Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Prace nad abonamentem telewizyjnym trwają i mówi się, że mają zakończyć się jeszcze latem 2017 roku. Pojawiają się przy tym różne próby uszczelnienia abonamentu, ponieważ obecnie płaci go mniejszość osób do tego zobowiązanych. Kto nie musi jednak tego robić zgodnie z przepisami prawa?

Od początku 2017 roku w życie wszedł nowy cennik abonamentu radiowego i telewizyjnego. Za jeden miesiąc abonamentu radiowo-telewizyjnego będziemy musieli zapłacić 22,70 złotych, natomiast wtedy, gdy zapłacimy za cały rok z góry, suma to 245,15 złotych. W przypadku abonamentu radiowego, czyli bez telewizyjnego koszt miesięczny to 7 złotych, z kolei roczny 75,60 złotych.

Mimo że abonament telewizyjny jest obowiązkowy, płaci go mniejszość osób. Główne wątpliwości wzbudza fakt, że abonament płacony jest za posiadanie odbiornika zdolnego do odbioru telewizji czy radia, czyli nawet wtedy, gdy mamy odbiornik, ale nie odbieramy na nim programów publicznej telewizji, i tak powinniśmy regulować tę opłatę.

Żeby zostać zwolnionym z abonamentu, trzeba spełnić określone wymagania. Osoby, które mają prawo do zwolnienia z płatności, muszą złożyć na poczcie dokumenty potwierdzające posiadane przez siebie uprawnienie oraz oświadczenie, które jest dostępne na stronie KRRiT.

Z płatności abonamentu RTV zwolnione są:

• osoby, które ukończyły 75 rok życia jesienna-pozyczka

• osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, ale jej wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia

• osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

• osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu

• osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

• osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej kombatantów, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi

Wobec tego, gdy zaliczamy się do jednej z powyższych grup, nie mamy obowiązku płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego czy radiowego. Gdy w domu mamy osobę, która spełnia jeden z tych wymogów, również istnieje możliwość przepisania abonamentu na nią, a wtedy całe gospodarstwo domowe będzie zwolnione z opłat. jesienna-pozyczka

Warto przy tym wskazać, że trwają prace, które mogą to uniemożliwić, na przykład zapłata od każdej osoby doliczana do PIT czy zapłata z rachunkiem za prąd.

Abonament a brak radia i telewizora

Również abonamentu nie muszą płacić te osoby, które nie mają radia lub radia i telewizora. Wówczas nie rejestrujemy odbiorników, co należy zrobić na poczcie. Gdy jednak mamy odbiorniki, ale ich nie zarejestrowaliśmy wówczas narażamy się na wystawienie mandatu w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty za abonament RTV. Pracownicy Poczty Polskiej mają uprawnienia do tego, aby sprawdzić, czy w domu znajdują się radio i telewizor. Nie mamy jednak obowiązku wpuszczać ich do swojego domu.

Warto jednak wskazać, że także i to może ulec zmianie. Pojawiają się pomysły, aby pobrać dane od dostawców telewizji kablowej i satelitarnej, a także płatności abonamentu nie tylko z powodu posiadania radia czy telewizora, ale też komputera czy smartfona.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.