Zaplanuj budżet domowy na 2019 rok!

Zaplanuj budżet domowy na 2019

Czy znacie chociaż jedną osobę, która na dźwięk sformułowania „domowy budżet” – uśmiechnęłaby się i powiedziała „uwielbiam to!”? No właśnie. Robienie domowych budżetów nie jest niczym ani rozrywkowym, ani szczególnie przyjemnym, bo przecież robiąc listę wydatków, uświadamiamy sobie jak wiele z pieniędzy, które zarabiamy, jest przeznaczanych na rzeczy obowiązkowe, niezauważalne i takie, które ani w 1% nie dają nam radości.

Niestety mamy dla Was złą wiadomość. Roczny budżet domowy warto zrobić. I teraz jest najlepszy na to moment. Jednak mamy dla Was też dobrą informację – chętnie Wam pomożemy. Właśnie dlatego przygotowaliśmy szybki poradnik jak przygotować roczny domowy budżet bezboleśnie w taki sposób, że za rok o tej porze będziecie z siebie dumni. A może nawet będziecie na egzotycznych wakacjach. Któż to wie… Zaczynamy? Długopisy w dłoń!

Chwila na finansową refleksję

Domowy budżet to przede wszystkim planowanie przyszłości, nie zaś powtarzanie przeszłości. Myśląc o wydatkach, bardzo często wpadamy w rutynę, mamy tendencję do tego, by zachowywać się w sposób, który jest już nam znany. To zresztą oczywiste i zrozumiałe, bo przecież finanse to ostatnia sfera, w której chcielibyśmy pozwalać sobie na eksperymenty.

Pamiętajmy jednak słowa Einsteina – „nie osiągniesz niczego nowego, jeżeli będziesz podążał starymi drogami”. Jeżeli więc chcemy, aby nasze finanse wzbiły się na wyższy poziom, zacznijmy od refleksji.

Co w 2018 roku z finansowego punktu widzenia zrobiliśmy źle? Która inwestycja lub który nawyk kosztował nas najwięcej? Przypomnijmy też sobie, co było bardzo dobre, z czego jesteśmy dumni – powtórzmy to! Umacniajmy ten finansowy nawyk.

Poczuj moc kontroli nad finansami

Ktoś kiedyś powiedział, że czas jest tym, co z nim zrobisz. Podobnie jest z finansami. Są tym, co z nimi zrobisz. Możesz je wydać, zainwestować, odłożyć. Kolejno będą one zakupami, przyszłością lub zabezpieczeniem. Dopiero zagospodarowane pieniądze zyskują definicję, która ma punkt odniesienia, nie jest już pojęciem abstrakcyjnym. Właśnie dlatego musimy pamiętać, jak bezcennym uczuciem jest kontrola nad swoimi finansami i możliwość gospodarowania nimi w sposób świadomy. Niech to będzie Waszym planem na 2019 rok – przejąć kontrolę nad swoimi finansami. Dlaczego? Z jednego tylko powodu. Jeżeli my nie przejmiemy kontroli nad nimi, one przejmą kontrolę nad nami. 

Jak zacząć planować domowy budżet?

Pierwszą i chyba najtrudniejszą część już mamy za sobą. To analiza naszych finansowych zachowań, a nawet rytuałów.

Tym oto sposobem uporaliśmy się też z największą przeszkodą, czyli przekonaniem, że planowanie domowego budżetu jest czymś bardzo skomplikowanym. Ta psychiczna bariera bardzo często sprawia, że porzucamy planowanie finansów. A szkoda.

Pokonanie drugiej bariery będzie już tylko formalnością. Często mówimy „nie mam na to czasu”. Doskonale to rozumiemy, szczególnie teraz w gorącym przedświątecznym momencie. Jednak, jeżeli czytacie ten tekst, to znaczy, że już wygospodarowaliście odrobinę czasu! Gratulacje!

Odpowiadając na pytanie: „jak zacząć planować domowy budżet” – od pokonania barier o tym, że to zbyt skomplikowane i o tym, że nie ma się na to czasu oraz od refleksji nad swoimi zachowaniami i przyzwyczajeniami finansowymi, które miały miejsce w 2018 roku. Do dzieła!

Ostatni krok – robimy listę!

Teraz przechodzimy do tego, co wszystkim kojarzy się z planowaniem budżetu, a co z punktu widzenia specjalistów ds. ekonomii Aasa Polska SA jest już ostatnim etapem. Do listy. Od razu powiemy Wam, że lista ta jest bardzo prosta w swojej konstrukcji.

Podzielcie kartkę na 12 miesięcy. W każdym miesiącu opiszcie wydatki stałe i wydatki jednorazowe oraz dochody stałe i dochody jednorazowe. Pamiętajcie proszę o rezerwie na tak zwane niespodziewane wydatki. Śmiało! Piszemy!

I dwie absolutnie najważniejsze sprawy w domowym budżecie 2019 roku!

Pierwsza to zmiana nastawienia do oszczędności. Zazwyczaj oszczędności robimy z tego, co nam zostanie. Błąd. Do wydatków stałych dopiszmy co najmniej 5% naszego wynagrodzenia, które będziemy odkładali. Jeżeli od razu, w dniu wypłaty odłożymy tę kwotę, nie będziemy mieli problemu z jej zagospodarowaniem. Niech to będzie ważny i cenny nowy nawyk finansowy w 2019 roku.

Drugą sprawą jest wybór „poduszki finansowej” dla domowego budżetu. Różne rzeczy się w życiu człowieka zdarzają. Czasami jest to przyznane dziecku zagraniczne stypendium, do którego trzeba się dołożyć, czasami konieczność wyjazdu zagranicę.

Będziemy w 2019 roku o wiele spokojniejsi, jeżeli już na starcie wybierzemy instytucję, na którą będziemy mogli liczyć. Nie pożyczajmy od znajomych, czy od rodziny, bo to tylko gwarantuje zepsucie relacji i sprawi, że będziemy postrzegani jako osoby, które sobie nie radzą finansowo. Wybierzmy sprawdzoną, stabilną firmę, która specjalizuje się we wspieraniu domowych budżetów.

Taką firmą jest właśnie Aasa Polska SA. Zobaczcie naszą stronę i przekonajcie się, że zawsze, kiedy będziecie potrzebowali wsparcia finansowego w 2019 roku, my będziemy służyć Wam z pomocą.

Owocnego 2019 roku!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.