Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Opłata weryfikacyjna – czemu służy?

Opłata weryfikacyjna – czemu służy?

Pożyczenie pieniędzy przez internet to obecnie żaden problem. Zanim jednak otrzymamy środki na swoje konto, powinniśmy przejść specjalną weryfikację i złożyć wniosek pożyczkowy. Skupmy się tutaj na opłacie weryfikacyjnej, która pobierana jest przy weryfikacji klienta. Czym jest i do czego służy?

Przez internet załatwiamy obecnie coraz więcej spraw. Możemy bez problemu zrobić zakupy, skontaktować się z urzędami, zapłacić podatek, możemy też wykonywać przelewy lub zakładać lokaty. Od niedawna możemy też zaciągać pożyczki internetowe. To kapitalna propozycja dla każdego, kto docenia wygodę – możemy wówczas załatwić wszystko bez wychodzenia z domu.

Na czym polega weryfikacja?

Gdy chcemy wziąć pożyczkę on-line pozabankowo, wówczas musimy udowodnić firmie pożyczkowej naszą tożsamość – ma to na celu wyeliminowanie przypadków kradzieży tożsamości, na przykład posłużenia się kradzionym dowodem osobistym.

Weryfikacja polega nie tylko na podaniu naszych danych osobowych i adresowych, ale również wykonaniu przelewu na konto bankowe firmy pożyczkowej. Gdy wykonujemy przelew z naszego konta, wówczas odbiorca przelewu otrzymuje pieniądze wraz z informacją, kto je przelał. Informacje to imię i nazwisko oraz adres nadawcy przelewu. Wtedy pracownik firmy pożyczkowej porównuje te dane z danymi wpisanymi we wniosku – gdy się zgadzają, przechodzimy weryfikację pozytywnie.

Właśnie dlatego powinniśmy pamiętać, że nie możemy wykonać weryfikacji pożyczki z wykorzystaniem konta innej osoby – wtedy dane nie będą się pokrywały, więc nasz wniosek zostanie odrzucony. jesienna-pozyczka

Opłata weryfikacyjna – co to jest?

Przelew weryfikacyjny polega na przekazaniu na wskazane przez firmę pożyczkową konto bankowe określonej sumy. Najczęściej jest to 1 grosz, 10 groszy albo 1 złoty. Nie są to bardzo wysokie sumy. Gdy spotykamy firmę pożyczkową, która wymaga od nas wykonania przelewu weryfikacyjnego na znacznie wyższą sumę, nigdy nie płaćmy! To jedna z form oszustwa i możemy po prostu stracić swoje pieniądze.

Opłata weryfikacyjna nie jest klientowi zwracana, niemniej jednak w przypadku tak niskich sum dla klienta nie jest to duża strata. Nie otrzymamy jej też wtedy, gdy pożyczka nie będzie nam przyznana. Nie musimy też obawiać się o bezpieczeństwo – połączenia są szyfrowane, dlatego nasze dane nie dostaną się w niepowołane ręce.

Opłatę weryfikacyjną ponosimy jeden raz

Warto również wskazać, że w przypadku pożyczek on-line opłata weryfikacyjna jest jednorazowym wydatkiem. Pieniądze przelewamy tylko jeden raz przy pierwszej pożyczce. Gdy po spłacie pierwszej pożyczki będziemy chcieli wziąć kolejną, wówczas nie będziemy musieli już weryfikować naszych danych kolejny raz – musimy tylko wypełnić wniosek pożyczkowy.

Jeśli jednak będziemy chcieli skorzystać z oferty innej firmy pożyczkowej, w takim przypadku będziemy musieli wykonać weryfikację od nowa i wpłacić opłatę weryfikacyjną dla firmy pożyczkowej.

Podsumowując, jeśli chcemy pożyczyć pieniądze od firmy pożyczkowej, musimy pamiętać o tym, że będziemy musieli też ponieść koszt opłaty weryfikacyjnej – nie jest on jednak wysoki i jest jednorazowy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.