Szybka pożyczka online czyli przez internet

Szybka pożyczka online czyli przez internet

Nie masz czasu na odwiedzenie banku albo firmy pożyczkowej, aby złożyć wniosek o pożyczkę? Nie musisz tego robić! Teraz o pieniądze możemy wnioskować również całkowicie on-line. Gdy masz dostęp do internetu, możesz także uzyskać pożyczkę w ten sposób!

Bankowość internetowa jest już codziennością. Z usług bankowych korzystamy nie tylko na komputerach, ale również na urządzeniach mobilnych. Możemy sprawdzać saldo na koncie bankowym, możemy wykonywać przelewy, ale również możemy zawierać różne umowy, na przykład założyć lokatę, nowe konto oszczędnościowe czy wziąć pożyczkę.

Co więcej, naprzeciwko oczekiwaniom klientów wychodzą też firmy pozabankowe. Aktualnie możemy wziąć w nich nie tylko chwilówki, ale również pożyczki ratalne podobne do tych bankowych.

Jak uzyskać pożyczkę on-line? Do wzięcia pożyczki przez internet, oprócz dostępu do sieci, będziemy potrzebowali również ważnego dowodu osobistego. Do wykonania weryfikacji oraz otrzymania przelewu z pieniędzmi będziemy również musieli mieć konto bankowe – najlepiej z dostępem on-line. Ponadto powinniśmy też mieć telefon komórkowy – służy on do kontaktu w trakcie weryfikacji.

Warto przy tym zaznaczyć, że w zależności od wybranej oferty procedura może wyglądać nieco inaczej. Przykładowo, firma pożyczkowa może wysłać do nas dokumenty do podpisania przez kuriera. Zamiast weryfikacji on-line możemy też skorzystać z czeku Giro – wtedy potwierdzamy swoją tożsamość i jednocześnie odbieramy pieniądze w placówce Poczty Polskiej. Warto więc sprawdzić, jak przebiega proces pożyczkowy.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę on-line?

Firmy pożyczkowe i banki mają generalnie podobne warunki. Jednak to szczegóły mogą zadecydować o tym, czy pożyczkę on-line otrzymamy, czy nie.

W przypadku pożyczek internetowych nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających osiągane dochody. Wynika to z faktu, że są to pożyczki udzielane głównie na mniejsze sumy. Dla firm pożyczkowych to kwota do około 10 000 złotych. W przypadku banków może być ona wyższa, gdy ubiegamy się o pożyczkę w swoim banku – wtedy bada on zdolność kredytową na podstawie analizy historii konta.

Bardzo ważne jest również posiadanie pozytywnej historii kredytowej. Jeśli jesteśmy wpisani w bazach takich jak BIK, BIG InfoMonitor, KRD – Krajowy Rejestr Długów czy ERIF jako dłużnicy, wówczas możemy spotkać się z odmową. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy pożyczka bez BIK, ale musimy liczyć się wtedy z podwyższonymi kosztami.

Jak szybko możemy mieć pieniądze z pożyczki on-line?

Wszystko zależy od tego, na jaką ofertę się zdecydujemy. Pożyczki bankowe w banku, w którym mamy konto, możemy mieć często w parę minut na koncie. Gdy chcemy złożyć wniosek on-line o pożyczkę w innym banku, czas jej udzielenia może wydłużyć się do kilku dni i możemy być poproszeni o dopełnienie formalności w placówce.

W przypadku chwilówek i pożyczek ratalnych oferowanych przez firmy pozabankowe czas otrzymanie pieniędzy także jest zróżnicowany. Zwykle możemy mieć je na koncie tego samego albo następnego dnia, ale czasami musimy poczekać do 2-3 dni.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.