Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Co grozi za niepłacenie rat na czas?

Co grozi za niepłacenie rat na czas?

Jeżeli przeczuwamy, że możemy mieć trudności ze spłatą raty pożyczki, powinniśmy wiedzieć o tym, że możemy narazić się wtedy na szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Wobec tego najlepiej ich unikać. Co może nam grozić?

Pożyczkę możemy uzyskać bardzo łatwo – nawet bez potrzeby wychodzenia z domu. Banki i firmy pożyczkowe stosują minimalne wymagania, więc obecnie większość z nas może wziąć pożyczkę ratalną czy chwilówkę na swoje potrzeby. Taką decyzję powinniśmy podjąć wtedy, gdy posiadamy stabilną sytuację finansową i wiemy, że będziemy mogli poradzić sobie ze spłatą zadłużenia.

Gdy pojawia się jednak ryzyko braku spłaty raty na czas, wtedy nie powinniśmy chować głowy w piasek, ponieważ nasz problem nie rozwiąże się sam. Najlepiej zacząć działać i skontaktować się z pożyczkodawcą i przedstawić mu swoją sytuację. Często możemy wtedy skorzystać z karencji, czyli odroczyć spłatę, możemy też rozłożyć zadłużenie na mniejsze raty, które będą łatwiejsze w spłacie. Co może zdarzyć się wtedy, gdy jednak nie zdecydujemy się na taki krok?

Upomnienia i odsetki karne

Pierwszą konsekwencją braku terminowej spłaty jest rozpoczęcie naliczania odsetek karnych. Wysokość odsetek jest równa stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 par. 21 Kodeksu cywilnego, a mianowicie dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Teraz stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie to 14%. W związku z tym automatycznie podwyższa nam się koszt pożyczki.

W międzyczasie pożyczkodawca zaczyna też wysyłać do nas informacje o zadłużeniu. Takie upomnienia również mogą nas sporo kosztować. Zwykle przyjmują one formę monitów listownych, ale także mogą być to telefony, SMS-y czy wiadomości e-mail. Mogą one kosztować nawet po kilkadziesiąt złotych – suma ta doliczana jest do kosztów pożyczki, więc kwota do spłaty rośnie.

Wpis do bazy dłużników

Wraz z brakiem spłaty stajemy się nierzetelnym dłużnikiem, a informacja o tym trafia do odpowiednich baz, na przykład BIG i BIK. W konsekwencji będziemy mieli trudności z uzyskaniem innych pożyczek i kredytów, kupnem czegoś na raty, podpisaniem umowy abonamentowej.

Wypowiedzenie umowy i windykacja

Gdy nie będziemy reagowali na monity od pożyczkodawcy i tym samym we wskazanym przez niego terminie nie nawiążemy kontaktu i nie będziemy starali się rozwiązać problemu, instytucja może zerwać z nami umowę pożyczkową. Oznacza to przekazanie długu do windykacji.

Aktualnie banki i firmy pożyczkowe korzystają z pomocy zewnętrznych form windykacyjnych, które w tej dziedzinie posiadają szerokie doświadczenie. Windykator może wtedy przesyłać do nas listy, dzwonić, odwiedzać nas w domu lub w miejscu pracy. Warto przy tym pamiętać, że windykator nie jest komornikiem i nie ma takich uprawnień, dlatego nie może zająć mienia, nie może też stosować gróźb.

Sprawa w sądzie oraz komornik

Jeśli windykacja także nie przyniesie oczekiwanych skutków, sprawa może trafić do sądu. Oczywiście, oznacza to automatyczne podwyższenie kosztów w przypadku przegranej sprawy. Narażamy się na dodatkowe koszty sądowe, koszty egzekucyjne, czyli komornicze, więc nasz dług rośnie.

Komornik ma uprawnienia do zajęcia naszego mienia – mogą być to nieruchomości lub ruchomości, na przykład samochód czy sprzęt RTV. Komornik może też ściągnąć zadłużenie z naszego rachunku bankowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.