Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Kiedy płacimy podatek Belki ?

Kiedy płacimy podatek Belki ?

Przez długi czas Polacy nie musieli płacić podatku od osiągniętych zysków kapitałowych. Został on wprowadzony przez Marka Belkę, dlatego często określany jest również jako „podatek Belki”. Kiedy musimy zapłacić ten podatek, a kiedy nie jest to konieczne?

Podatki płacimy z tytułu różnych dochodów – także dotyczą one dochodów kapitałowych. Podatek od dochodów kapitałowych jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który regulowany jest przez Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Został on prowadzony w 2002 roku z inicjatywy Marka Belki – ówczesnego ministra finansów w rządzie Leszka Millera.

„Podatek Belki” będziemy musieli zapłacić wtedy, gdy zarobimy na oszczędnościach czy na inwestycjach. Podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Opodatkowaniu podlegają:

• odsetki od wkładów oszczędnościowych, na przykład na lokatach i środków na rachunkach bankowych, na przykład na koncie oszczędnościowym

• odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych

• odsetki od pożyczek

• dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni

• przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych

• przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

• przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru

• przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy

• przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających

• akcje w spółce mającej osobowość prawną albo wkłady w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny

Jak musimy zapłacić „podatek Belki”?

Z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego „podatek Belki” nie powoduje dodatkowych utrudnień. Jest on pobierany w formie zryczałtowanej od osiąganych zysków i zajmuje się tym bank czy inna instytucja, w której osiągamy zyski. Taka zryczałtowana forma rozliczenia dotyczy między innymi odsetek na lokatach, kontach oszczędnościowych, w funduszach kapitałowych. Nie musimy więc przygotowywać żadnych dokumentów potrzebnych w rozliczeniu.

Czasami jednak konieczne jest rozliczenie w formie dodatkowego zeznania podatkowego – dotyczy ono między innymi odpłatnego zbycia papierów wartościowych, lub pochodnych instrumentów finansowych, odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Dokładny wykaz znajdziemy w aktach prawnych. Wówczas podatnik zobowiązany jest do złożenia dodatkowego zeznania podatkowego na formularzu PIT-38.

Podsumowując, jeśli oszczędzamy, musimy liczyć się z tym, że od naszych uzyskanych odsetek odliczony zostanie podatek w wysokości 19%. Jest on jednak najczęściej odliczany automatycznie, więc nie musimy robić tego samodzielnie.

Ten wpis znajduje się w kategorii