Zimowa pożyczka dla każdego do 15 tys. złotych.

Sprawdź!

Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Kiedy pożyczka jest zwolniona z PCC?

Kiedy pożyczka jest zwolniona z PCC?

Pożyczkobiorca nie tylko ma obowiązek zwrócić pożyczkę, ale również w określonych przypadkach musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Jest jednak szereg wyjątków. Kiedy pożyczka zwolniona jest z PCC?

Przede wszystkim żadnego podatku nie będziemy musieli płacić wtedy, gdy otrzymujemy pożyczkę w ramach świadczenia usług finansowych – pożyczkowych przez pożyczkobiorcę. Zatem wzięcie pożyczki w banku lub instytucji pozabankowej nie nakłada na nas żadnych obowiązków podatkowych. Mogą one jednak pojawić się wtedy, gdy pożyczamy pieniądze od kogoś z rodziny lub osoby niespokrewnionej.

Ile wynosi podatek od pożyczki?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC od umowy pożyczki powinniśmy uiścić podatek w wysokości 2 procent podstawy opodatkowania, którą jest kwota albo wartość pożyczki. W przypadku, gdy nie zapłacimy podatku, jego stawka rośnie do 20 procent.

We wspomnianej ustawie znajdziemy również informacje o tym, które pożyczki mogą uzyskać zwolnienie z podatku. Przede wszystkim zwolnienie z podatku PCC dotyczy sytuacji, w której zaciągniemy pożyczkę od rodziny, ale pojawiają się również dodatkowe wyjątki.

Pożyczki, które mogą być zwolnione z PCC:

  1. pożyczki udzielone pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej – zalicza się do niej małżonka, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie – do kwoty 9637 złotych w okresie 5 lat kalendarzowych

  2. pożyczki udzielone przez inne podmioty niż należące do I grupy podatkowej w przypadku kwoty do 5 000 od jednego podmiotu i 25 000 od wielu podmiotów – w okresie 3 lat kalendarzowych

  3. pożyczki udzielone przez wspólnika spółce kapitałowej

  4. pożyczki z kas lub funduszów zakładowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszów związków zawodowych, wojskowych koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  5. pożyczki udzielane przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność dotyczącą kredytowania lub udzielania pożyczek, ale nie mają zarządu lub siedziby w Polsce

Pożyczki w najbliższej rodzinie

Jednak nawet przy przekroczeniu wyznaczonej kwoty 9637 złotych przy pożyczce od rodziny niekoniecznie musimy płacić podatek. Jeżeli pożyczamy od tak zwanej grupy 0, do której zaliczają się małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki itd., rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd., rodzeństwo, macocha, ojczym, pasierb, pasierbica, wtedy nawet powyżej tej kwoty nie musimy płacić podatku PCC – jesteśmy zwolnieni, ale musimy spełnić dwa warunki.

Przede wszystkim konieczne jest złożenie deklaracji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym w terminie do 14 dni od dokonania tej czynności. Drugi warunek dotyczy formy pożyczki, a mianowicie powinna być ona przekazana na rachunek bankowy. Niedopełnienie tych formalności spowoduje utratę ze zwolnienia z podatku od pożyczki w zakresie powyżej 9637 złotych.

W celu złożenia deklaracji potrzebujemy formularza PCC-3, który dostępny jest w każdym urzędzie skarbowym oraz on-line.

Ten wpis znajduje się w kategorii