BIK a BIG – gdzie tkwi różnica?

BIK a BIG – gdzie tkwi różnica?

Wiele osób myli ze sobą dwa skróty, a mianowicie BIK oraz BIG. Czym dokładnie jest BIK, a czym BIG? Jakie mają one znaczenie dla potencjalnego pożyczkobiorcy? Zapraszamy do sprawdzenia!

W Polsce działa kilka instytucji, które gromadzą informacje dotyczące sytuacji finansowej Polaków. Są to przede wszystkim Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK, a także Biura Informacji Gospodarczej, które określane są jako BIG. Często niesłusznie są one mylone pomiędzy sobą, ale w rzeczywistości to dwie całkowicie odmienne organizacje, niemniej jednak ich cele są zbieżne.

Bazy BIK oraz BIG wykorzystywane są przede wszystkim podczas sprawdzania wiarygodności finansowej osób i wykorzystywane są one zarówno przez banki i inne przedsiębiorstwa, jak też mogą być stosowane przez osoby prywatne.

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK zajmuje się zbieraniem danych dotyczących zobowiązań kredytowych (i pożyczkowych) Polaków wobec banków oraz innych instytucji, w tym pozabankowych firm pożyczkowych oraz SKOK-ów.

W odróżnieniu od większości Biur Informacji Gospodarczej, czyli BIG-ów do bazy BIK trafiają zarówno informacje o charakterze pozytywny, jak i negatywnym. Generalnie, każdy z nas, kto kiedykolwiek wziął kredyt, pożyczkę, miał kartę kredytową czy debet na koncie, trafia do bazy BIK. Zatem mówienie o kimś, że „jest w BIK”, nie oznacza wcale, że jest na liście dłużników – informacje w BIK mogą działać też korzystnie i pomagać w pożyczeniu pieniędzy. wiosenna-pozyczka

BIK zbiera informacje dotyczące głównie czasu spłaty zobowiązań, w tym opóźnień, liczby zobowiązań, a także liczby wniosków o pożyczki, kredyty, karty i linie debetowe. Wszystkie zebrane informacje otrzymują ocenę punktową według tak zwanego scoringu BIK.

Jeśli zdobędziemy dużo punktów, wtedy możemy otrzymać bez trudu nowe pożyczki i kredyty – nawet bez potrzeby dostarczania dokumentów. W przeciwnym przypadku bank lub firma pożyczkowa mogą nam odmówić albo zażądać dodatkowych potwierdzeń i zabezpieczeń.

Czym zajmuje się BIG?

BIG, jak już wskazaliśmy wcześniej, to skrót od Biura Informacji Gospodarczej. Obecnie w Polsce działa kilka takich instytucji, a mianowicie:

  • Krajowy Rejestr Długów (KRD)
  • InfoMonitor
  • Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF)

Zadaniem BIG-ów jest zbieranie informacji o zadłużeniach, chociaż niektóre także zawierają pozytywne dane. Do BIG-ów możemy trafić głównie za brak spłaty zobowiązań, na przykład za abonament telefoniczny i RTV, od gazowni, dostawcy energii, za niepłacone alimenty, mandaty. Z baz tego rodzaju często korzystają też przedsiębiorcy, aby wpisać do nich nieuczciwych kontrahentów i klientów i by przez to przestrzec innych. 

Z informacji w BIG-ach może korzystać każdy z nas. Warto zaznaczyć, że korzystają z nich również banki i pozabankowe firmy pożyczkowe, zatem jeśli mamy jakieś niespłacone zadłużenia, możemy także nie otrzymać pożyczki lub kredytu.

Zadłużenia w BIG znikają wtedy, gdy są spłacone, zatem w celu wydostania się z bazy trzeba oddać długi. W przypadku BIK nasze dane zostają tak aż przez 5 lat, gdy nie spłacimy zobowiązania w terminie. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.