Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Kiedy musimy zapłacić cło i VAT?

Kiedy musimy zapłacić cło i VAT?

Zakupy internetowe realizowane są przez internautów zarówno w sklepach krajowych jak też zagranicznych. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że przy realizowaniu zakupów poza granicami kraju można spotkać się z koniecznością zapłacenia cła czy VAT. Warto jest dokładnie sprawdzić w jakich sytuacjach można spotkać się z takimi, dodatkowymi kosztami.

Zakupy internetowe pozwalają na uzyskanie oszczędności czasu. Jednocześnie w sieci można liczyć również na korzystniejsze ceny. Nie ma problemu przy zakupach internetowych by realizować je w dowolnym sklepie na świecie, który oferuje wysyłkę do Polski.

W zagranicznych sklepach można liczyć na konkurencyjne ceny wielu produktów w stosunku do cen w Polsce, a jednocześnie można pozyskać produkty, które nie są dostępne w kraju.

Do szczególnie korzystnych warunków cenowych przy zakupach poza granicami kraju można liczyć przy pozyskiwaniu sprzętu elektronicznego, markowej odzieży czy gier komputerowych. Jednak przy zakupach poza granicami kraju trzeba brać pod uwagę, że obowiązują przepisy dotyczące cła, a także opłacania podatku VAT.

Zakupy w Chinach

Wiele osób decyduje się na zakupy w serwisach sprzedażowych czy sklepach działających na terenie Chin. Można w takich sklepach liczyć na dużo mniejsze ceny w stosunku do zakupów w kraju. Jednocześnie coraz więcej sklepów działających w Chinach oferuje sprzedaż dla klientów z Europy. pożyczka na lato

Przy zakupach w sklepach chińskich można spotkać się z koniecznością zapłacenia cła przy zakupach przekraczających określone kwoty. Przesyłki o niewielkiej wartości są zwolnione z cła, co dotyczy takich towarów, których wartość nie przekracza stu pięćdziesięciu euro. Natomiast przy takich zakupach trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia pełnej stawki VAT. Do zwolnienia niewliczane są takie produkty jak perfumy czy wyroby tytoniowe.

Przy zakupach takich produktów trzeba liczyć się z tym, że niezbędne będzie zapłacenia cła.

Zakupy w USA i Europie

Przy zakupach realizowanych w amerykańskich sklepach również trzeba liczyć się z cłami. Jednak w tym przypadku cła są różne a stawki zmieniają się w zależności od rodzaju produktu. Warto z tego powodu sprawdzić jakie produkty kupowane w amerykańskich sklepach nie podlegają naliczaniu cła.

Na wiele produktów kupowanych w USA naliczane są również bardzo niewielkie stawki celne. Natomiast przy zakupach w sklepach, które działają na terenie krajów UE nie trzeba płacić żadnych ceł. Pozwala to na zakup bez dodatkowych opłat celnych w dowolnym sklepie działającym na terenie unijnym.

Jak sprawdzić wysokość cła?

Zanim dokona się zakupu w sklepach działających poza Polską oraz poza UE warto sprawdzić stawki celne. Trzeba brać pod uwagę, że stawki celne są takie same na terenie całej UE. Wysokość poszczególnych stawek można sprawdzić za pośrednictwem systemu Taric. Dobrze jest sprawdzić informacje o stawkach celnych, gdyż może okazać się, że licząc na szczęście, czyli brak naliczenia cła okazać się może, że zakup poza granicami kraju stanie się znacznie bardziej kosztowny niż się przewidywało.

W wielu takich przypadkach zakup okazać się może zupełnie nieopłacalny. pożyczka na lato

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.