Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak płacić za zakupy spożywcze z dostawą do domu?

Jak płacić za zakupy spożywcze z dostawą do domu?

Na rynku sprzedaży produktów spożywczych działa coraz więcej sklepów, które oferują sprzedaż internetową. Wiele takich sklepów działa jako internetowe markety, które oferują również dowóz jedzenia bezpośrednio do osób je zamawiających.

Taki dowóz jedzenia do domu jest bardzo korzystnym rozwiązaniem choćby dla osób w wieku senioralnym czy osób niepełnosprawnych.

Coraz więcej osób decyduje się na robienie zakupów spożywczych w Internecie. Po pierwsze rośnie liczba sklepów, w których takie zakupy mogą być wygodnie zrealizowane. Po drugie coraz więcej osób funkcjonuje w sposób, który utrudnia realizowanie zakupów w stacjonarnych sklepach.

Przy zakupach internetowych zakupy spożywcze są bezpośrednio dostarczane do domu. Wybierając sklepy oferujące sprzedaż produktów żywnościowych za pośrednictwem Internetu warto dokładnie sprawdzić w jaki sposób za takie zakupy można zapłacić.

Opłata bezpośrednio w sklepie jesienna-pozyczka

Za zakupy internetowe można płacić za pośrednictwem dostępnych w serwisie internetowym sklepu form płatności. Najczęściej są to opcje płatności pozwalające na wykonanie przelewu po zakupach zgromadzonych w koszyku na stronie sklepu. Sklepy współpracują z serwisami pozwalającymi na wykonanie przelewu przy wykorzystaniu rachunków bankowych w różnych bankach.

Pozwala to na wygodne zrealizowanie przelewu bez względu, w którym banku posiada się rachunek bankowy. Zapłacenie za zakupione produkty przelewem jest rozwiązaniem dla osób, które nie mają przy sobie gotówki gdy korzystają z zakupów spożywczych wyrobów w Internecie.

Jednocześnie jest to opcja dla osób nie korzystających z kart płatniczych, kart kredytowych. Nie wszystkie firmy oferujące dowóz zakupionych produktów spożywczych do domu mają terminalne na wszystkie typy kart płatniczych. Warto to sprawdzić przez zakupami.

Zapłata gotówką

Zakup internetowe z dowozem do domu można opłacić również przy wykorzystaniu gotówki. Wiele osób woli płacić gotówką, gdyż mogą oni dodatkowo przekazać napiwek kierowcy.

Jednak nie we wszystkich firmach takie rozwiązanie jest dopuszczalnego co zależy od wewnętrznej polityki danego sklepu. Płacenie gotówką nie wymaga by firma posiadała terminal płatniczy czy też nie wymaga realizowania przelewów bezpośrednio opłacających zakupy w sklepie. jesienna-pozyczka

Na stronach sklepu najczęściej trzeba zaznaczyć czy płacić się będzie gotówką, czy też kartą płatniczą.

Zapłata kartami płatniczymi

Najczęściej za zakupy spożywczych produktów można realizować przy wykorzystaniu kart płatniczych. Dotyczy to również kart debetowych. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które nie mają przy sobie gotówki. Jednak niezbędne jest sprawdzenie w wybranych sklepie internetowym czy płatność kartą jest możliwa.

Taka płatność wymaga by firma dysponowała terminalami płatniczymi. Większość sklepów posiada terminale płatnicze, które posiadają kierowcy. Jednocześnie warto jest również sprawdzić jakie karty są obsługiwane w danej firmie. Jest to ważne by mieć pewność, że karta płatnicza, którą posiadamy będzie obsługiwana w terminalach posiadanych przez firmę realizującą dostawę produktów spożywczych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.