Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Co to jest i jak działa ERIF? Wyjaśniamy!

Co to jest i jak działa ERIF? Wyjaśniamy!

Chyba każdy z nas słyszał już o bazie BIK, czyli o Biurze Informacji Kredytowej, które gromadzi i udostępnia informacje dotyczące kredytobiorców i pożyczkobiorców. Jednak oprócz tej bazy istnieje też kilka innych, które również sprawdzane są przez banki i firmy pożyczkowe. Jedną z nich jest baza ERIF BIG.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest polskim biurem informacji gospodarczej (BIG), które zaczęło swoją działalność w 2003 roku. Początkowo funkcjonowało pod nazwą KSV BIG, natomiast od 2007 roku jest biurem Grupy Kapitałowej KRUK.

Biuro ERIF gromadzi informacje gospodarcze i udostępnia je współpracującym podmiotom. Przetwarza również dane do celów statystycznych, prowadzi działania szkoleniowe i edukacyjne. Wykorzystuje system wymiany informacji finansowej obejmujący dane o zobowiązaniach konsumentów i podmiotów gospodarczych. Warto przy tym wskazać, że w bazie znajdują się nie tylko informacje o zobowiązaniach finansowych bankowych czy pozabankowych, ale też telekomunikacyjnych, urzędowych czy multimedialnych.

Jakie dane znajdują się w bazie ERIF?

Baza ta zawiera informacje zarówno o rzetelnych konsumentach i podmiotach, jak i o tych, którzy nie regulują swoich zobowiązań na czas. Wobec tego dane te mogą być podzielone na pozytywne oraz negatywne.

Informacje pozytywne to dane o konsumentach i podmiotach regulujących zobowiązania terminowo. Informacje te przekazywane są do bazy przez wierzyciela za zgodą konsumenta czy podmiotu – podpisujemy ją najczęściej przy podpisywaniu umowy o pożyczkę czy kredyt. Informacje te obejmują dane o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i uregulowania płatności. jesienna-pozyczka

Z kolei informacje negatywne to dane dotyczące osób i przedsiębiorstw zadłużonych, które nie uregulowały w terminie swoich zobowiązań. W ramach informacji negatywnej znajdują się data jej ujawnienia, tytuł prawny, który związany jest ze zobowiązaniem dłużnika, waluta i kwota zobowiązania, data powstania zaległości, dane związane z postępowaniem w sprawie.

Jak można trafić na listę dłużników ERIF?

Podobnie jak w przypadku innych baz dłużników, także ERIF ma swoje warunki, które trzeba spełnić, aby dostać się na listę dłużników. Dotyczy to dłużników, którzy posiadają zadłużenie co najmniej 200 złotych, gdy są konsumentami, albo 500 złotych, gdy chodzi o przedsiębiorstwa.

Zanim jednak trafimy na listę dłużników, podmiot, który chce nas na nią wpisać, musi przekazać nam informacje o takim zamiarze w formie pisemnej. W dokumencie znajdą się wtedy żądania do zapłaty wraz z terminem, do którego musimy wykonać to zobowiązanie. Gdy nie wywiążemy się z tego obowiązku, wtedy nasze dane będą przekazane do baz dłużników. Wobec tego warto zareagować na taki list, ponieważ wtedy, gdy tego nie zrobimy, możemy mieć sporo trudności.

Co grozi dłużnikom znajdującym się w ERIF?

Przede wszystkim możemy mieć trudności z korzystaniem z różnych ofert – będziemy mieć problemy przy zaciągnięciu pożyczki, kredytu, podpisaniem umowy abonamentowej na telefon czy internet, wzięciem samochodu w leasing.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.