Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kiedy zapłacimy podatek Belki? Sprawdź!

Kiedy zapłacimy podatek Belki? Sprawdź!

Przez długi czas Polacy nie musieli płacić podatku od osiągniętych zysków kapitałowych. Został on wprowadzony przez Marka Belkę, dlatego często określany jest również jako „podatek Belki”. Kiedy musimy zapłacić ten podatek, a kiedy nie jest to konieczne?

Podatki płacimy z tytułu różnych dochodów – także dotyczą one dochodów kapitałowych. Podatek od dochodów kapitałowych jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który regulowany jest przez Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Został on prowadzony w 2002 roku z inicjatywy Marka Belki – ówczesnego ministra finansów w rządzie Leszka Millera.

„Podatek Belki” będziemy musieli zapłacić wtedy, gdy zarobimy na oszczędnościach czy na inwestycjach. Podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Opodatkowaniu podlegają:

• odsetki od wkładów oszczędnościowych, na przykład na lokatach i środków na rachunkach bankowych, na przykład na koncie oszczędnościowym jesienna-pozyczka

• odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych

• odsetki od pożyczek

• dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni

• przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych

• przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

• przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru jesienna-pozyczka

• przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy

• przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających

• akcje w spółce mającej osobowość prawną albo wkłady w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny

Jak musimy zapłacić „podatek Belki”?

Z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego „podatek Belki” nie powoduje dodatkowych utrudnień. Jest on pobierany w formie zryczałtowanej od osiąganych zysków i zajmuje się tym bank czy inna instytucja, w której osiągamy zyski. Taka zryczałtowana forma rozliczenia dotyczy między innymi odsetek na lokatach, kontach oszczędnościowych, w funduszach kapitałowych. Nie musimy więc przygotowywać żadnych dokumentów potrzebnych w rozliczeniu.

Czasami jednak konieczne jest rozliczenie w formie dodatkowego zeznania podatkowego – dotyczy ono między innymi odpłatnego zbycia papierów wartościowych, lub pochodnych instrumentów finansowych, odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Dokładny wykaz znajdziemy w aktach prawnych. Wówczas podatnik zobowiązany jest do złożenia dodatkowego zeznania podatkowego na formularzu PIT-38.

Podsumowując, jeśli oszczędzamy, musimy liczyć się z tym, że od naszych uzyskanych odsetek odliczony zostanie podatek w wysokości 19%. Jest on jednak najczęściej odliczany automatycznie, więc nie musimy robić tego samodzielnie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.