Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kto może skorzystać z czeków Giro?

Kto może skorzystać z czeków Giro?

Na rynku finansowym można obecnie korzystać z coraz większej liczby takich produktów finansowych, które znacznie ułatwiają korzystanie ze środków finansowych. Do takich rozwiązań zaliczają się czeki Giro. Jest to rozwiązanie, które pozwala przy korzystaniu z pożyczek na wypłacenie środków finansowych bez konieczności posiadania konta bankowego

Generalnie coraz większa liczba osób posiada konto bankowe. Jednak nadal są osoby, które nie posiadają rachunku bankowego. W takim przypadku korzystanie z różnych produktów finansowych dostępnych jedynie za pośrednictwem Internetu jest bardzo utrudnione.

Natomiast przygotowanie czeków Giro pozwala na zapewnienie klientom nieposiadającym rachunków bankowych na skorzystanie z ofert firm pożyczkowych. Jest to rozwiązanie przygotowane przez firmy pożyczkowe, które oferują szybkie pożyczki internetowe, a także pożyczki ratalne. Przy takich pożyczkach formalności są ograniczone do minimum.

Przekłada się to na możliwość bardzo szybkiego i prostego pozyskania środków finansowych. Jednocześnie jedną z form weryfikacji klientów jest dokonanie przez klienta przelewu weryfikacyjnego.

Brak rachunku bankowego

Gdy klient nie posiada rachunku bankowego nie jest w stanie korzystać z ofert tych firm, które wymagają wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Jednak skorzystanie z czeków Giro pozwala na wykorzystanie specjalnych czeków, które pozwalają na ominięcie tej trudności. jesienna-pozyczka

Czeki to produkt bankowy wykorzystywany intensywnie jeszcze kilka dekad temu, gdy możliwości realizowania bardzo szybkich transakcji bankowych. Zanim pojawiły się systemy kont elektronicznych czeki były wygodnym sposobem na przesyłanie środków finansowych.  Czeki Giro można wykorzystać za pośrednictwem placówek pocztowych, gdzie można z nich skorzystać.

Z jednej strony za pośrednictwem takiego czeku można przelać drobną sumę do firmy pożyczkowej, w której zamierza się uzyskać pożyczkę. Z drugiej strony można również z wykorzystaniem czeków Giro uzyskać również środki finansowe przyznane przez firmę pożyczkową, które normalnie byłyby przelane na rachunek bankowy.

Wykorzystanie czeków Giro to również sposób na brak konieczności podawania rachunku bankowego. Wiele osób nie chce korzystać z pożyczek przy przedstawianiu informacji o numerze rachunku. W takim przypadku również można wykorzystać czeki Giro.

Wygodne, szybkie pożyczki

Czeki Giro zostały przygotowane w celu zapewnienia możliwości zwiększenia bazy klientów, którzy mogą wykorzystać możliwości, jakie dają pożyczki internetowe. Takie pożyczki są bardzo łatwe w pozyskaniu co pozwala na znaczne skrócenie czasu, w którym pozyskać można środki finansowe w nagłych sytuacjach.

Jednocześnie możliwość wykorzystania czeków Giro za pośrednictwem wszystkich placówek pocztowych sprawia, że można je bardzo wygodnie zrealizować. Obecnie można również korzystać z oddziałów Banku Pocztowego przy realizowaniu czeków Giro.

Przy podejmowaniu środków finansowych z czeków giro należy pamiętać, że oprócz samego czeku niezbędne jest również posiadanie dokumentu tożsamości najlepiej w formie dowodu osobistego. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.