Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Na czym polega premia moneyback i jak ją dostać?

Na czym polega premia moneyback i jak ją dostać?

Banki coraz częściej kuszą klientów różnego rodzaju premiami. Dzięki nim możemy zaoszczędzić pieniądze lub dostać gratisy. Jedną z często spotykanych premii związanych z korzystaniem z kont bankowych i kart jest moneyback. Czym dokładnie jest i jak możemy ją otrzymać?

Moneyback, a także cash back czy money back to premia polegająca na zwrocie wydatków do klienta. To usługa bankowa, która pozwala użytkownikowi konta i karty na uzyskanie zwrotu części poniesionych kosztów na zakupy – dotycz to transakcji bezgotówkowych, czyli zapłaty kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Uwaga! Warto przy tym wskazać, że premii moneyback nie powinniśmy mylić z usługą chargeback, która polega na zwrocie kosztów do klienta w przypadku niezadowolenia z transakcji wykonanej kartą płatniczą.

Jak działa moneyback?

Skupmy się zatem na moneyback. Na czym dokładnie polega tego rodzaju promocja? Głównym jej celem jest zwrócenie klientów środków za przeprowadzenie transakcji kartą płatniczą, jak już wspomnieliśmy.

W praktyce moneyback polega na dokonaniu zwrotu konkretnej sumy – zwykle od 1% do 5% za dokonane zakupy. Zastrzeżenie dotyczy wysokości maksymalnej premii, którą można otrzymać. Przykładowo, gdy danego miesiąca wydamy kartą 1 000 złotych, wtedy będziemy mogli otrzymać premię w wysokości 10 złotych zwrotu na konto.

Musimy przy tym pamiętać, że nie każda transakcja wykonana kartą może być przedmiotem moneyback. Często bank premiuje tylko określone wydatki, na przykład wykonane w konkretnych sklepach. Promocje te mogą zmieniać się co miesiąc, dlatego warto je śledzić, aby uzyskać jak największy zwrot.

Wybierz konto z moneyback

Nie każdy bank proponuje swoim klientom usługę moneyback – jeśli będziemy chcieli z niej skorzystać, będziemy musieli posiadać odpowiednie konto bankowe. W tym celu powinniśmy zapoznać się z różnymi ofertami rachunków i zobaczyć, który bank daje nam możliwość wybrania tej promocji i na jakich warunkach będziemy mogli z niej skorzystać.

W wybraniu właściwego rachunku bankowego pozwalającego na korzystanie z premii mogą pomóc nam dostępne w internecie porównywarki i rankingi – możemy dzięki nim dowiedzieć się, gdzie czekają na nas najlepsze propozycje.

Moneyback zachęca do wydawania większych sum

Warto też wskazać na jeszcze jedną kwestię, a mianowicie na fakt, że promocje dostępne w ramach moneyback bardzo często zachęcają klientów do wydawania większych sum. Jeśli masz trudności z utrzymaniem swojego domowego budżetu w ryzach, moneyback należy stosować ostrożnie, aby nie okazało się, że wydanym znacznie więcej, a premia nie będzie w stanie zrekompensować nam poniesionych wydatków.

Podsumowując, moneyback to bardzo dobra oferta dla każdego, kto chce skorzystać z dodatkowych bonusów i zarobić na swoich zakupach. Zwrot każdego miesiąca pozwoli nam na uzyskanie ekstra pieniędzy. Musimy jednak pamiętać o tym, aby z promocji korzystać ostrożnie, aby nie okazało się, że wydajemy na nią znacznie więcej niż możemy. Dokładne informacje o moneyback można znaleźć już teraz przez internet.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.