W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Markowe obuwie sportowe – gdzie kupić je tanio?

Markowe obuwie sportowe – gdzie kupić je tanio?

Zakupy można obecnie realizować zarówno za pośrednictwem sklepów stacjonarnych a także sklepów internetowych. Zainteresowanie zakupami internetowymi rośnie co między innymi jest spowodowane tym, że można takich zakupów dokonywać najczęściej taniej a przede wszystkim dużo bardziej wygodnie.

Jednak nie wszystkie rodzaje przedmiotów można tak samo łatwo pozyskać za pośrednictwem Internetu.

Przy zakupach odzieży czy obuwia za pośrednictwem Internetu jednym z problemów jest to, że nie można przymierzyć butów. Jednak coraz więcej dużych, profesjonalnych sklepów z obuwiem podaje bardzo dokładne wymiary sprzedawanych butów. Gdy wykona się dokładnych pomiarów nogi można odpowiednio dopasować obuwie kupowane w Internecie.

Warto stawiać na zakupy internetowe obuwia gdy zamierza się oszczędzić gdyż przy zakupach internetowych można bardzo często korzystać z dużo mniejszych cen. Wynika to między innymi z tego, że sklepy internetowe mają znacznie mniejsze koszty prowadzenia działalności. Przekłada się to na możliwość realizowania dużo tańszych zakupów nawet markowego obuwia.

Oferty specjalistycznych sklepów

Gdy chce się pozyskać obuwie sportowe dobrym rozwiązaniem jest postawienie na specjalistyczne sklepy. W takich sklepach można liczyć na markowe obuwie, które jest znacznie lepszej jakości a często pozwala na zapewnienie nowoczesnych rozwiązań związanych z produkcją butów. wiosenna-pozyczka

Jeśli w specjalistycznych sklepach z obuwiem sportowym chce się taniej pozyskać buty warto jest decydować się na zakupy podczas wyprzedaży. Przy takich ofertach można liczyć nawet na kilkadziesiąt procent niższe ceny w stosunku do przeciętnych cen za obuwie sportowe renomowanych producentów.

Porównanie ofert różnych sklepów

Dobrym rozwiązaniem jest również decydowanie się na porównanie ofert różnych sklepów. Za pośrednictwem serwisów internetowych pozwalających na porównanie ofert można wyselekcjonować najkorzystniejsze oferty cenowe. Wiele sklepów posiada stałe rabaty cenowe czy też oferuje czasowe promocje, które pozwalają na ograniczenie wydatków.

Przy korzystaniu z serwisów porównujących oferty sklepów obuwniczych można bez problemu znaleźć sklepy z niższymi cenami. Obuwie wielu renomowanych producentów butów sportowych jest dostępne w różnych sklepach co pozwala na znalezienie nawet konkretnego modelu obuwia w dużo niższych cenach.

Promocje na obuwie

Zamiast decydować się na obuwie niższej jakości, które bywa tańsze można szukać promocyjnych ofert. Oczywiście nie zawsze można znaleźć takie oferty, które pozwalają na duże oszczędności przy zakupach markowego obuwia sportowego.

Jednak zawsze warto przed dokonaniem zakupów zapoznać się z modelami obuwia, którego się szuka oferowanego przez różnych producentów czy różne sklepy. Pozwala to bardzo często na zakup obuwia dostępnego w korzystniejszych cenach przy jednoczesnym zakupie butów, które gwarantują optymalną jakość wykonania.

Najłatwiej takie zakupy można realizować za pośrednictwem internetowych sklepów, gdzie można korzystać z dużo szerszego asortymentu. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.