Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Oddłużanie firm z zaległości wobec ZUS i US

Oddłużanie firm z zaległości wobec ZUS i US

Do powstania zadłużenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy w Urzędzie Skarbowym najczęściej dochodzi w sytuacji, gdy pojawiają się problemy finansowe. Utrata kluczowego klienta, brak zleceń, dodatkowe koszty, na przykład wynikające z choroby czy katastrofy – wtedy pieniędzy zaczyna brakować na pokrycie wszystkich zobowiązań i może dojść do zadłużenia w ZUS i US. Aktualnie możemy korzystać jednak z usług oddłużania w tych instytucjach. Na czym to polega?

Na powstawanie długów wobec ZUS oraz US najbardziej narażeni są mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy. To właśnie w tych firmach niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej jest największe. W takich przypadkach, gdy dochody nie są wystarczające do pokrycia wydatków, pojawia się problem – dochodzi do braku spłaty czynszu, faktur, w końcu także do opóźnień w regulowaniu podatków i składek.

Gdy zalegamy ze opłatami odprowadzanymi do ZUS oraz US, instytucje te najczęściej kontaktują się z dłużnikiem w celu wyjaśnienia sytuacji. Jednocześnie zaczynają być naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie. Przedsiębiorca w takiej sytuacji może skorzystać z usług oddłużeniowych.

Na czym polega oddłużanie?

Przede wszystkim musimy wskazać na fakt, że oddłużanie nie polega na jakiejkolwiek pomocy finansowej, chociaż może tak się kojarzyć. To głównie usługi doradcze, które skoncentrowane są na wsparciu dla firmy mającej długi. Nie oznacza to jednak wcale, że oddłużanie się nie opłaca. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach jest bardzo pomocne i takie usługi doceniło już wiele firm.

Najczęściej usługi oddłużeniowe świadczone są przez kancelarie prawne. Dzięki pomocy doświadczonego prawnika przedsiębiorca może łatwiej poradzić sobie z wszystkimi formalnymi meandrami, które pojawiają się przy kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Urzędem Skarbowym. Usługi świadczone są też przez specjalistów niebędących prawnikami, ale za to także mających szerokie doświadczenie w tej dziedzinie. jesienna-pozyczka

Oddłużanie z ZUS i US obejmuje następujące czynności:

• negocjacje pisemne z urzędami – przygotowywanie dokumentów

• pomoc w wybraniu formy finasowania spłaty zadłużenia, na przykład poprzez zaciągnięcie niskooprocentowanej pożyczki albo dzięki pożyczce prywatnej

• konsultacje dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wraz z pomocą eksperta w dziedzinie oddłużenia przedsiębiorca może zwrócić się do powyższych instytucji w celu odroczenia czy rozłożenia spłaty na raty łatwiejsze w uregulowaniu. Może też wystosować dokument z prośbą o umorzenie długów. Przedsiębiorca może wtedy łatwiej uporządkować trudne dla niego sprawy, zaoszczędzić swój czas i skupić się na poprawie sytuacji finansowej swojego biznesu. Pomoc wykwalifikowanych specjalistów zwiększa przy tym szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosków złożonych do ZUS i US.

Podsumowując, korzystanie z usług oddłużeniowych dla firm jest bardzo dobrym pomysłem. Gdy nie wiemy, w jaki sposób poradzić sobie z narastającymi długami, wtedy pomoc fachowca w tej dziedzinie jest dobrym posunięciem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.