Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Telefon na kartę czy na abonament?

Telefon na kartę czy na abonament?

Gdy wybiera się oferty firm telekomunikacyjnych zapewniających usługi mobilnego Internetu ważne jest dopasowanie ofert do indywidualnych potrzeb. Pozwala to na odpowiednie kontrolowanie wydatków przy korzystaniu z telefonu. Dodatkowo można dopasować ofertę indywidualnie do sposobu użytkowania telefonu co pozwala na uzyskanie również oszczędności.

Na rynku usług telefonii komórkowej można korzystać zarówno z ofert na kartę, abonamentów, a także ofert mix. Oferty na abonament wymagają stałego opłacania abonamentu bez względu na to czy korzysta się, czy nie korzysta z telefonu.

W ramach abonamentu klientom zapewniane są między innymi darmowe minuty do wykorzystania w danym miesiącu czy też darmowe SMS. Oczywiście ilość takich minut, wiadomości tekstowych, a także danych, które pozwalają na korzystanie z Internetu zależne są od wysokości abonamentu. Przekroczenie posiadanych w abonamencie darmowych minut wymaga dopłacenia do stałej opłaty abonamentowej.

Oferty na karty

Telefony działające na karty to często wybór młodych osób. Atutem korzystania z ofert na kartę jest brak konieczności comiesięcznego opłacania rachunków. Doładowanie telefonu na kartę może być zrealizowane w dowolnym momencie gdy posiada się środki finansowe, czy gdy wyczerpało się środki finansowe, które posiadało się na koncie.

Natomiast oferty na kartę najczęściej mają wyższe ceny za minutę połączenia w stosunku do ofert abonamentowych. Dodatkowo znacznie gorsze są przy ofertach na kartę również promocje, które pozwalają na korzystanie z darmowych minut, danych do wykorzystania przy korzystaniu z Internetu. Jednak oferta na kartę pozwala na zapewnienie znacznie większej swobody finansowej przy użytkowaniu telefonów.

Oferty mix

Jeśli chce się połączyć abonament z możliwościami, jakie daje oferta na kartę można zdecydować się na oferty mix. Oferty takie pozwalają na korzystanie ze stałej kwoty opłacanej w ramach abonamentu, która dostępna jest na koncie, a po przekroczeniu tej kwoty można doładować telefon przy wykorzystaniu kart.

Takie oferty są często wykorzystywane w przypadku gdy chce się kontrolować wysokość wydatków przeznaczanych na użytkowanie telefonu. Po przekroczeniu kwoty abonamentowej w przypadku ofert mix, w odróżnieniu od zwykłych abonamentów, nie można dalej korzystać z telefonu bez doładowania go kartą. Pozwala to na brak przekraczania kwoty wybranego abonamentu mix.

Jaka oferta jest lepsza?

Jeśli  chce się korzystać z nieco korzystniejszych ofert pod kątem stawek za rozmowy, darmowych minut, a jednocześnie chce się kontrolować wydatki na telefon wówczas postawienie na oferty mix jest lepszym rozwiązaniem. Jeśli do oferty nie wybiera się telefonu można uzyskać naprawdę bardzo korzystne oferty.

Natomiast w przypadku gdy nie chce się zobowiązywać do stałego opłacania kwot abonamentu postawienie na karty jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Wówczas nie trzeba się przejmować stałym opłacaniem abonamentu, ale można dowolnie doładowywać telefon różnymi kwotami dostępnymi na rynku kart telefonicznych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.