Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Nie wszystkie pożyczki od 18 roku życia

Nie wszystkie pożyczki od 18 roku życia

Uzyskanie pożyczki powinno być dostępne w momencie pełnoletniości, gdy uzyskuje się pełne prawo do czynności prawnych a także posiada się dowód osobisty. Jednak nie wszystkie firmy są chętne do udzielania pożyczek osobom, które dopiero weszły w dorosłość.

Wpływa na to wiele czynników ryzyka, które firmy pożyczkowe biorą pod uwagę przy udzielaniu pożyczek.

Osoby, które dopiero weszły w pełnoletniość rzadko uzyskują stałe dochody. Z tego powodu są firmy pożyczkowe udzielające pożyczek przez Internet, które są szybkimi pożyczkami, które nie udzielają pożyczek osobom, które dopiero przekroczyły osiemnasty rok życia.

Jeśli chce się pozyskać w tym wieku szybką pożyczkę niezbędne jest sprawdzenie informacji, które firmy pożyczkowe nie robią żadnych problemów z udzieleniem pożyczek osobom w takim wieku. Informacje takie można znaleźć na portalach finansowych, a także na forach dotyczących pożyczek.

Brak dochodów

Jeśli nie uzyskuje się dochodów pozyskanie pożyczek gdzie niezbędne jest przedstawienie uzyskiwanych dochodów nie jest możliwe. Jednocześnie uzyskiwanie dochodów na podstawie umów cywilnoprawnych również może być problemem. jesienna-pozyczka

Z tego powodu jedną z nielicznych opcji jest uzyskanie pożyczek w firmach oferujących szybkie pożyczki bez zaświadczeń. Są takie firmy pożyczkowe, które udzielą pożyczek nawet osobom mającym osiemnaście lat.

Brak historii kredytowej

Jednym z podstawowych problemów młodych osób jest brak jakiejkolwiek historii kredytowej. Młode osoby wchodzące w dorosłość nie spłacały jeszcze kredytów czy pożyczek. Z tego powodu firmy pożyczkowe nie wiedzą, z jaką osobą mają do czynienia.

Jest to problem z punktu widzenia oceny ryzyka udzielenia pożyczki młodej osobie. Jednak warto decydować się na zaciąganie nawet drobnych pożyczek w firmach pożyczkowych oferujących pożyczki na dowód co pozwala na budowanie pozytywnej historii, która będzie wpływać również w przyszłości na ułatwienia przy staraniu się o pożyczki.

Należy również brać pod uwagę, że trudniej jest uzyskać pożyczki obejmujące duże sumy. Znacznie łatwiej jest pozyskać małe kwoty pożyczkowe. Można również decydować się na takie pożyczki, które są dostępne za pośrednictwem firm internetowych, które mają najmniejsze formalności przy udzielaniu pożyczek.

Selekcja ofert

Gdy szuka się pożyczek mają osiemnaście lat trzeba brać pod uwagę, że można spotkać się z odmowami w wielu firmach. Warto jest próbować uzyskać pożyczkę w różnych firmach. Trzeba brać pod uwagę, że poszczególne firmy pożyczkowe mają odmienne polityki w zakresie oceniania ryzyka pożyczkowego czy udzielania pożyczek klientom o określonym profilu.

Jednak należy brać pod uwagę, że w bardzo młodym wieku będzie znacznie trudniej uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach, gdyż korzysta się z ograniczonego dostępu do ofert pożyczkowych. Warto jest z tego powodu przeglądać różne fora finansowe, gdzie wypowiadają się osoby, które w podobnej sytuacji zaciągnęły pożyczkę, co znacznie przyśpiesza czas znalezienia firmy, która udzieli pożyczkę. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.