Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kiedy warto założyć konto walutowe?

Kiedy warto założyć konto walutowe?

Większość z nas ma zwykłe konta bankowe rozliczane w złotówkach. Banki jednak oferują nam także konta walutowe, które pozwalają na prowadzenie rozliczeń w walutach obcych. Kiedy warto zdecydować się na założenie takiego rachunku?

Niemalże w każdym banku, zarówno jako osoba prywatna, jak i przedsiębiorca, możemy założyć konto walutowe. Do wyboru mamy przede wszystkim rachunki rozliczane w euro, dolarach amerykańskich, funtach szterlingach oraz we frankach szwajcarskich. Prowadzenie konta rozliczanego w walucie obcym daje nam szeroką gamę możliwości.

Aby otworzyć konto walutowe, nie musimy nawet wychodzić z domu. Coraz więcej banków pozwala na jego otwarcie w systemie bankowości elektronicznej. Oczywiście, możemy również założyć konto w placówce, wypełniając na miejscu odpowiednie dokumenty. Najczęściej założenie i prowadzenie konta tego rodzaju jest całkowicie darmowe.

Konto walutowe będzie przydatne wtedy, gdy:

• chcemy przechowywać środki w danej walucie – na przykład w obecnej sytuacji nie opłaca nam się wymieniać ich na złotówki czy po prostu przechowywać je na bezpiecznym koncie bankowym

• spłacamy kredyt hipoteczny w walucie – dzięki temu możemy zmniejszyć wysokość raty, ponieważ nie płacimy wówczas za spread

• robimy zakupy w zagranicznych sklepach – dotyczy to zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych, oszczędzamy, ponieważ nie płacimy wtedy za przewalutowanie

• często wyjeżdżamy za granicę – wtedy nie musimy za każdym razem odwiedzać kantoru, aby wymienić pieniądze

• wyjeżdżamy do pracy za granicą – konto walutowe pozwoli nam wtedy na łatwiejsze kontrolowanie wydatków, a także łatwe przelewy

• otrzymujemy stałe wpływy z zagranicy – dzięki temu, że konto będzie rozliczane w walucie, nie musimy ponosić dodatkowych kosztów

Wobec tego konto walutowe będzie przydatne w wielu różnych sytuacjach. Musimy jednocześnie pamiętać o tym, że korzystanie z niego będzie związane z określonymi wydatkami. Warto zwrócić na nie uwagę, gdy poszukujemy odpowiedniego rachunku dla siebie.

Jak wybrać dobre konto walutowe?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, konta walutowe najczęściej otwieramy i prowadzimy za darmo. Niestety, sporo będziemy musieli zapłacić za przelewy. Zwróćmy uwagę, czy bank pobiera opłaty za wpłaty z zagranicy dokonywane na nasze konto, a także na koszty przelewów.

Najmniej zapłacimy za przelewy europejskie SEPA – to zwykle koszt kilku złotych, gdy zlecimy przelew on-line, ale niektóre banki pobierają nawet 30 złotych za taką usługę. Także sprawdźmy koszty przelewów zagranicznych walutowych do innych krajów – tutaj koszty to już od 20 złotych wzwyż liczone najczęściej jako 0,25-0,50% wartości.

Gdy chcemy płacić z konta kartą, także sprawdźmy wydatki z tym związane. Kartą walutową, podobnie jak zwykłą kartą w złotym, możemy płacić w sklepach, w internecie, wypłacać gotówkę w bankomatach. Wiele banków nie pobiera wtedy dodatkowych opłat, ale korzystanie z karty może wymagać od nas opłaty, na przykład 30 złotych rocznie lub 5 złotych miesięcznie, więc warto zwrócić na nie uwagę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.