Co grozi za niepłacenie rat na czas?

Co grozi za niepłacenie rat na czas?

Jeżeli przeczuwamy, że możemy mieć trudności ze spłatą raty pożyczki, powinniśmy wiedzieć o tym, że możemy narazić się wtedy na szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Wobec tego najlepiej ich unikać. Co może nam grozić?

Pożyczkę możemy uzyskać bardzo łatwo – nawet bez potrzeby wychodzenia z domu. Banki i firmy pożyczkowe stosują minimalne wymagania, więc obecnie większość z nas może wziąć pożyczkę ratalną czy chwilówkę na swoje potrzeby. Taką decyzję powinniśmy podjąć wtedy, gdy posiadamy stabilną sytuację finansową i wiemy, że będziemy mogli poradzić sobie ze spłatą zadłużenia.

Gdy pojawia się jednak ryzyko braku spłaty raty na czas, wtedy nie powinniśmy chować głowy w piasek, ponieważ nasz problem nie rozwiąże się sam. Najlepiej zacząć działać i skontaktować się z pożyczkodawcą i przedstawić mu swoją sytuację. Często możemy wtedy skorzystać z karencji, czyli odroczyć spłatę, możemy też rozłożyć zadłużenie na mniejsze raty, które będą łatwiejsze w spłacie. Co może zdarzyć się wtedy, gdy jednak nie zdecydujemy się na taki krok?

Upomnienia i odsetki karne

Pierwszą konsekwencją braku terminowej spłaty jest rozpoczęcie naliczania odsetek karnych. Wysokość odsetek jest równa stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 par. 21 Kodeksu cywilnego, a mianowicie dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Teraz stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie to 14%. W związku z tym automatycznie podwyższa nam się koszt pożyczki.

W międzyczasie pożyczkodawca zaczyna też wysyłać do nas informacje o zadłużeniu. Takie upomnienia również mogą nas sporo kosztować. Zwykle przyjmują one formę monitów listownych, ale także mogą być to telefony, SMS-y czy wiadomości e-mail. Mogą one kosztować nawet po kilkadziesiąt złotych – suma ta doliczana jest do kosztów pożyczki, więc kwota do spłaty rośnie.

Wpis do bazy dłużników

Wraz z brakiem spłaty stajemy się nierzetelnym dłużnikiem, a informacja o tym trafia do odpowiednich baz, na przykład BIG i BIK. W konsekwencji będziemy mieli trudności z uzyskaniem innych pożyczek i kredytów, kupnem czegoś na raty, podpisaniem umowy abonamentowej.

Wypowiedzenie umowy i windykacja

Gdy nie będziemy reagowali na monity od pożyczkodawcy i tym samym we wskazanym przez niego terminie nie nawiążemy kontaktu i nie będziemy starali się rozwiązać problemu, instytucja może zerwać z nami umowę pożyczkową. Oznacza to przekazanie długu do windykacji.

Aktualnie banki i firmy pożyczkowe korzystają z pomocy zewnętrznych form windykacyjnych, które w tej dziedzinie posiadają szerokie doświadczenie. Windykator może wtedy przesyłać do nas listy, dzwonić, odwiedzać nas w domu lub w miejscu pracy. Warto przy tym pamiętać, że windykator nie jest komornikiem i nie ma takich uprawnień, dlatego nie może zająć mienia, nie może też stosować gróźb.

Sprawa w sądzie oraz komornik

Jeśli windykacja także nie przyniesie oczekiwanych skutków, sprawa może trafić do sądu. Oczywiście, oznacza to automatyczne podwyższenie kosztów w przypadku przegranej sprawy. Narażamy się na dodatkowe koszty sądowe, koszty egzekucyjne, czyli komornicze, więc nasz dług rośnie.

Komornik ma uprawnienia do zajęcia naszego mienia – mogą być to nieruchomości lub ruchomości, na przykład samochód czy sprzęt RTV. Komornik może też ściągnąć zadłużenie z naszego rachunku bankowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.