Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Jakie błędy popełniamy we wnioskach pożyczkowych?

Jakie błędy popełniamy we wnioskach pożyczkowych?

Odpowiednie wypełnienie dokumentów finansowych, które pozwalają na uzyskanie pożyczki ma bardzo duże znaczenie między innymi pod kątem czasu, w którym będzie można liczyć na uzyskanie środków finansowych z pożyczki.

Dodatkowo niewłaściwie wypełniony wniosek może być również problemem w przypadku starania się o pożyczki, gdyż taki wniosek może być odrzucony.

W wielu firmach nie prezentowane są informacje dotyczące powodów odrzucenia wniosków, więc trudno się zorientować, że powodem był źle wypełniony wniosek.

Odrzucenie wniosku pożyczkowego nie zawsze związane jest tym, że klient nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej czy też nie ma dobrej sytuacji finansowej, historii kredytowej.

W wielu przypadkach odrzucenie wniosku jest związane z brakiem właściwego wypełnienia takiego wniosku. Bardzo ważne jest z tego powodu decydowanie się na dokładne sprawdzanie tego jak został wypełniony wniosek pożyczkowy.

Pozwala to na uniknięcie błędów wydłużających proces starania się o pozyskanie środków finansowych na rynku finansowym.

 

Przygotowanie danych

Gdy wypełnia się wniosek pożyczkowy warto z wyprzedzeniem przygotować dane niezbędne do wypełnienia wniosku. Do takich danych zaliczyć należy przede wszystkim informacje identyfikacyjne. W każdym wniosku o pożyczkę trzeba będzie przedstawić informacje w postaci serii i numeru dowodu czy PESEL.

Wiele osób wpisuje takie dane z pamięci, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest dokładne sprawdzenie takich danych. Niepoprawne wprowadzenie takich danych zawsze będzie prowadziło do odrzucenia wniosku pożyczkowego. Do istotnych danych wprowadzanych we wnioskach pożyczkowych zaliczyć należy również adres zameldowania, gdy jest on inny od miejsca zamieszkania.

Adres zameldowania powinien być wprowadzany bezpośrednio z informacji znajdujących się w dowodzie. Jednocześnie niezbędne jest podanie numeru telefonu komórkowego. W wielu firmach na numer telefon przychodzą ważne informacje dotyczące danych do logowania na konto internetowe czy też potwierdzenia stanu rozpatrywania wniosku pożyczkowego. Ważne jest z tego powodu podanie właściwego numeru telefonu.

 

Informacje o zadłużeniu

Wiele osób starających się o pożyczki posiada niespłacone zadłużenie.

Firmy pożyczkowe coraz częściej sprawdzają takie informacje w bazach danych dłużników. Nie warto z tego powodu wprowadzać nieprawdziwych danych o posiadanym zadłużeniu. Wiele firm pożyczkowych jest w stanie udzielić pożyczki nawet osobom mającym zadłużenie, które nie jest wysokie czy też zostało już spłacone, ale z opóźnieniem. Natomiast wprowadzenie w takim przypadku nieprawdziwych danych przekłada się na utratę wiarygodności jako klienta.

W takim przypadku szanse na uzyskanie pożyczki drastycznie spadają. Można również szukać takich firm na rynku pożyczkowym, które nie sprawdzają informacji o zadłużeniu klientów czy też specjalizują się w udzielaniu pożyczek takim klientom.

Jednak również w takich firmach niezbędne jest prezentowanie wiarygodnych informacji, gdyż nieprawdzie informacje w większości przypadków i tak będą wyłapane przez firmy pożyczkowe. 

Ten wpis znajduje się w kategorii