W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak zwiększyć swój budżet domowy?

Jak zwiększyć swój budżet domowy?

Twój budżet domowy nie dopina się pod koniec miesiąca? Często brakuje ci dodatkowej gotówki na swoje wydatki? Musisz pożyczać pieniądze? W takim przypadku warto pomyśleć o zwiększeniu swojego budżetu domowego. W jaki sposób możemy to zrobić?

W większości gospodarstw domowych w Polsce głównym źródłem dochodów w domowym budżecie są pensje. Od tego, jak dużo zarabiamy, zależy to, jak dużo powinniśmy wydawać. Czasami jednak nasze comiesięczne dochody nie są zbyt wysokie, co powoduje, że w budżecie może pojawić się dziura. Wtedy możemy próbować ją załatać różnymi pożyczkami, na przykład szybkimi chwilówkami czy pożyczkami od rodziny, ale najlepiej, aby pożyczanie pieniędzy nie było potrzebne.

Przygotuj swój budżet i zapisuj wydatki

Przede wszystkim wtedy, gdy mamy trudności ze związaniem końca z końcem, powinniśmy dokładnie przyjrzeć się naszemu budżetowi. Często zdarza się, że kwota wcale nie jest za mała, ale źle zarządzamy swoimi pieniędzmi, dlatego tak szybko je tracimy.

W celu przygotowania dokładnego domowego budżetu możemy wykorzystać specjalne programy komputerowe i aplikacje na smartfony, ale możemy również wziąć zwykłą kartkę i na niej zapisywać nasze dochody oraz wydatki z podziałem na kategorie, na przykład „jedzenie”, „samochód”, „rozrywka”. Regularne zapisywanie wszystkich kosztów pozwoli nam na określenie, na co wydajemy najwięcej, a także pomoże nam w uzyskaniu oszczędności.

Regularne zapisywanie wydatków będzie też pomocne przy planowaniu budżetu. Możemy wtedy z góry określić, jak dużą sumę mamy do dyspozycji na konkretny miesiąc. Możemy ją podzielić na tygodnie, aby wiedzieć, ile możemy wtedy wydać każdego tygodnia. wiosenna-pozyczka

Sprzedaj to, czego nie potrzebujesz

Każdy z nas posiada w domu sporo rzeczy, z których nie korzysta. W związku z tym warto pomyśleć o ich odsprzedaży – być może przydadzą się komuś innemu? Nieczytane już książki, za małe lub za duże ubrania, dekoracje to tylko kilka propozycji.

Do sprzedaży możemy wykorzystać portale aukcyjne, możemy również wystawić nasze rzeczy na portalach ogłoszeniowych. Do sprzedaży może też posłużyć nam Facebook, gdzie możemy ogłaszać chęć odsprzedaży różnego mienia.

Zmniejsz swoje regularne opłaty

Masz spory abonament na telefon, ale nie korzystasz z niego zbyt często? A może masz podpisaną umowę na kablówkę, ale nie masz czasu na to, aby ją oglądać? W takim przypadku możesz już oszczędzić ponad 100 złotych miesięcznie. Swoje regularne opłaty możemy też zmniejszyć wtedy, gdy zmienimy sprzedawcę prądu.

Gdy mamy trudności z dopięciem budżetu ze względu na sporą liczbę rat kredytów i pożyczek do spłaty, możemy zdecydować się na kredyt konsolidacyjny. Polega on na spłacie naszych dotychczasowych zobowiązań i wzięciu nowego kredytu, który płacimy w mniejszej racie niż suma dotychczasowych rat. Niemniej jednak wydłużeniu ulega wtedy okres spłaty, więc w konsekwencji oddamy więcej pieniędzy.

Zacznij kupować mądrze

Nie kupuj pod wpływem impulsu – zawsze dokładnie przemyśl, czy potrzebujesz dany przedmiot. Zacznij też kupować tańsze rzeczy – dużo ciekawych propozycji znajdziesz w dyskontach spożywczych. Szukaj okazji, korzystaj z kuponów, promocji, wyprzedaży.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.