Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Jak szybko poprawić swoją zdolność kredytową i dostać pożyczkę?

Jak szybko poprawić swoją zdolność kredytową i dostać pożyczkę?

Zdolność kredytowa jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na szansę na pozyskanie pożyczki. Firmy finansowe wyliczają zdolność kredytową ze względu na określenie ryzyka związanego z pożyczeniem kapitału konkretnemu klientowi.

Im lepsza jest zdolność kredytowa tym można znacznie łatwiej pozyskać pożyczki w określonych kwotach a jednocześnie znacznie łatwiej skorzystać z pożyczek dostępnych na korzystnych warunkach finansowych.

 

Na zdolność kredytową wpływają finanse klientów starających się o pożyczkę. Generalnie na zdolność kredytową wpływają dochody klientów. Jednak w ramach określania zdolność kredytowej brane są pod uwagę również posiadane przez klientów zobowiązania finansowe. Im większe są zobowiązania finansowe tym znacznie mniejsza zdolność kredytowa.

Zwiększa to ryzyko dla firmy finansowej wpływające na możliwość wystąpienia sytuacji, w której dany klient nie będzie w stanie spłacać regularnie zobowiązania finansowego. Bardzo ważne jest z tego powodu przed staraniem się o pożyczkę ograniczanie zobowiązań finansowych.

 

Zabezpieczenie a zdolność kredytowa

Mając niską zdolność kredytową zawsze można zdecydować się na produkty finansowe, które pozwalają na zabezpieczenie takiego produktu finansowego.

Do zabezpieczeń pożyczek zaliczyć można zarówno nieruchomości jak też ruchomości. Nieruchomości, na których ustalona może być hipoteka są uznawane za zapewniające dla wierzyciela największe bezpieczeństwo. Odzyskanie środków finansowych przy zabezpieczeniu na hipotece jest łatwe. Firmy finansowe z tego powodu uznają takie zabezpieczenie za znacznie zwiększające pewność spłacenia zobowiązań finansowych przez klientów.

Innym zabezpieczeniem mogą być ruchomości, do których można zaliczyć szczególnie samochody, gdyż można na nich ustanowić zastaw rejestrowy. Innym rodzajem zabezpieczenia pożyczek czy kredytów jest posiadanie żyrantów.

Osoby poręczające pożyczki gdy mają dobrą zdolność kredytową są w stanie zapewnić znaczne poprawienie zdolności kredytowej osoby, która stara się o kredyt czy pożyczkę.

 

Spłaty zobowiązań

Jeśli posiada się jakieś niespłacone zobowiązania finansowe dobrze jest w przypadku szczególnie starania się o większe sumy pożyczek czy kredytów spłacenie takich zobowiązań.

Wszelkie zobowiązania, które są stałe niekorzystnie wpływają na zdolność kredytową. Jednocześnie przed staraniem się o pożyczkę warto sprawdzić informacje w bazach dłużników czy BIK. Pozwala to na znacznie lepszą ocenę własnej sytuacji finansowej. Ogranicza to między innymi czas, w którym starało by się o pożyczki w firmach, w których nie ma się szans na pozyskanie pożyczki.

Zdarza się również, że w bazach dłużników znajdują się nieprawdzie czy niepoprawione informacje. Mogą one negatywnie wpływać na szanse na uzyskanie pożyczek. Jednak samodzielne sprawdzenie informacji w takich bazach pozwala na zmodyfikowanie nieprawdziwych wpisów czy też na usunięcie takich wpisów, które firmy finansowe czy usługowe nie usunęły pomimo dokonanie spłaty danego zobowiązania finansowego.

Ten wpis znajduje się w kategorii