do dużo korzystniejszych warunków cenowych. Wiele rabatów pozwala na obniżenie cen o kilka, a nawet kilkanaście procent.

Zakupy i płatności

Przy zakupach w Internecie można korzystać zarówno z krat płatniczych w formie debetowych kart, które pozwalają na płacenie w sieci, a także można decydować się na płacenie kartami kredytowymi.

Bardzo ważne jest decydowanie się na takie karty, które pozwalają na skorzystanie z dodatkowych korzyści. Wiele wystawców kart pozwala na zapewnienie możliwości korzystania ze zwrotu części wydatków realizowanych w wybranych sklepach czy też gdy są one wykonywane w internetowych sklepach. Takie zwroty pozwalają na ograniczenie kosztów zrealizowania większych zakupów.

Jednocześnie przy regularnym realizowaniu zakupów w sieci można liczyć na regularne zwroty. Znacznie częściej można na takie zwroty części wartości zakupów uzyskać przy korzystaniu z kart kredytowych co sprawia, że warto rozważyć wyrobienie kart kredytowych.

Szukanie promocji

Największe korzyści przy zakupach internetowych można uzyskać w ramach promocji. Obecnie można znacznie wygodniej sprawdzić, a także porównać poszczególne oferty sklepów internetowych.

Wykorzystać w tym celu można takie portale, które w jednym miejscu pozwalają zarówno na sprawdzenie, a także porównanie poszczególnych ofert. Wówczas wygodnie można sprawdzić ten sam produkt, a także jego cenę w poszczególnych sklepach internetowych. Pozwala to na wybranie ofert często nawet kilkadziesiąt procent niższych w zakresie cen w stosunku do przeciętnych cen.

W internetowych sklepach oferowane są również wyprzedaże. Wówczas można liczyć na stałe obniżki.

Można spotkać się zarówno z wyprzedażami oferowanymi przez konkretne sklepy jak też z takimi wyprzedażami, które są zawsze realizowane w konkretnej dacie przez wszystkie sklepy z danej branży, a nawet sklepy ze wszystkich rynków sprzedaży internetowej co choćby dotyczy wyprzedaży po świętach czy w ramach tak zwanego czarnego piątku.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.