Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kiedy bank naliczy nam opłatę za kartę?

Kiedy bank naliczy nam opłatę za kartę?

Opłaty za korzystanie z kart płatniczych to dodatkowy koszt prowadzenia rachunku bankowego. Warto jest z tego powodu unikać opłat stałych za posiadanie kart płatniczych. Niezbędne jest w takim przypadku spełnienie określonych obowiązków wyznaczonych przez bank, co pozwala na ograniczenie kosztów posiadania karty płatniczej.

W bankach naliczane są stałe opłaty za posiadanie karty płatniczej do rachunku najczęściej gdy nie realizuje się żadnych transakcji. Rzadko zdarza się, że opłaty za korzystanie z kart płatniczych do rachunków bankowych są naliczane bez dodatkowych obowiązków nałożonych przez banki, których spełnienie pozwala na uniknięcie płatności za karty debetowe.

Banki naliczają takie płatności przede wszystkim ze względu na koszty narzucane przy wystawców kart płatniczych. Jeśli chce się korzystać z najkorzystniejszych cenowo ofert banków w zakresie korzystania z kart płatniczych bardzo ważne jest sprawdzenie oraz porównanie różnych ofert kont bankowych.

Wówczas można wygodnie wyselekcjonować takie oferty, które pozwalają na ograniczenie płatności do zera.

Wysokość opłaty

Stała opłata miesięczna za posiadanie karty płatniczej do rachunku bankowego to najczęściej kilka złotych. Nie jest to duża opłata w skali miesiąca, ale w skali roku może to być całkiem duży i dodatkowy koszt posiadania rachunku bankowego. Warto jest z tego powodu unikać takiego kosztu poprzez szukanie rachunków bankowych, gdzie spełnienie określonych przez bank obowiązków pozwala na ograniczenie opłaty do zera.

Najczęściej banki uzależniają płatności za karty płatnicze od obrotu na rachunku bankowym w skali miesiąca. Niezbędne jest wykonanie określonej liczby płatności kartą czy też przekroczenie określonej sumy zakupów kartą płatniczą, by stała opłata nie była naliczana.

Gdy zakłada się konto bankowe warto jest sprawdzić gdy chce się korzystać z karty płatniczej, jaka jest wysokość opłaty oraz czy bank zapewnia możliwość zwolnienia z takiej opłaty w przypadku spełnienia wyznaczonych warunków w umowie z bankiem. 

Kiedy naliczana jest opłata za kartę płatniczą?

Opłaty za karty płatnicze naliczane są każdego miesiąca co można sprawdzić na wyciągu przesyłanym przed bank do klientów w formie elektronicznej. Gdy wyciąg nie jest wysyłany wówczas można sprawdzić takie informacje w historii transakcji w przypadku kont elektronicznych. Natomiast gdy spełniło się określone warunki, które pozwalają na zwolnienie z opłaty wówczas taka opłata nie pojawia się w danym miesiącu na wyciągu z rachunku.

Jednocześnie opłaty naliczane są w danym miesiącu za poprzedni miesiąc, w którym użytkowana była karta płatnicza. Wynika to między innymi z tego, że banki w ten sposób są w stanie sprawdzić, czy klient spełnił warunki, które pozwalają na zwolnienie z opłaty. Generalnie warto jest starać się by być zwolnionym z opłaty z karty płatnicze co pozwala na korzystanie rzeczywiście z darmowych rachunków bankowych.

Gdy wybrało się konto bez opłat a naliczana jest opłata za kartę płatniczą wówczas może okazać się, że taki rachunek nie jest rzeczywiście tak bardzo korzystny.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.