Wiosenny zastrzyk gotówki do 15 tys. złotych

Sprawdź!

Co grozi za niepłacenie rat na czas?

Co grozi za niepłacenie rat na czas?

Jeżeli przeczuwamy, że możemy mieć trudności ze spłatą raty pożyczki, powinniśmy wiedzieć o tym, że możemy narazić się wtedy na szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Wobec tego najlepiej ich unikać. Co może nam grozić?

Pożyczkę możemy uzyskać bardzo łatwo – nawet bez potrzeby wychodzenia z domu. Banki i firmy pożyczkowe stosują minimalne wymagania, więc obecnie większość z nas może wziąć pożyczkę ratalną czy chwilówkę na swoje potrzeby. Taką decyzję powinniśmy podjąć wtedy, gdy posiadamy stabilną sytuację finansową i wiemy, że będziemy mogli poradzić sobie ze spłatą zadłużenia.

Gdy pojawia się jednak ryzyko braku spłaty raty na czas, wtedy nie powinniśmy chować głowy w piasek, ponieważ nasz problem nie rozwiąże się sam. Najlepiej zacząć działać i skontaktować się z pożyczkodawcą i przedstawić mu swoją sytuację. Często możemy wtedy skorzystać z karencji, czyli odroczyć spłatę, możemy też rozłożyć zadłużenie na mniejsze raty, które będą łatwiejsze w spłacie. Co może zdarzyć się wtedy, gdy jednak nie zdecydujemy się na taki krok?

Upomnienia i odsetki karne

Pierwszą konsekwencją braku terminowej spłaty jest rozpoczęcie naliczania odsetek karnych. Wysokość odsetek jest równa stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 par. 21 Kodeksu cywilnego, a mianowicie dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Teraz stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie to 14%. W związku z tym automatycznie podwyższa nam się koszt pożyczki.

W międzyczasie pożyczkodawca zaczyna też wysyłać do nas informacje o zadłużeniu. Takie upomnienia również mogą nas sporo kosztować. Zwykle przyjmują one formę monitów listownych, ale także mogą być to telefony, SMS-y czy wiadomości e-mail. Mogą one kosztować nawet po kilkadziesiąt złotych – suma ta doliczana jest do kosztów pożyczki, więc kwota do spłaty rośnie.

Wpis do bazy dłużników

Pożyczka online do 15 tys. złotych na powitanie wiosny!

Wraz z brakiem spłaty stajemy się nierzetelnym dłużnikiem, a informacja o tym trafia do odpowiednich baz, na przykład BIG i BIK. W konsekwencji będziemy mieli trudności z uzyskaniem innych pożyczek i kredytów, kupnem czegoś na raty, podpisaniem umowy abonamentowej.

Wypowiedzenie umowy i windykacja

Gdy nie będziemy reagowali na monity od pożyczkodawcy i tym samym we wskazanym przez niego terminie nie nawiążemy kontaktu i nie będziemy starali się rozwiązać problemu, instytucja może zerwać z nami umowę pożyczkową. Oznacza to przekazanie długu do windykacji.

Aktualnie banki i firmy pożyczkowe korzystają z pomocy zewnętrznych form windykacyjnych, które w tej dziedzinie posiadają szerokie doświadczenie. Windykator może wtedy przesyłać do nas listy, dzwonić, odwiedzać nas w domu lub w miejscu pracy. Warto przy tym pamiętać, że windykator nie jest komornikiem i nie ma takich uprawnień, dlatego nie może zająć mienia, nie może też stosować gróźb.

Sprawa w sądzie oraz komornik

Jeśli windykacja także nie przyniesie oczekiwanych skutków, sprawa może trafić do sądu. Oczywiście, oznacza to automatyczne podwyższenie kosztów w przypadku przegranej sprawy. Narażamy się na dodatkowe koszty sądowe, koszty egzekucyjne, czyli komornicze, więc nasz dług rośnie.

Komornik ma uprawnienia do zajęcia naszego mienia – mogą być to nieruchomości lub ruchomości, na przykład samochód czy sprzęt RTV. Komornik może też ściągnąć zadłużenie z naszego rachunku bankowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,13%. Rata miesięczna od 251,28 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4420,27 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 512,80 zł, prowizja 3907,47 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8820,27 zł. Stan na dzień 01.02.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 58,13%. Rata miesięczna od 117,95 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2 %. Całkowity koszt pożyczki: 4690,01 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 605,06 zł, prowizja 4084,95 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9290,01 zł. Stan na dzień 01.02.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1324,80 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.