W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Utrata karty płatniczej podczas wakacji. Co robić?

Utrata karty płatniczej podczas wakacji. Co robić?

Korzystanie z kart płatniczych poza granicami kraju nie jest obecnie niczym dziwnym. To wygodna metoda płatności, chociaż musimy najczęściej liczyć się wtedy z dodatkowymi prowizjami. Co jednak zrobić wtedy, gdy nasza karta zostanie ukradziona lub zgubiona w trakcie wakacji? Trzeba działać szybko.

Zgubienie portfela pełnego ważnych dokumentów, pieniędzy i kart to żadna przyjemność. Gdy jesteśmy na wakacjach z rodziną czy znajomymi, wówczas to oni mogą nas poratować. Co jednak w sytuacji, gdy nie mamy takiej możliwości? Warto wiedzieć, jak postępować w razie takich nieprzewidzianych sytuacji.

Zastrzeżenie karty płatniczej

Gdy widzimy, że nasza karta płatnicza zaginęła lub została ukradziona, powinniśmy jak najszybciej dokonać jej zastrzeżenia. W tym przypadku musimy powinniśmy zadzwonić pod numer (+48) 828 828 828, który działa z każdego miejsca na świecie i dostępny jest przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Następnie wypowiadamy nazwę banku, a system rozpoznawania mowy przekieruje nas do infolinii naszej instytucji bankowej. Tam będziemy mogli dokonać zastrzeżenia karty.

Warto wobec tego zapamiętać numer telefonu (+48) 828 828 828 lub zapisać go w swoim telefonie, aby mieć go zawsze pod ręką.

Co wtedy, gdy nie mamy telefonu?

Może też zdarzyć się, że nie będziemy mieli do dyspozycji telefonu, z którego można dokonać zastrzeżenia karty. Wówczas możemy także często dokonać zastrzeżenia karty przez internet, logując się na swoje konto internetowe. wiosenna-pozyczka

Możemy też udać się do polskiego konsulatu czy ambasady, gdy mamy taką możliwość. Niekiedy pomoc otrzymamy też w hotelu czy w lokalnych bankach, które mogą pozwolić nam na wykonanie połączenia telefonicznego.

Skąd zdobyć pieniądze?

Gdy zostaliśmy po kradzieży karty z niewielką sumą gotówki lub też nie mamy pieniędzy w ogóle, mamy kilka możliwości. Za granicą możemy skorzystać z opcji awaryjnej wypłaty gotówki – warto jednak pamiętać o tym, że nie każdy bank daje nam taką możliwość. Głównie dotyczy ona posiadaczy kart kredytowych, a ponadto związana jest ze sporymi kosztami.

Druga opcja to przesłanie pieniędzy poprzez firmy takie jak Western Union, które zajmują się ich transferami w większości krajów na świecie. Musimy wtedy poprosić kogoś znajomego czy z rodziny, aby mógł przekazać nam tak pieniądze. Niestety, to też dość wysoki koszt, ale nie będziemy musieli wtedy przerywać wakacji.

Gdy turysta pozostaje odcięty od środków, może również zgłosić się do konsulatu albo do ambasady. Wtedy ktoś z rodziny czy znajomych też może wykonać przelew na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a potem środki te będą mogły być odebrane w placówce. To też zdecydowanie najtańsza opcja na pozyskanie pieniędzy, gdy zostaliśmy okradzeni.

Utrata karty za granicą – podsumowanie

Wobec tego wtedy, gdy za granicą ktoś ukradł nam lub stracił kartę, powinniśmy natychmiast zgłosić taką sytuację w swoim banku. Także warto przemyśleć, jak uzyskać potrzebne środki do kontynuowania wakacji. W najgorszym przypadku będziemy zmuszeni do ich przedwczesnego skończenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.