Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Co zrobić, by nie wpaść w długi?

Co zrobić, by nie wpaść w długi?

Zadłużenie wynikające z pożyczki nie jest niczym nienormalnym. Gdy weźmiemy pożyczkę odpowiedzialnie i będziemy regularnie spłacali raty, wtedy nie wpadniemy w żadne tarapaty. Gdy jednak pożyczka zostanie zaciągnięta w nieodpowiednim momencie, wtedy może być początkiem finansowej katastrofy prowadzącej do powstania spirali zadłużenia.

Z dostępnych obecnie na rynku pożyczek możemy sfinansować praktycznie każdy zakup – począwszy od roweru, poprzez remont, a skończywszy na wybudowaniu domu. Gdy pożyczamy pieniądze, musimy zdawać sobie jednak sprawę z ryzyka, jakie zacznie na nas ciążyć. Pożyczkodawca będzie oczekiwał od nas regularnych spłat, a w przeciwnym przypadku mogą pojawić się dodatkowe opłaty, kary, windykacja, a nawet komornik. Jednak często, zanim do tego dojdzie, osoba w tarapatach finansowych zaczyna szukać dodatkowych sposobów na pozyskanie pieniędzy – często są to inne pożyczki.

Czym jest spirala zadłużenia?

Najprościej rzecz biorąc, spirala zadłużenia jest stanem, w którym pojawia się bardzo duża dysproporcja pomiędzy poziomem dochodów, a wydatków, która pokrywana jest przez coraz to nowe pożyczki. Osoba zadłużona zaciąga kolejną pożyczkę, aby spłacić pierwszą, potem zaczyna znów brakować jej pieniędzy i wnioskuje o kolejną. W rezultacie jej długi rosną w astronomicznym tempie.

Do spirali zadłużenia dochodzi często wtedy, gdy pożyczkobiorca korzysta z usług firm pozabankowych. Nie każda z nich bada dokładnie zdolność kredytową swojego klienta, dlatego bez problemu możemy wtedy otrzymywać kolejne pożyczki, co dodatkowo nakręca problem.

Jak ustrzec się przed spiralą zadłużenia?

Przede wszystkim najlepiej wystrzegać się pożyczek w ogóle i postawić na regularne oszczędzanie. Gdy jednak nie mamy wystarczającej ilości oszczędności do pokrycia naglących wydatków, najlepiej wziąć pożyczkę w firmie zaufanej, mającej pozytywne opinie.

Znacznie lepszym wyborem niż chwilówka jest pożyczka ratalna, ponieważ wtedy zadłużenie rozkładane jest na mniejsze raty, które nie są takie trudne w spłacie. Podczas gdy w przypadku chwilówki musimy oddać od razu pełną sumę, pożyczka ratalna pozwala nam na jej rozłożenie na raty bez obciążenia dla domowego budżetu. Nawet jeżeli pojawią się wtedy jakieś niespodziewane problemy finansowe, możemy łatwiej poradzić sobie z uregulowaniem zadłużenia.

Zacznij działać

Gdy już mamy pożyczkę i wiemy, że nie wystarczy nam pieniędzy na spłatę zadłużenia, powinniśmy poszukać dodatkowego źródła dochodu. Nie musimy od razu podejmować pracy, na przykład możemy sprzedać niepotrzebne nam przedmioty na serwisach aukcyjnych albo ogłoszeniowych. Jeśli jednak termin się zbliża, a my nie mamy nadal pełnej kwoty raty, powinniśmy skontaktować się wcześniej z firmą pożyczkową i przedstawić jej swoją sytuację.

Oczywiście, nie zaciągajmy kolejnej pożyczki, nawet jeżeli wydaje nam się to bardzo dobrym pomysłem. Lepiej poszukać na początku innych rozwiązań, które pomogą nam w uporaniu się z długiem i nie stworzą ryzyka w postaci sprali zadłużenia. Każdy z nas jest na to narażony!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.