Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Na czym polega płatność BLIK? Wyjaśniamy!

Na czym polega płatność BLIK? Wyjaśniamy!

Płatności internetowe czy szybkie płatności z wykorzystaniem kart płatniczych stają się obecnie coraz bardziej popularne. Wynika to między innymi z tego, że coraz więcej osób korzysta z takich rozwiązań. Jednocześnie wiele osób decyduje się na korzystnie z takich rozwiązań ze względu na możliwość zwiększenia wygody realizowania transakcji.

Blik jest rozwiązaniem kierowanym do osób korzystających z urządzeń telefonicznych w postaci smartfonów. Pozwalają one na zapewnienie wygodnego realizowania płatności w sklepach czy też szybkiego realizowania wypłat w bankomatach. Przy wykorzystaniu BLIK można wykonywać takie transakcje jak wypłacanie środków finansowych z bankomatów.

Korzystać można ze wszystkich firm prowadzących bankomaty, a także bankomatów poszczególnych banków. Jednocześnie aplikacja BLIK to również rozwiązanie, które można wykorzystać przy realizowaniu transakcji między innymi w sklepach internetowych czy też w maszynach samoobsługowych.

Daje to bardzo duże możliwości wykorzystania takiej aplikacji przy korzystaniu ze środków finansowych na koncie bankowym. BLIK to taka aplikacja, która może być wykorzystywana przy posiadaniu odpowiednich kodów.

Koszty korzystania z BLIK

Korzystanie z aplikacji BLIK w przypadku gdy dokonuje się płatności w sklepach stacjonarnych jest całkowicie darmowe. Nie są zatem pobierane żadne prowizje. Podobnie jest w przypadku wykorzystaniu kodów BLIK również w internetowych sklepach.

Natomiast w przypadku wypłacania środków finansowych z bankomatów wiele zależy od tego, w jakim banku posiada się konto. Warto zatem sprawdzić, jakie są warunki korzystania z BLIK przy posiadaniu konkretnego produktu bankowego w formie konta bankowego. Są takie konta, które pozwalają na korzystanie z BLIK bez prowizji.

Przy wielu kontach bankowych trzeba za takie transakcje jak wypłaty z bankomatów zapłacić drobne kwoty. Wówczas może to nie być opłacalne rozwiązanie gdy jednocześnie korzysta się przy użytkowaniu karty bankomatowej z darmowych wypłat z bankomatów.

Zakres wykorzystania BLIK

Korzystanie z BLIK sprawia, że nie trzeba przy sobie posiadać karty płatniczej czy kredytowej. Wystarczy posiadanie smartfonu by realizować różne transakcje zarówno w sklepach stacjonarnych, a także internetowych. Jednocześnie można wygodnie przesyłać środki finansowe do osób znajomych, których numer telefonu się posiada. W tym celu można wykorzystać aplikację BLIK to nie wymaga posiadania informacji o koncie bankowym takiej osoby.

Aplikacja BLIK to również możliwość korzystania z wielu bardzo ciekawych promocji. Pozwala to na skorzystanie z wielu ofert, które zapewniają dużo mniejsze ceny przy zakupach. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo korzystania z BLIK, a także możliwość wygodnego korzystania z tej aplikacji przy bardzo różnego transakcjach.

Jednocześnie liczba placówek gdzie BLIK może być wykorzystany stale rośnie, co oczywiście pozwala na coraz wygodniejsze korzystanie z takich transakcji, które mogą być realizowane przy posiadaniu jedynie smartfona.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.