Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

BIK a BIG – gdzie tkwi różnica?

BIK a BIG – gdzie tkwi różnica?

Wiele osób myli ze sobą dwa skróty, a mianowicie BIK oraz BIG. Czym dokładnie jest BIK, a czym BIG? Jakie mają one znaczenie dla potencjalnego pożyczkobiorcy? Zapraszamy do sprawdzenia!

W Polsce działa kilka instytucji, które gromadzą informacje dotyczące sytuacji finansowej Polaków. Są to przede wszystkim Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK, a także Biura Informacji Gospodarczej, które określane są jako BIG. Często niesłusznie są one mylone pomiędzy sobą, ale w rzeczywistości to dwie całkowicie odmienne organizacje, niemniej jednak ich cele są zbieżne.

Bazy BIK oraz BIG wykorzystywane są przede wszystkim podczas sprawdzania wiarygodności finansowej osób i wykorzystywane są one zarówno przez banki i inne przedsiębiorstwa, jak też mogą być stosowane przez osoby prywatne.

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK zajmuje się zbieraniem danych dotyczących zobowiązań kredytowych (i pożyczkowych) Polaków wobec banków oraz innych instytucji, w tym pozabankowych firm pożyczkowych oraz SKOK-ów.

W odróżnieniu od większości Biur Informacji Gospodarczej, czyli BIG-ów do bazy BIK trafiają zarówno informacje o charakterze pozytywny, jak i negatywnym. Generalnie, każdy z nas, kto kiedykolwiek wziął kredyt, pożyczkę, miał kartę kredytową czy debet na koncie, trafia do bazy BIK. Zatem mówienie o kimś, że „jest w BIK”, nie oznacza wcale, że jest na liście dłużników – informacje w BIK mogą działać też korzystnie i pomagać w pożyczeniu pieniędzy. jesienna-pozyczka

BIK zbiera informacje dotyczące głównie czasu spłaty zobowiązań, w tym opóźnień, liczby zobowiązań, a także liczby wniosków o pożyczki, kredyty, karty i linie debetowe. Wszystkie zebrane informacje otrzymują ocenę punktową według tak zwanego scoringu BIK.

Jeśli zdobędziemy dużo punktów, wtedy możemy otrzymać bez trudu nowe pożyczki i kredyty – nawet bez potrzeby dostarczania dokumentów. W przeciwnym przypadku bank lub firma pożyczkowa mogą nam odmówić albo zażądać dodatkowych potwierdzeń i zabezpieczeń.

Czym zajmuje się BIG?

BIG, jak już wskazaliśmy wcześniej, to skrót od Biura Informacji Gospodarczej. Obecnie w Polsce działa kilka takich instytucji, a mianowicie:

  • Krajowy Rejestr Długów (KRD)
  • InfoMonitor
  • Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF)

Zadaniem BIG-ów jest zbieranie informacji o zadłużeniach, chociaż niektóre także zawierają pozytywne dane. Do BIG-ów możemy trafić głównie za brak spłaty zobowiązań, na przykład za abonament telefoniczny i RTV, od gazowni, dostawcy energii, za niepłacone alimenty, mandaty. Z baz tego rodzaju często korzystają też przedsiębiorcy, aby wpisać do nich nieuczciwych kontrahentów i klientów i by przez to przestrzec innych. 

Z informacji w BIG-ach może korzystać każdy z nas. Warto zaznaczyć, że korzystają z nich również banki i pozabankowe firmy pożyczkowe, zatem jeśli mamy jakieś niespłacone zadłużenia, możemy także nie otrzymać pożyczki lub kredytu.

Zadłużenia w BIG znikają wtedy, gdy są spłacone, zatem w celu wydostania się z bazy trzeba oddać długi. W przypadku BIK nasze dane zostają tak aż przez 5 lat, gdy nie spłacimy zobowiązania w terminie. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.