Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Odkurzacz automatyczny – ile za niego zapłacimy?

Odkurzacz automatyczny – ile za niego zapłacimy?

Pojawiające się na rynku innowacyjne technologie dostępne w różnorodnych urządzeniach do domowego użytku pozwalają na zapewnienie coraz większej wygody realizowania między innymi domowych obowiązków. Do takich urządzeń zaliczyć można między innymi odkurzacze automatyczne, które pozwalają na zapewnienie samodzielnego wykonania sprzątania powierzchni.

Takie urządzenia to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie lubią odkurzania lub nie dysponują odpowiednią ilością czasu by realizować regularnie odkurzanie w domu czy mieszkaniu.

Gdy chce się zakupić odkurzacz automatyczny można obecnie spotkać się z szerokim asortymentem modeli takich urządzeń dostępnych na rynku. Wynika to z faktu, że urządzenia tego typu są już rozpowszechnioną technologią. Pozwala to na wyselekcjonowanie takich urządzeń, które są dostępne w korzystnych warunkach cenowych. Z drugiej strony można wyszukać takie odkurzacze automatyczne, które mają w pełni dopasowane funkcje do oczekiwań i potrzeb.

Funkcje odkurzacza a cena

Im bardziej zaawansowany jest odkurzacz automatyczny tym trzeba się liczyć ze znacznie większymi cenami. Jednak gdy odkurzacz ma być wygodny w użytkowaniu niezbędne jest postawienie na taki, które ma potrzebne funkcje. Warto sprawdzić bardziej zaawansowane odkurzacze automatyczne dostępne na rynku.

Można porównać wówczas ceny różnych urządzeń, które pochodzą od różnych producentów. Pozwala to na wyselekcjonowanie takich, które są zarówno zaawansowane technologicznie, ale również dostępne w korzystnych warunkach cenowych.

Marka odkurzacza

Jak w przypadku każdego produktu marka również odkurzacza automatycznego wpływa na koszt jego zakupu. Markowe wyroby, które pochodzą od renomowanych producentów są kosztowniejsze zarówno ze względu na lepsze technologie, ale dodatkowo także wyższe koszty marketingowe ponoszone przez dużych, uznanych producentów. Nie zawsze postawienie na najbardziej popularne marki urządzeń jest korzystne.

Często mniej rozpoznawalne marki mogą zapewnić nie tylko nowoczesne urządzenie, ale również dostępne w bardzo korzystnych cenach. Warto jest sprawdzać przed zakupem informacje od klientów dotyczące tego jak sprawuje się dany model odkurzacza automatycznego. Pozwala to na wybranie odkurzacza, który może być zarówno zaawansowany technologicznie, może posiadać odpowiednie funkcje a także jest dostępny na korzystnych warunkach cenowych.

Promocje w sklepach

Gdy kupuje się odkurzacze automatyczne najtańsze modele można pozyskać już w cenach kilkuset złotych. Ceny takie nie różnią się od cen innych modeli odkurzaczy. Natomiast za najbardziej zaawansowane odkurzacze automatyczne trzeba zapłacić nawet kilka tysięcy. Najważniejsze jest zatem ustalenie tego jak bardzo zaawansowany odkurzacz jest potrzebny.

Pozwala to na ograniczenie kosztów pozyskania odkurzacza, gdy można kupić odkurzacz o znacznie prostszej konstrukcji czy mniej zaawansowanych funkcjach sterowania. Innym rozwiązaniem jest sprawdzenie ofert w różnych sklepach co pozwala na wyselekcjonowanie ofert dostępnych w promocjach co umożliwia oszczędności przy zakupach nawet markowych odkurzaczy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.