Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czy dostanę pożyczkę, jeśli mieszkam za granicą?

Czy dostanę pożyczkę, jeśli mieszkam za granicą?

Gdy mieszka się za granicą a chce się wziąć pożyczkę można spotkać się z pewnymi problemami. Mianowicie można mieć trudności w uzyskaniu pożyczki w kraju, w którym wykonuje się pracę.

Gdy mieszka się poza granicami kraju i pracuje najczęściej wynajmuje się mieszkanie. Przekłada się to na sytuację, w której firmy finansowe działające poza granicami kraju mogą niechętnie udzielać pożyczek takim osobom. Jednak istnieje możliwość pozyskania pożyczek na terenie Polski.

Wiele firm przyjmuje wnioski od osób, które nadal posiadają zameldowanie na terenie Polski. Jednocześnie firmy pożyczkowe nie są niechętne udzielaniu pożyczek osobom pracującym na umowę o pracę. Jeśli poza granicami kraju pracuje się na umowę o pracę wówczas szanse na uzyskanie pożyczki rosną.

Pożyczki bez zaświadczeń

Jeśli nie chce się pożyczyć bardzo dużych sum pieniędzy wówczas doskonałym rozwiązaniem mogą być wszelkiego rodzaju pożyczki udzielane bez zaświadczeń. Wiele firm oferuje pożyczki dostępne za pośrednictwem Internetu, gdzie nie ma konieczność przedstawiania informacji o zarobkach.

Jednocześnie wiele takich pożyczek można pozyskać jedynie na podstawie dowodu osobistego. Należy natomiast brać pod uwagę, że wiele firm oferuje pożyczki jedynie dla polskich klientów. Oznacza to, że trzeba posiadać polskie obywatelstwo, ale również trzeba często posiadać zameldowanie w Polsce. Jednak osoby pracujące jako Polacy poza granicami kraju bardzo często zameldowane są w kraju, więc takie osoby nie powinny mieć większych problemów z pożyczeniem pieniędzy w Internecie.

Pożyczka ratalna

Istnieje również zdecydowania się na pożyczki ratalne. Takie pożyczki pozwalają na pozyskanie znacznie większych sum. Jednocześnie przy pożyczkach ratalnych niezbędne jest w większości przypadków przedstawienia informacji o dochodach.

W poszczególnych firmach procedury są różne i może zdarzyć się konieczność przetłumaczenia informacji o dochodach na język polski, gdy są one wystawione w języku obcym. Jeśli uzyskuje się duże na tle polskich zarobków dochody poza granicami kraju nie powinno być problemów z uzyskaniem pożyczki.

Szybkie pożyczki ratalne

Istnieją również pożyczki ratalne, które można pozyskać w większych kwotach bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych. Są firmy, które udzielają pożyczek przy minimum formalności co wymaga jedynie przedstawienia informacji osobowych. Niezbędne jest również posiadanie dowodu osobistego.

Jednocześnie szybkie pożyczki to sposób na znaczne skrócenie czasu, w którym uzyska się środki finansowe po pozytywnych rozpatrzeniu wniosku pożyczkowego. Ma to znaczenie gdy potrzebuje się nagle większej sumy pieniędzy. Wiele firm jest w stanie udzielić odpowiedzi o przyznaniu lub braku przyznania pożyczki nawet w ciągu kilkunastu minut, w których rozpatrywany jest wniosek pożyczkowy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.