Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Na czym w praktyce polega oddłużanie?

Na czym w praktyce polega oddłużanie?

Pożyczki i kredyty powinniśmy brać wtedy, gdy wiemy, że będziemy w stanie poradzić sobie ze spłatą takiego zadłużenia. Jeśli nie będziemy oddawali pieniędzy pożyczkodawcy, wtedy może on zacząć naliczać dodatkowe odsetki i kary. W takiej sytuacji możemy skorzystać z oddłużania. Na czym to polega?

Zaciągniętych przez nas pożyczek i kredytów nikt za nas nie spłaci, chyba że były one poręczone. Z zadłużeniem będziemy musieli poradzić sobie samodzielnie. Jednak nie zawsze jest to takie proste, jak może się wydawać, szczególnie wtedy, gdy wpadliśmy w spiralę zadłużenia. Wówczas z pomocą przychodzą firmy oddłużeniowe, które obiecują kompleksową pomoc swoim klientom w wyjściu z długów.

Aktualnie na rynku nie brakuje firm zajmujących się świadczeniem usług oddłużeniowych, które kierują swoje usługi do zadłużonych osób. Z ich wsparcia korzysta coraz więcej osób, ponieważ także nasze zadłużenie z roku na rok jest większe. Według opublikowanego w 2016 roku raportu BIG InfoMonitor, aż 7% Polaków posiada zaległe zobowiązania, natomiast wysokość średniego długu to aż 21 000 złotych.

Oddłużenie – co to jest?

Powinniśmy wobec tego rozpocząć od wskazania, na czym w ogóle polega oddłużenie. Wiele osób, niesłusznie, kojarzy je ze spłaceniem długów lub ich anulowaniem. Jednak w tym przypadku mamy do czynienia z inną usługą. Oddłużanie nie ma formy materialnej pomocy w spłacie, ale doradztwa, które pozwala na łatwiejsze poradzenie sobie z zadłużeniem. Najczęściej usługi świadczone są przez kancelarie prawne, ale również przez osoby bez wykształcenia prawniczego, które mają jednak szerokie rozeznanie w tej dziedzinie.

Firmy oddłużeniowe podchodzą do sprawy kompleksowo i nie tylko doradzają, ale również negocjują, reprezentując swojego klienta w kontaktach z wierzycielami. Także pomagają w łatwiejszym załatwianiu spraw z komornikami oraz firmami windykacyjnymi.

Oddłużanie to:

• negocjowanie z wierzycielami

• restrukturyzacja zobowiązań, na przykład rozłożenie ich na mniejsze raty

• doradztwo w kontaktach z firmami windykacyjnymi i komornikami

• pomoc w zaciągnięciu kolejnych pożyczek

• pomoc w formalnościach przy upadłości konsumenckiej

Niestety, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że współpraca z firmą oddłużeniową nie jest gwarancją skuteczności powyższych działań.

Czy oddłużanie się opłaca?

Oczywiście, usługi oddłużeniowe nie są darmowe. Musimy za nie zapłacić. Cena zależna jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz od zakresu oferowanej pomocy. Możemy zapłacić od kilkudziesięciu złotych aż do nawet paru tysięcy złotych, dlatego musimy pamiętać o tym, że oddłużenie też może spowodować długi. Na szczęście, wiele firm oddłużeniowych pozwala na rozłożenie zobowiązania na raty w związku z trudną sytuacją klientów.

Zatem, czy warto korzystać z usług firm oddłużeniowych? Warto przekalkulować samemu, ponieważ jest to dodatkowy koszt za czynności, które możemy wykonać samodzielnie. Gdy jednak nie mamy do tego głowy i nie wiemy, jak zabrać się za uporządkowanie spraw związanych z pożyczkami i kredytami, usługi oddłużeniowe mogą być strzałem w dziesiątkę.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.