W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

7 pomysłów na tani ślub i wesele

7 pomysłów na tani ślub i wesele

Organizacja zaślubin i zabawy weselnej najczęściej kojarzy nam się z dość wysokimi kosztami. Nie musimy jednak ich ponosić, ponieważ jest wiele sposobów na to, aby je zminimalizować. Jak to zrobić i zapamiętać ten dzień na zawsze?

Wystawne wesele oraz ślub na około 70 osób to koszt wynoszący nawet około 30-40 tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że obecnie wielu narzeczonych poszukuje sposobów, aby zmniejszyć te wydatki. Jeśli chcemy urządzić niedrogą imprezę, warto pamiętać o paru poradach.

1. Tylko ślub cywilny

To propozycja jedynie dla tych osób, które mogą przystać na takie warunki. Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego jest tak samo ważny jak ślub konkordatowy. Co więcej, jest też bardzo tani! Ślub kościelny generuje o wiele więcej kosztów, które mogą być związane nie tylko z opłaceniem księdza, ale również organisty, dekoracji kościoła kwiatami, kosztami uczestnictwa w specjalnych spotkaniach przygotowujących do zawarcia małżeństwa.

2. Ograniczenie liczby gości

Nie trzeba zapraszać wszystkich z rodziny i dawno niewidzianych znajomych, aby ślub i wesele były udane. Możemy również urządzić wspaniały dzień bez tak wielu osób. Możemy zaprosić tylko tych najbliższych, a tym samym ograniczyć nasze koszty nawet kilkukrotnie. Oczywiście, tutaj mogą pojawić się też spięcia w rodzinie, ponieważ rodzice narzeczonych mogą naciskać na to, aby zaprosić kogoś, kogo narzeczeni nie chcą.

3. Ubrania z sieciówki

Zakupienie sukni ślubnej z salonu mody ślubnej to wydatek wynoszący niejednokrotnie kilka tysięcy złotych. Alternatywnym rozwiązaniem jest poszukanie ładnych sukien w zwykłych sklepach sieciowych – niejednokrotnie możemy wybrać coś naprawdę ładnego, co będzie nadawało się nie tylko na ślub, ale również na inne wydarzenia. Zatem sukienka nie będzie wykorzystana tylko jeden raz, aby potem trafić na zawsze do szafy.

Alternatywnym rozwiązaniem jest wypożyczenie sukienki z wypożyczalni albo zakupienie sukienki używanej.

4. Mniej wystawne przyjęcie

Wesele, podczas którego stoły uginają się od jedzenia, to w wielu przypadkach standard. Nie musimy jednak wcale decydować się na takie rozwiązanie i wydawanie na ten cel sporej sumy. Możemy zorganizować wesele krótsze, które nie będzie trwało całej nocy. Może obejmować tylko obiad i słodki poczęstunek.

Oczywiście, możemy też pomyśleć o organizacji takiego przyjęcia w domu, jeśli pozwalają nam na to warunki lokalowe. W przeciwnym przypadku warto poszukać dobrych restauracji, gdzie będziemy mogli w wydzielonej sali miło spędzić czas w gronie najbliższych.

5. Samodzielna dekoracja sali

Jeśli chcemy zdecydować się na wynajęcie sali, możemy również udekorować ją samodzielnie. Korzystanie z usług florystów nie jest tanie, ale w sieci i w kwiaciarniach możemy kupić wszystko, co potrzebne, aby miejsce zabawy wyglądało przepięknie.

6. DJ zamiast zespołu

Dla niektórych wesele bez zespołu grającego na żywo tak naprawdę nie jest weselem, ale wielu narzeczonych woli po prostu posłuchać oryginalnych utworów granych przez DJ-a, a nie przez zespół, który nie zawsze radzi sobie z tym dobrze.

7. Organizacja ślubu poza weekendem

Warto też pamiętać o tym, że ślub zorganizowany w weekend jest na ogół droższy od tego w tygodniu. Oczywiście, nie zawsze ślub we wtorek albo w czwartek jest możliwy do organizacji, ale wtedy, gdy nie planujemy hucznego wesela, ale tylko niewielkie przyjęcie, warto rozważyć taką opcję.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,01%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 528,03 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 134,03 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 528,03 zł. Stan na dzień 18.04.2023 r.

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10 300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,02%. Rata miesięczna od 510,84 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 768,39 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 658,69 zł, prowizja 4 109,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18 068,39 zł. Stan na dzień 18.05.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3 200,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10 300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,02%. Rata miesięczna od 510,84 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 768,39 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 658,69 zł, prowizja 4 109,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18 068,39 zł. Stan na dzień 18.05.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 3 200,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.