Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Utrata karty płatniczej podczas wakacji. Co robić?

Utrata karty płatniczej podczas wakacji. Co robić?

Korzystanie z kart płatniczych poza granicami kraju nie jest obecnie niczym dziwnym. To wygodna metoda płatności, chociaż musimy najczęściej liczyć się wtedy z dodatkowymi prowizjami. Co jednak zrobić wtedy, gdy nasza karta zostanie ukradziona lub zgubiona w trakcie wakacji? Trzeba działać szybko.

Zgubienie portfela pełnego ważnych dokumentów, pieniędzy i kart to żadna przyjemność. Gdy jesteśmy na wakacjach z rodziną czy znajomymi, wówczas to oni mogą nas poratować. Co jednak w sytuacji, gdy nie mamy takiej możliwości? Warto wiedzieć, jak postępować w razie takich nieprzewidzianych sytuacji.

Zastrzeżenie karty płatniczej

Gdy widzimy, że nasza karta płatnicza zaginęła lub została ukradziona, powinniśmy jak najszybciej dokonać jej zastrzeżenia. W tym przypadku musimy powinniśmy zadzwonić pod numer (+48) 828 828 828, który działa z każdego miejsca na świecie i dostępny jest przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Następnie wypowiadamy nazwę banku, a system rozpoznawania mowy przekieruje nas do infolinii naszej instytucji bankowej. Tam będziemy mogli dokonać zastrzeżenia karty.

Warto wobec tego zapamiętać numer telefonu (+48) 828 828 828 lub zapisać go w swoim telefonie, aby mieć go zawsze pod ręką.

Co wtedy, gdy nie mamy telefonu?

Może też zdarzyć się, że nie będziemy mieli do dyspozycji telefonu, z którego można dokonać zastrzeżenia karty. Wówczas możemy także często dokonać zastrzeżenia karty przez internet, logując się na swoje konto internetowe.

Możemy też udać się do polskiego konsulatu czy ambasady, gdy mamy taką możliwość. Niekiedy pomoc otrzymamy też w hotelu czy w lokalnych bankach, które mogą pozwolić nam na wykonanie połączenia telefonicznego.

Skąd zdobyć pieniądze?

Gdy zostaliśmy po kradzieży karty z niewielką sumą gotówki lub też nie mamy pieniędzy w ogóle, mamy kilka możliwości. Za granicą możemy skorzystać z opcji awaryjnej wypłaty gotówki – warto jednak pamiętać o tym, że nie każdy bank daje nam taką możliwość. Głównie dotyczy ona posiadaczy kart kredytowych, a ponadto związana jest ze sporymi kosztami.

Druga opcja to przesłanie pieniędzy poprzez firmy takie jak Western Union, które zajmują się ich transferami w większości krajów na świecie. Musimy wtedy poprosić kogoś znajomego czy z rodziny, aby mógł przekazać nam tak pieniądze. Niestety, to też dość wysoki koszt, ale nie będziemy musieli wtedy przerywać wakacji.

Gdy turysta pozostaje odcięty od środków, może również zgłosić się do konsulatu albo do ambasady. Wtedy ktoś z rodziny czy znajomych też może wykonać przelew na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a potem środki te będą mogły być odebrane w placówce. To też zdecydowanie najtańsza opcja na pozyskanie pieniędzy, gdy zostaliśmy okradzeni.

Utrata karty za granicą – podsumowanie

Wobec tego wtedy, gdy za granicą ktoś ukradł nam lub stracił kartę, powinniśmy natychmiast zgłosić taką sytuację w swoim banku. Także warto przemyśleć, jak uzyskać potrzebne środki do kontynuowania wakacji. W najgorszym przypadku będziemy zmuszeni do ich przedwczesnego skończenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.