Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kradzież dowodu osobistego – co zrobić?

Kradzież dowodu osobistego – co zrobić?

Dowód osobisty jest dokumentem tożsamości, który nie powinien trafić nigdy w niepowołane ręce. W przeciwnym przypadku możemy narazić się na poważne konsekwencje, które mogą być bardziej dotkliwe niż strata samych pieniędzy.

Z dowodu osobistego korzystamy wtedy, gdy chcemy poświadczyć swoją tożsamość. Dokument okazujemy między innymi w bankach, urzędach, na poczcie, przy zakupach, gdy chcemy nabyć produkt dozwolony od 18. roku życia, wtedy, gdy musimy wylegitymować się, a to tylko kilka sytuacji.

Kradzież dowodu osobistego może być w związku z tym dużym kłopotem. Nie tylko będziemy musieli zastrzec dokument, ale też wyrobić sobie nowy. Niestety, rzadko kiedy udaje się odzyskać dowód, a nawet jeżeli do tego dochodzi, to już po czasie, gdy mamy już nowy dokument.

Możliwe konsekwencje utraty dowodu:

• wzięcie na nasze dane pożyczki w banku

• zakupienie na raty drogich przedmiotów jesienna-pozyczka

• wykorzystanie przy legitymowaniu się przy jeździe bez biletu

• podpisanie umowy abonamentowej na nasze dane

W związku z powyższym przy utracie dowodu możemy mieć różne problemy, których odkręcenie będzie kosztowało nas sporo czasu oraz nerwów. Zwykle ci, których dowód został wykorzystany w powyższych sytuacjach, dowiadują się o tym wtedy, gdy na swój adres otrzymują wezwania do zapłaty. Takim sytuacjom możemy jednak zapobiegać – najważniejsze jest jak najszybsze zgłoszenie sprawy odpowiednim organom.

Gdzie zgłosić kradzież dowodu osobistego?

Przede wszystkim powinniśmy udać się na policję i tam przedstawić swoją sytuację. Policjant spisze wtedy nasze dane oraz notatkę dotyczącą okoliczności kradzieży dowodu. Otrzymamy pismo potwierdzające nasze zgłoszenie. Będzie on bardzo pomocny wtedy, gdy będziemy musieli udowodnić sytuację, w której się znaleźliśmy.

O utracie dowodu powinniśmy też poinformować najbliższy organ gminy albo placówkę konsularną. W tych placówkach będziemy mogli też dokonać wyrobienia nowego dowodu osobistego.

Także warto poinformować o utracie dowodu tożsamości bank. Co ważne, możemy zrobić to w każdym banku, nie tylko w tym, w którym mamy rachunek. Wówczas pracownik banku będzie mógł wprowadzić do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ informację o tym, że dowód jest ukradziony i tym samym zablokować możliwość wzięcia pożyczki czy kredytu na nasze dane. jesienna-pozyczka

Co wtedy, gdy dowód osobisty się odnajdzie?

Jeżeli już zastrzegliśmy nasz dowód osobisty, ale okazało się, że dokument się odnalazł, nie powinniśmy z niego już korzystać. W bazach figuruje on jako utracony, dlatego wtedy, gdy będziemy się nim sami posługiwali, możemy także narazić się na kłopoty. W takiej sytuacji możemy oddać go organowi, który wydał dokument.

Gdy sami znajdziemy dowód osobisty należący do innej osoby, możemy albo poszukać osoby, która jest jego właścicielem, albo możemy zanieść go na najbliższy posterunek policji lub do urzędu gminy lub placówki konsularnej. W razie braku takich instytucji w pobliżu możemy też przekazać go innemu organowi administracji publicznej, a wtedy będzie on przekazany właściwemu organowi w celu unieważnienia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.