Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kredyt konsolidacyjny – kiedy go wziąć?

Kredyt konsolidacyjny – kiedy go wziąć?

Konsolidacja pożyczek oraz kredytów to przede wszystkim wygodne rozwiązanie dla osób chcących spłacać pojedynczą ratę kredytową. Wówczas można ułatwić sobie spłacanie zobowiązań finansowych. Dodatkowo można zyskać również finansowo gdy odpowiednio wybierze się produkty finansowe na rynku konsolidacji zobowiązań finansowych.

Konsolidacja zobowiązań pozwala na zamianę wielu rat kredytowych czy pożyczkowych w jedną ratę w ramach nowego produktu finansowego. Produkty konsolidacyjne stają się coraz bardziej popularne co między innymi wynika z coraz częstszego korzystania przez klientów z różnych produktów finansowych.

Wiele osób spłaca jednocześnie kredyty hipoteczne jak też drobne pożyczki czy kredyty konsumpcyjne. Dodatkowo konsolidować można również zobowiązania znajdujące się na kartach kredytowych czy w ramach debetów na rachunkach bankowych. Odpowiednie wyselekcjonowanie produktów konsolidacyjnych pozwala również na skorzystanie ze znacznie lepszych warunków finansowych przy spłacaniu pojedynczej raty.

Zamiana wielu rat na jedną

Gdy spłaca się wiele rat kredytowych i pożyczkowych nie jest to wygodne choćby z punktu widzenia planowania wydatków. Można wprawdzie ustalić wiele przelewów stałych, ale trzeba również pamiętać o terminach zakończenia spłacania pożyczek oraz kredytów. Natomiast spłacanie jednej raty kredytowej w ramach nowego produktu konsolidacyjnego jest znacznie bardziej wygodne.

W ramach nowego produktu finansowego można również ustalić bardziej dopasowany termin spłacania raty miesięcznej. Wiele osób spłacając kilka rat kredytowych czy pożyczkowych musi spłacać takie raty w niekorzystnych terminach choćby w kontekście daty uzyskiwania wypłaty.

Korzyści finansowe przy konsolidacji

Konsolidowanie produktów finansowych to również możliwość uzyskania różnych korzyści finansowych. Wiele osób decyduje się na konsolidację, gdyż może skorzystać z produktów finansowych, które oferowane są w ramach promocji. Takie promocje pozwalają na zapewnienie znacznie korzystniejszych kosztów kredytowania.

Niższe oprocentowanie pozwala na zapewnienie możliwości ograniczenia spłacania wysokich odsetek. Natomiast wydłużenie czasu spłacania zobowiązania finansowego pozwalają na zapewnienie ułatwienia spłacania miesięcznych rat poprzez obniżenie wysokości miesięcznej raty. 

Wybór odpowiedniego produktu

Gdy wybiera się produkty konsolidacyjne ważne jest zapoznanie się z różnymi ofertami dostępnymi na rynku. Większość banków, a także wiele firm finansowych oferują zarówno kredyty konsolidacyjne, a także pożyczki konsolidacyjne. Pozwala to na wybranie takich ofert, które po analizie finansowej pozwalają na przyniesienie największych korzyści.

Oczywiście gdy wybiera się kredyt konsolidaycyjny gdy zamierza się płacić jedną ratę zamiast wielu wówczas nawet niewielkie korzyści sprawiają, że wybranie konsolidacyjnego produktu bywa właściwe. Natomiast gdy chce się ograniczyć koszty kredytowania trzeba poświęcić więcej czasu na wyselekcjonowanie odpowiedniego produktu konsolidacyjnego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.