W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Brak historii kredytowej - czym grozi?

Brak historii kredytowej - czym grozi?

Brak historii kredytowej może być równie groźny jak negatywna historia kredytowa. Na jakie dokładnie konsekwencje możemy się wtedy narazić?

Gdy chcemy ubiegać się o kredyt albo pożyczkę, nie musimy często przekazywać dokumentów potwierdzających nasze dochody. W przypadku mniejszych sum zwykle wystarczy posiadanie dowodu osobistego. Nie oznacza to jednak wcale, że kredytodawca czy pożyczkodawca opierają się jedynie na tym dowodzie tożsamości – pod uwagę bierze się również informacje zawarte w różnych bazach, w tym w Biurze Informacji Kredytowej.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to ogólnopolska baza, z której korzystają nie tylko banki, ale również SKOK-i pozabankowe firmy pożyczkowe. Zajmuje się ona gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji o historii kredytowej Polaków. Na podstawie danych zawartych w BIK możemy zbudować swoją zdolność i wiarygodność kredytową.

Każdy z nas zaczyna bez historii kredytowej

Każda osoba rozpoczyna swoje życie bez żadnej historii kredytowej – to zrozumiałe, ponieważ wtedy, gdy jesteśmy młodzi, nie możemy jeszcze zawierać żadnych umów. Gdy jednak mamy już 18 lat, czyli mamy już możliwość zaciągania pożyczek i kredytów, możemy zacząć budować tę właśnie historię.

Pierwszy wpis w BIK na nasz temat pojawi się wtedy, gdy pożyczymy pieniądze od banku albo pozabankowej instytucji pożyczkowej po raz pierwszy. Może być to pożyczka na raty w sklepie, chwilówka, pożyczka gotówkowa bankowa lub pozabankowa, nawet debet, czyli limit na koncie lub karta kredytowa.

Jeśli jednak w BIK nie ma o nas żadnych informacji, pojawia się problem – możemy nie otrzymać żadnej pożyczki albo kredytu. Dlaczego tak się dzieje?

Brak historii kredytowej to ryzyko

Przede wszystkim wynika to z faktu, że brak historii kredytowej stanowi większe ryzyko dla banku czy firmy pożyczkowej, do której zwraca się klient. Nie wie ona wtedy dokładnie, jaka jest sytuacja finansowa klienta, czy może on spłacić swoje zobowiązanie w terminie, ponieważ nie ma dostępu do danych przeszłych.

Możemy porównać to do sytuacji, w której ktoś nieznajomy prosi nas o pożyczenie pieniędzy, a my tak naprawdę nie wiemy o nim niczego. Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji nie pożyczylibyśmy mu pieniędzy.

Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim wnioskowania o wyższe kredyty i pożyczki, na przykład samochodowe, mieszkaniowe czy te gotówkowe, ale na duże sumy wynoszące kilkadziesiąt tysięcy złotych. Brak historii kredytowej zapisanej w BIK nie oznacza zatem wcale, że nie będziemy w stanie pożyczyć w ogóle żadnych pieniędzy.

Gdzie wziąć pożyczkę bez braku historii kredytowej?

Jak wspomnieliśmy powyżej, główny powód odmowy to wnioskowanie o zbyt duże sumy w przypadku braku historii kredytowej. Warto więc zacząć od mniejszych sum, na przykład wzięcia pożyczki gotówkowej pozabankowej albo ratalnej na kilkaset złotych. Można ją nawet spłacić od razu, ale w BIK zostanie wtedy po nas pozytywny ślad, który pomoże nam następnie w zaciągnięciu większego zobowiązania.

Zatem brak historii kredytowej może być problemem wtedy, gdy chcemy pożyczyć większą sumę. Wtedy najlepiej zaciągnąć mniejszą pożyczkę, by potem móc brać je w coraz wyższej wysokości.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.