Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak wyczyścić swoją historię w BIK?

Jak wyczyścić swoją historię w BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją zajmującą się od lat gromadzeniem oraz przetwarzaniem i udostępnianiem danych dotyczących pożyczkobiorców i kredytobiorców w Polsce. Najczęściej BIK kojarzymy z dłużnikami oraz z brakiem możliwości wzięcia pożyczki albo kredytu przy negatywnej historii. W związku z tym często możemy spotkać się z pytaniem – jak wyczyścić historię w BIK?

Do BIK dostajemy się niezależnie od tego, czy mamy długi, czy nie. Każdy, kto kiedykolwiek wziął pożyczkę czy kredyt, został wpisany do tej bazy i od tego momentu tworzy swoją historię kredytowania.

Gdy terminowo spłacamy swoje zadłużenia, na przykład pożyczki gotówkowe, kredyt mieszkaniowy, karty kredytowe, wtedy w BIK budujemy swoją pozytywną historię. To ona pomaga nam w zaciąganiu kolejnych pożyczek i kredytów. Jeżeli jednak mamy dłuższe okresy spóźnień albo nie mamy spłaconych zobowiązań, wtedy nasza historia staje się negatywna i w ten sposób nowe pożyczki i kredyty stają pod znakiem zapytania. Jednym z pomysłów jest wtedy skorzystanie z usług firm, które oferują czyszczenie BIK. Na czym to polega?

Czyszczenie BIK – co to jest?

Samo sformułowanie „czyszczenie BIK” wskazuje na to, że z bazy Biura Informacji Kredytowej możemy w jakiś sposób wykreślić informacje na nasz temat. Jednak musimy już na początku zaznaczyć, że nie jest to możliwe. Dokładne zasady mówiące o tym, jak wprowadza się dane do BIK, a także jak prowadzone są ewentualne zmiany, reguluje Prawo bankowe. BIK sam w sobie nie ma możliwości usuwania danych, ponieważ jest tylko ich administratorem.

Dane do baz BIK przekazywane są wtedy, gdy staramy się czy korzystamy z pożyczek lub kredytów. Potem są one aktualizowane w miarę, jak spłacamy swoje zadłużenie. Aktualizacja odbywa się przynajmniej raz na tydzień. Gdy pojawia się zadłużenie na ponad 60 dni, wtedy informacje o długu przekazywane są do BIK. Najczęściej w takiej sytuacji dłużnik otrzymuje list o tym, że w razie nieuregulowania zadłużenia zostanie on wpisany na listę dłużników BIK. Gdy nie spłacimy zobowiązania, wtedy nasze możliwości zawężają się.

W jakich przypadkach można wystąpić o usunięcie danych z BIK?

W określonych przypadkach mamy jednak sposobność do korekty nieaktualnych czy nieprawdziwych informacji zawartych w BIK. Z takiej opcji skorzystamy wtedy, gdy pomimo wcześniejszych problemów udało nam się spłacić zadłużenie. Wówczas możemy zwrócić się do instytucji, która pożyczyła nam pieniądze, aby wykreśliła nasze dane z bazy. Nie zawsze jednak takie postępowanie przynosi oczekiwany skutek, ponieważ instytucja pożyczająca pieniądze nie ma takiego obowiązku. W przeciwnym przypadku będziemy musieli zaczekać aż 5 lat do momentu, w którym informacja o złej historii kredytowej będzie nieaktualna.

Wniosek o korektę lub usunięcie danych powinniśmy złożyć do tej instytucji finansowej, która przekazała dane do BIK, dlatego nie kontaktujemy się bezpośrednio z Biurem Informacji Kredytowej. BIK wprowadza zmiany jedynie na podstawie pisemnego wniosku otrzymanego od tej instytucji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.